kieuphong123 has reported a post.

Reason:
Bai viet mang ma so 64532 co noi dung khong chinh xac voi tieu de cua bai viet. Kinh de nghi Ban quan tri xem xet lai va nhan lai theo email tuan_42@yahoo.com
Toi xin chan thanh cam on
Post: Tiểu Luận Ảnh hưởng của ACFTA đến thương mại dịch vụ Việt Nam
Forum: Thương Mại
Assigned Moderators: N/A

Posted by: Kòi Xinh
Original Content:
Đề tài: Ảnh hưởng của ACFTA đến thương mại dịch vụ Việt Nam (37 trang)MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

Chương một. Giới thiệu khái quát về thương mại dịch vụ Việt Nam

I. Khái niệm cơ bản

II. Thực trạng thương mại dịch vụ Việt Nam

III. Tiềm năng phát triển một số ngành dịch vụ ở nước ta trong khuôn khổ ACFTA

Chương II. Ảnh hưởng của ACFTA đến thương mại dịch vụ Việt Nam

I. Nội dung cam kết của Việt Nam về thương mại dịch vụ trong khuôn khổ ACFTA

II. Ảnh hưởng của ACFTA đến thương mại dịch vụ Việt Nam

Chương III : Định hướng phát triển và giải pháp cho thương mại dịch vụ Việt Nam

I. Định hướng phát triển ngành dịch vụ Việt Nam

II. Một số giải pháp phát triển ngành dịch vụ Việt Nam

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi kieuphong123
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi kieuphong123 sẽ giúp ích cho bạn.