Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nguồn nhân lực phi công của ngành hàng không Việt Nam trong hội nhập quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nguồn nhân lực phi công của ngành hàng không Việt Nam trong hội nhập quốc tế

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015


  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN
  QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 9
  1.1. Khái quát về các công trình nghiên cứu của nước ngoài liên quan
  đến nguồn nhân lực phi công 9
  1.2. Đánh giá chung về các công trình nghiên cứu liên quan đến
  nguồn nhân lực phi công 24
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGUỒN
  NHÂN LỰC PHI CÔNG CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG TRONG
  HỘI NHẬP QUỐC TẾ 27
  2.1. Khái niệm, đặc điểm nguồn nhân lực phi công 27
  2.2. Vai trò của nguồn nhân lực phi công và các nhân tố ảnh hưởng đến phát
  triển nguồn nhân lực phi công trong hội nhập quốc tế 38
  2.3. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực phi công của một số quốc
  gia, vùng lãnh thổ và bài học cho ngành hàng không Việt Nam 51
  Chương 3: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC PHI CÔNG CỦA
  NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 59
  3.1. Khái quát chung về ngành hàng không Việt Nam 59
  3.2. Thực trạng nguồn nhân lực phi công trong ngành hàng không Việt
  Nam giai đoạn 2007- 2014 71
  3.3. Đánh giá chung về nguồn nhân lực phi công của ngành hàng
  không Việt Nam 101
  Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN
  NHÂN LỰC PHI CÔNG CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG
  VIỆT NAM
  110
  4.1. Phương hướng 110
  4.2. Giải pháp 113
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đất nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới, phấn
  đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện
  đại. Để đạt được mục tiêu đó Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương giải
  pháp; trong đó có giải pháp hết sức quan trọng là xây dựng hệ thống kết cấu hạ
  tầng kỹ thuật đồng bộ về giao thông vận tải. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
  khẳng định: xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong ba khâu đột phá
  chiến lược giai đoạn 2011 - 2020. Những quốc gia phát triển và có trình độ khoa
  học - công nghệ cao hơn nước ta đã chứng minh muốn làm giàu trước tiên phải
  làm đường. Đường được hiểu là ngành giao thông vận tải nói chung với tất cả
  các phương thức vận tải, giao thông như: đường thủy, đường biển, dường sắt,
  đường bộ, đường không . Cùng với sự phát triển của những phương thức vận
  tải khác, đường hàng không với những ưu thế của mình đang ngày càng chiếm
  giữ vai trò, vị trí quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân cũng như quá trình mở
  cửa hội nhập với khu vực và thế giới.
  Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và
  đầu tư phát triển ngành hàng không với qui mô ngày càng lớn. Nhờ đó, ngành
  hàng không dân dụng nước ta đã phát triển nhanh, đạt được nhiều thành tựu to
  lớn. Tính đến năm 2015 Việt Nam đã có 4 hãng hàng không là Vietnam
  Airlines, Jestar Pacific Airlines, VASCO, VietJet Air (Air Mekong và
  Indochine airlines đã dừng hoạt động) với đội máy bay trên 100 chiếc các
  loại, trong đó có nhiều chủng loại hiện đại nhất như Airbus A350, Boeing
  B787-9. Ngành hàng không đang khai thác 20 cảng hàng không 45 đường bay
  quốc tế, 40 đường bay nội địa. Trong giai đoạn 2010-2014, ngành hàng không
  dân dụng Việt Nam đã vận chuyển được trên 105 triệu lượt khách, quốc tế và
  nội địa, 2,2 triệu tấn hàng hóa. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành đạt
  15%/năm về vận chuyển hành khách và 12%/năm về vận tải hàng hóa [68].
  Những thành tựu mà ngành hàng không Việt Nam đạt được kể trên đã
  đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy hội nhập khu vực và quốc tế của đất nước. Tuy nhiên, những yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn
  phát triển mới của đất nước trong bối cảnh tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp
  hóa, hiện đại hóa và hòa nhập ngày càng sâu rộng hơn vào các quan hệ kinh tế
  - chính trị- xã hội thế giới, đang đòi hỏi ngành hàng không Việt Nam phải có
  những bước đi nhanh, mạnh và vững chắc hơn.
  Để phát triển ngành hàng không nước ta theo hướng hiện đại có khả
  năng cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa an toàn
  thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả cần phải có những điều kiện cần thiết
  như hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ về sân bay, cảng hàng không, cung cấp
  dịch vụ không lưu, đội máy bay hiện đại và đặc biệt là nguồn nhân lực nói
  chung và phi công nói riêng phù hợp. Là một ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù,
  với nền tảng kỹ thuật công nghệ hiện đại và yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an
  toàn, an ninh nên nguồn nhân lực phi công phù hợp trong ngành hàng không
  phải được xây dựng và phát triển cả về thể lực, trí lực, có phẩm chất đạo đức
  nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao.
  Trong những năm qua, nguồn nhân lực phi công của ngành hàng không
  luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc và đầu tư với quy mô ngày càng lớn của
  Nhà nước, các hãng hàng không và của toàn xã hội đã không ngừng phát triển
  cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; góp phần tích cực vào những thành tựu
  chung của toàn ngành hàng không. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ trong
  giai đoạn mới, nhân lực của ngành vẫn còn nhiều bất cập như chưa đủ về số
  lượng, chất lượng và cơ cấu còn bất hợp lý, đặc biệt còn tới 43% phi công của
  các hãng hàng không quốc tịch Việt Nam vẫn đang phải thuê nước ngoài,  trình độ nguồn nhân lực phi công còn nhiều hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh
  hội nhập quốc tế ngày càng rộng và sâu.
  Với tốc độ tăng trưởng nhu cầu vận tải hàng không tăng nhanh trong
  giai đoạn tới, bên cạnh các hãng hàng không quen thuộc trên thị trường và sẽ
  có nhiều hãng mới ra đời gấp rút tăng quy mô đầu tư đội máy bay và tương
  ứng với sự tăng trưởng cung ứng tải là nhu cầu về phi công. Khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á, và tiểu vùng gồm bốn quốc gia: Campuchia, Laos,
  Myanmar và Việt Nam (KLMV) trong vài ba thập kỷ tới vẫn sẽ luôn trong
  trạng thái khan hiếm phi công, do vậy trên thị trường sức lao động người lái
  máy bay thường xuyên có tình trạng cầu > cung, và tất nhiên phi công có lợi
  thế hơn để gây sức ép đối với hãng hàng không. Các quy luật kinh tế thị
  trường, đặc biệt là quy luật cung - cầu sẽ quy định và chi phối vị thế của mỗi
  bên trong quá trình đàm phán (phi công và hãng hàng không)
  Nếu không đề cập đến các yếu tố phá hoại, bị kích động hoặc “kẻ giấu
  mặt” đưa thông tin sai lệch để gây rối, thì vấn đề chỉ còn là ở chỗ quan hệ lao
  động mà cụ thể là tiền công, tiền lương cùng các đòi hỏi vật chất khác (chủ
  yếu đối với phi công) chưa thật sự hợp lý.
  Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng bộ phận phi công của hãng hàng
  không quốc gia - Vietnam Airlines đồng loạt báo ốm (đợt Tết Dương lịch năm
  2015 có 117 phi công báo ốm, tăng đột ngột so với bình thường khoảng trên
  dưới 10 trường hợp) góp phần gây nên tình trạng chậm hủy chuyến qui mô khá
  lớn, làm ùn tắc nhất thời giao thông đường không, cản trở tốc độ lưu thông của
  nền kinh tế và khó khăn nhất định tới các hoạt động chính trị, xã hội. Tuy sự
  kiện này đã được các cấp, các ngành và đặc biệt là lãnh đạo của Vietnam
  Airlines áp dụng nhiều giải pháp phù hợp, thỏa đáng do đó tình hình đã trở lại
  bình thường, nhưng đó cũng là tín hiệu phản ánh cơ chế và phương thức giải
  quyết mối quan hệ lợi ích giữa người sử dụng lao động- hãng hàng không và
  người cung ứng lao động lái bay, tức là phi công có vấn đề. Bản chất của hiện
  tượng là gì và như thế nào cần phải nghiên cứu để kết luận chính xác trên cơ sở
  đó đề ra giải pháp trước mắt cũng như lâu dài nhằm thiết lập vững chắc sự bình
  ổn và phát triển đúng định hướng thị trường người lái bay- phi công ở nước ta.
  Vì vậy, việc nghiên cứu để tìm ra giải pháp đối với nguồn nhân lực phi
  công phục vụ sự phát triển của ngành hàng không nước nhà trong thời gian tới
  đang là vấn đề vô cùng cấp thiết. Với lý do đó, tác giả đã lựa chọn vấn đề
  “Nguồn nhân lực phi công của ngành hàng không Việt Nam trong hội
  nhập quốc tế” làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành kinh tế chính trị.

  Xem Thêm: Nguồn nhân lực phi công của ngành hàng không Việt Nam trong hội nhập quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nguồn nhân lực phi công của ngành hàng không Việt Nam trong hội nhập quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status