Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu cấu trúc và xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính rừng tự nhiên lá rộng thường xanh một số khu rừng đặc dụng miền Bắc Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu cấu trúc và xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính rừng tự nhiên lá rộng thường xanh một số khu rừng đặc dụng miền Bắc Việt Nam

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Sự cần thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài . 2
  4. Những đóng góp mới của luận án 3
  Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4
  1.1. Các nghiên cứu trên thế giới . 4
  1.1.1. Về cấu trúc rừng tự nhiên . 4
  1.1.2. Phân nhóm loài cây rừng tự nhiên 9
  1.1.3. Mô hình sinh trưởng lâm phần rừng tự nhiên . 12
  1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam 24
  1.2.1. Cấu trúc rừng tự nhiên 24
  1.2.2. Phân nhóm loài cây rừng tự nhiên 29
  1.2.3. Mô hình sinh trưởng lâm phần rừng tự nhiên . 31
  1.3. Thảo luận, xác định vấn đề nghiên cứu 36
  Chương 2. GIỚI HẠN, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 38
  2.1. Đối tượng và giới hạn phạm vi nghiên cứu 38
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu . 38
  2.1.2. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 38
  2.2. Nội dung nghiên cứu . 38
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 39 2.3.1. Khái quát phương pháp tiếp cận . 39
  2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu 42
  2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu 49
  Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 61
  3.1. Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên lá rộng thường
  xanh tại khu vực nghiên cứu 61
  3.1.1. Đặc điểm cấu trúc tổ thành và tính đa dạng loài thực vật 61
  3.1.2. Quy luật phân bố số cây theo cỡ kính (N/D) . 68
  3.1.3. Quy luật tương quan giữa chiều cao và đường kính (H
  1.3) 74
  3.2. Nghiên cứu phân nhóm loài theo một số đặc trưng sinh trưởng 80
  3.3. Nghiên cứu xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính, quá t rình
  chết và quá trình tái sinh bổ sung lâm phần rừng tự nhiên lá rộng
  thường xanh khu vực nghiên cứu . 94
  3.3.1. Xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính . 94
  3.3.2. Xây dựng mô hình quá trình chết . 107
  3.3.3. Xây dựng mô hình quá trình tái sinh bổ sung . 113
  3.4. Mô hình hóa động thái cấu trúc lâm phần rừng tự nhiên lá rộng
  thường xanh khu vực nghiên cứu . 115
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 122
  1. Kết luận 122
  2. Tồn tại 124
  3. Khuyến nghị . 125
  CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN . 126
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 127
  PHỤ LỤC 138
  MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của luận án
  Rừng là một hệ sinh thái luôn luôn vận động thông qua các quá trình
  sinh trưởng, tái sinh và diễn thế rất phức tạp. Các hệ sinh thái rừng mưa
  nhiệt đới trên phạm vi toàn thế giới đang có xu hướng suy giảm nghiêm
  trọng và cần thiết phải được phục hồi vì mục đích môi trường và kinh tế để
  phát triển theo hướng bền vững.
  Ở Việt Nam, rừng đã và đang trải qua các biến động rất lớn. Độ che
  phủ của rừng vào năm 1943 là 43% [102] và giảm xuống còn 27% vào năm
  1986 (dẫn theo tài liệu [27]). Nhờ các nỗ lực to lớn của Chính phủ Việt
  Nam thông qua các chương trình “Phục hồi rừng của Chính phủ và tài trợ
  của Quốc tế”, diện tích có rừng đã tăng liên tục từ năm 1990 và đạt độ che
  phủ 41% vào đầu năm 2014 [6]. Mặc dù, diện tích đã tăng nhưng chất
  lượng rừng nói chung và chất lượng rừng tự nhiên nói riêng vẫn tiếp tục
  giảm sút cả về trữ lượng gỗ và đa dạng sinh học. Điều này kéo theo những
  hệ lụy nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống con người và môi trường sinh
  thái. Do vậy, việc quản lý rừng bền vững hiện nay đã trở thành mối quan  tâm chung của quốc gia và của toàn thế giới. Ở nước ta, việc quản lý rừng
  nói chung và rừng tự nhiên theo hướng bền vững đang đặt ra thách thức
  cho ngành lâm nghiệp.
  Hiện nay, trong tổng số 13.954.454 ha rừng của Việt Nam thì rừng tự
  nhiên chiếm 74,51% diện tích (10.398.160 ha) [5]. Để quản lý bền vững và
  kinh doanh có hiệu quả đối tượng này, một trong những tiêu chí cơ bản cần
  biết được là tăng trưởng của rừng, đặc biệt là tăng trưởng đường kính, của
  lâm phần hay mỗi loài cây hoặc nhóm loài cây chủ yếu để làm cơ sở đề
  xuất biện pháp kỹ thuật cũng như quản lý rừng hợp lý. Nhìn chung các
  nghiên cứu về rừng tự nhiên ở Việt Nam có lịch sử từ lâu và đã đạt được
  những kết quả đáng kể. Tuy vậy, cho đến nay những công trình nghiên cứu có liên quan đến xác định tăng trưởng rừng tự nhiên ở nước ta còn rất hạn
  chế (bởi vì kiến thức cơ bản về các đặc điểm cấu trúc và động thái của rừng
  tự nhiên vẫn còn rất hạn chế) và thường chỉ nghiên cứu xác định cho từng
  đối tượng cụ thể dựa vào phương pháp đẽo vát trên chủ yếu các ô tiêu
  chuẩn tạm thời, như những công trình của Vũ Tiến Hinh (1987) [20], Trần
  Văn Con (1991) [15], Bảo Huy (1993) [26] .
  Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài
  “Nghiên cứu cấu trúc và xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính
  rừng tự nhiên lá rộng thường xanh một số khu rừng đặc dụng miền Bắc
  Việt Nam”. Nghiên cứu này là công trình đầu tiên được sử dụng nguồn số
  liệu thu thập từ các ô định vị ở rừng tự nhiên với số lượng đủ lớn.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án
  Góp phần hoàn thiện phương pháp luận và xác định mô hình mô phỏng
  các quá trình động thái bao gồm quá trình tăng trưởng đường kính, quá trình
  chết và quá trình tái sinh bổ sung của rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở
  một số khu rừng đặc dụng miền Bắc Việt Nam.

  Xem Thêm: Nghiên cứu cấu trúc và xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính rừng tự nhiên lá rộng thường xanh một số khu rừng đặc dụng miền Bắc Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu cấu trúc và xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính rừng tự nhiên lá rộng thường xanh một số khu rừng đặc dụng miền Bắc Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status