Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản trị nhân sự tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

  P
  VipPKU PKU Đang Ngoại tuyến (8 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản trị nhân sự tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vii
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ . viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 2
  4. Đóng góp dự kiến của luận văn .3
  5. Kết cấu của luận văn .3
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ .4
  1.1. Cơ sở lý luận 4
  1.1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự 4
  1.1.2. Hoạt động quản trị nhân sự .6
  1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị nhân sự .18
  1.1.4. Sự cần thiết của việc hoàn thiện quản trị nhân sự .22
  1.2. Cơ sở thực tiễn .22
  1.2.1. Kinh nghiệm quản trị nhân sự tại Việt Nam .23
  1.2.2. Kinh nghiệm quản trị nguồn nhân sự tại một số nước trên thế giới .28
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31
  2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết 31
  2.2. Khung phân tích .31
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 32
  2.3.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu .32
  2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin 33
  2.2.3. Phương pháp tổng hợp thông tin .34
  2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin 34
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .37
  Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI BỆNH
  VIÊN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN 37
  3.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của bệnh viện 37
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 37
  3.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của bệnh viện .39
  3.1.3. Cơ cấu và tổ chức của bệnh viện .40
  3.1.4. Kết quả hoạt động .45
  3.2. Thực trạng quản trị nhân sự tại bệnh viện 47
  3.2.1. Đặc điểm về nguồn nhân sự của bệnh viện .47
  3.2.2. Một số chính sách nhân sự tại bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên 50
  3.2.3. Hoạch định và phân tích công việc thực tế tại bệnh viện .51
  3.2.4. Tuyển dụng nhân sự 53
  3.2.5. Sử dụng lao động và đánh giá .56
  3.2.6. Duy trì và đãi ngộ 60
  3.2.7. Đào tạo và phát triển nhân sự 69
  3.3. Đánh giá chung về công tác quản trị nhân sự tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương
  Thái Nguyên 77
  3.3.1. Những thành tựu 77
  3.3.2. Những tồn tại .78
  3.3.3. Nguyên nhân của các tồn tại trong công tác quản trị nhân sự tại Bệnh viện Đa
  khoa Trung ương Thái Nguyên .79
  Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN
  TRỊ NHÂN SỰ TẠI BỆNH VIỆN ĐKTW THÁI NGUYÊN 82
  4.1. Những định hướng chiến lược về quản trị nhân sự tại Bệnh viện đa khoa Trung
  ương Thái Nguyên .82
  4.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Bệnh viện đa khoa
  Trung ương Thái Nguyên 83
  4.2.1. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa nguồn nhân sự 83
  4.2.2. Nâng cao chất lượng phân tích công việc .85
  4.2.3. Hoàn thiện công tác tuyển dụng 85
  4.2.4. Hoàn thiện việc bố trí sử dụng nhân viên .91
  4.2.5. Hoàn thiện chế độ đề bạt, điều động nhân viên 91
  4.2.6. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá nhân sự .94
  4.2.7. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự .100
  4.2.8. Một số giải pháp khác .103
  KẾT LUẬN 105
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
  PHỤ LỤC .108

  Xem Thêm: Quản trị nhân sự tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị nhân sự tại Bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status