Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải

  ii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  MỤC LỤC . ii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH, SƠ ĐỒ . vi
  MỞ ĐẦU 1
  1. Giới thiệu tóm tắt luận án 1
  2. Lý do chọn đề tài . 1
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4
  5. Dự kiến đóng góp mới về khoa học và thực tiễn 4
  6. Phương pháp nghiên cứu . 5
  TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU XÂY CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
  TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI 6
  A. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài . 6
  B. Tình hình nghiên cứu ở trong nước 9
  C. Khoảng trống nghiên cứu và xác định vấn đề cần giải quyết của đề tài 11
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT
  KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VẬN TẢI 13
  1.1. Tổng quan về doanh nghiệp vận tải . 13
  1.1.1. Khái quát về quá trình vận tải . 13
  1.1.2. Khái niệm về doanh nghiệp vận tải . 16
  1.1.3. Phân loại doanh nghiệp vận tải . 19
  1.1.4. Các chỉ tiêu khai thác ô tô khách 19
  1.2. Chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 22
  1.2.1. Khái niệm, vai trò chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 22
  1.2.2. Phân loại chiến lược sản xuất kinh doanh . 25
  1.2.3. Các giai đoạn và quy trình xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh trong
  doanh nghiệp . 26
  1.3. Yêu cầu, nguyên tắc và mô hình xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho
  doanh nghiệp vận tải . 30
  1.3.1. Yêu cầu đối với chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải . 30 iii
  1.3.2. Nguyên tắc xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận
  tải . 31
  1.3.3. Mô hình và công cụ xây dựng chiến lược . 33
  1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh . 42
  1.4.1. Các yếu tố môi trường . 42
  1.4.2. Nghiên cứu nội dung cơ bản của các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chiến
  lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải . 44
  Kết luận chương 1 54
  Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN
  XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM NÓI
  CHUNG VÀ DOANH NGHIỆP VẬN TẢI NÓI RIÊNG 55
  2.1. Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam những năm qua . 55
  2.1.1. Tình hình kinh tế thế giới 55
  2.1.2. Tình hình kinh tế Việt Nam 56
  2.2. Tình hình phát triển vận tải đường bộ 57
  2.2.1. Đánh giá kết quả hoạt động vận tải đường bộ 57
  2.2.2. Thực trạng luồng vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ 60
  2.2.3. Thực trạng cơ sở vật chất vận tải đường bộ 62
  2.2.4. Thực trạng về các doanh nghiệp vận tải hành khách đường bộ kinh
  doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định 64
  2.3. Thực trạng công tác xây dựng chiến lược tại các doanh nghiệp vận tải Việt
  Nam . 69
  2.3.1. Công tác nghiên cứu, xác định mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp . 69
  2.3.2. Công tác nghiên cứu, lựa chọn chiến lược trong doanh nghiệp 72
  2.3.3. Công tác triển khai lựa chọn, chiến lược trong doanh nghiệp 75
  2.3.4. Đánh giá và điều chỉnh chiến lược trong doanh nghiệp . 76
  2.4. Thực trạng xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp
  vận tải bằng ô tô 78
  2.5. Kinh nghiệm xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh trên thế giới và
  Việt Nam 82
  2.5.1. Một số mô hình lựa chọn chiến lược phát triển doanh nghiệp trên thế giới và
  Việt Nam . 82 iv
  2.5.2. Bài học kinh nghiệm xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh 87
  Kết luận chương 2 . 92
  Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH CHO
  DOANH NGHIỆP VẬN TẢI VÀ ỨNG DỤNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN Ô
  TÔ KHÁCH HÀ TÂY 93
  3.1. Xác định các yếu tố của chiến lược sản xuất kinh doanh và đề xuất quy
  trình xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp vận tải . 93
  3.1.1. Xác định các yếu tố của chiến lược sản xuất kinh doanh . 93
  3.1.2. Đề xuất quy trình xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp vận tải . 93
  3.2. Phân tích, dự báo nhu cầu và năng lực vận tải . 102
  3.2.1. Phân tích thị trường vận tải .102
  3.2.2. Dự báo nhu cầu vận tải hành khách 104
  3.2.3. Phân tích năng lực của doanh nghiệp vận tải 109
  3.3. Ứng dụng phương pháp luận xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp vận
  tải để xây dựng chiến lược cho Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây . 111
  3.3.1. Sứ mệnh của Công ty 111
  3.3.2. Phân tích các đối thủ cạnh tranh .112
  3.3.3. Phân tích năng lực của Công ty và lựa chọn chiến lược .116
  3.3.4. Sử dụng ma trận để xây dựng chiến lược cho Công ty .117
  3.3.5. Giải pháp thực hiện chiến lược .117
  Kết luận chương 3 .128
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 129
  1. Kết luận 129
  2. Những đóng góp của luận án . 130
  3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài 131
  4. Kiến nghị 131
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ .134
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .1345
  PHỤ LỤC .139
  v

  Xem Thêm: Chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status