Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tỉnh Hà Giang

  MỤC LỤC

  Danh mục các từ viết tắt . i
  Danh mục bảng biểu sơ đồ ii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN/TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 7
  1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU
  CHUẨN TCVN ISO 9001 :2008 . 7
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng . 7
  1.1.2. Khái quát chung về tiêu chuẩn ISO 9000 12
  1.1.3. Điều kiện áp dụng ISO 9000 trong cơ quan quản lý nhà nước về
  kinh tế . 17
  1.1.4. Áp dụng Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong cơ
  quan quản lý nhà nước về kinh tế 20
  1.2. Tổng quan tài liệu . 25
  1.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước : 25
  1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước: . 26
  1.2.3. Tình hình nghiên cứu tại Hà Giang . 27
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ 30
  2.1. Cơ sở phương pháp luận: 30
  2.2. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng: 30
  2.2.1. Phương pháp tiếp cận thu thập số liệu: . 30
  2.2.2. Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình: . 31
  2.2.3. Phương pháp tập hợp, phân tích 31
  2.3. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu : 32
  2.4. Các công cụ được sử dụng, phương pháp phỏng vấn thu thập thông tin,
  lấy cơ sở dữ liệu . 32
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ
  NGUYÊN NHÂN . 36
  3.1. Đánh giá khái quát về quan điểm của Đảng và Nhà nước về áp dụng hệ
  thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các các CQHCNN 36
  3.1.1. Các văn bản của Chính phủ về áp dụng hệ thống quản lý chất
  lượng 36
  3.1.2. Các văn bản, đề án, kế hoạch của tỉnh Hà Giang về áp dụng hệ
  thống QLCL . 39
  3.2. Thực trạng áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:200841
  3.2.1. Kết quả áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước
  tỉnh Hà Giang . 41
  3.2.2. Đánh giá hiệu quả áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO
  9001:2008 vào hoạt động của cơ QLNN về kinh tế tỉnh Hà Giang . 49
  3.2.3. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân . 51
  3.2.4. Các vấn đề đặt ra cần giải quyết . 54
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TIÊU
  CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN
  QLNN VỀ KINH TẾ 56
  4.1. Xác định mục tiêu, yêu cầu áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008
  trong thời gian tới đối với cơ quan QLNN về kinh tế tỉnh Hà Giang . 56
  4.1.1. Mục tiêu: . 56
  4.1.2. Yêu cầu: 56
  4.2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 57
  4.2.1. Nhóm nhiệm vụ về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh
  đạo về vai trò của HTQLCL trong việc sự nghiệp phát triển kinh tế xã
  hội địa phương . 57
  4.2.2. Ban hành cơ chế chính sách khuyến khích các hoạt động CL 64
  4.2.3. Thành lập tổ chức đánh giá HTQLCL của địa phương . 65
  4.2.4. Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn QLHTCL của địa phương 67
  4.2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả áp dụng
  HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 70
  KẾT LUẬN . 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 75  i
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1
  BCĐ Ban chỉ đạo
  2
  CBCCVC Cán bộ công chức viên chức
  3
  CCHC Cải cách hành chính
  4
  CNTT Công nghệ thông tin
  4
  CQ Cơ quan
  5
  CQHCNN Cơ quan hành chính nhà nước
  6
  DV Dịch vụ
  7
  HC Hành chính
  8
  HTQLCL Hệ thống quản lý chất lượng
  9
  ISO Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế
  10
  MHK Mô hình khung
  11
  QLNN Quản lý nhà nước

  12 Quyết định 144
  Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg, ngày 20/6/2006
  V/v Áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO
  9001 :2000 vào hoạt động của cơ quan HCNN
  13
  TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
  14
  TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
  14
  UBND Ủy ban nhân dân
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SỞ ĐỒ
  BẢNG
  STT Bảng Nội dung Trang
  1 Bảng 3.1
  Kế hoạch tư vấn xây dựng hệ thống quản lý
  chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
  42
  2 Bảng 3.2
  Biểu thực hiện kế hoạch xây dựng hệ thống
  QLCL
  43
  3 Bảng 3.3
  Danh sách đơn vị áp dụng HTQLCL giai
  đoạn 2007 - 2009
  44

  SƠ ĐỒ
  STT Sơ đồ Nội dung Trang
  1 Sơ đồ 1.1 Nội dung của tiêu ISO 9001:2008 13
  2 Sơ đồ 1.2
  Mô hình phương pháp tiếp cận theo quá trình 18
  3 Sơ đồ 3.1
  Cấu trúc của hệ thống chất lượng của Sở
  KHCN Tỉnh Hà Giang
  47

  Xem Thêm: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status