Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu quá trình hole burning phổ bền vững trong một số vật liệu thủy tinh oxit pha tạp Eu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu quá trình hole burning phổ bền vững trong một số vật liệu thủy tinh oxit pha tạp Eu

  MỤC LỤC

  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt
  Danh mục các hình vẽ trong luận án
  Danh mục các bảng trong luận án

  Đề mục
  Trang
  Mở đầu . 1
  Chương 1: Tổng quan lý thuyết . . 4
  1.1 Vật liệu thủy tinh pha tạp đất hiếm . . . 4
  1.1.1 Cấu trúc chung của thủy tinh . . . 4
  1.1.2 Mô hình mạng ngẫu nhiên . 5
  1.1.3 Cấu trúc thủy tinh borate . 8
  1.1.4 Cấu trúc thủy tinh aluminosilicate . . 9
  1.1.5 Một số tâm điện tử và tâm lỗ trống . . 9
  1.2 Tính chất quang của ion Eu 3+
  trong thủy tinh . . 15
  1.2.1 Các ion đất hiếm tự do . . . . 15
  1.2.2 Các ion đất hiếm trong trường tinh thể . 16
  1.2.3 Phổ quang học của ion Eu 3+
  trong nền thủy tinh 18
  1.3 Phương pháp phổ hole-burning . 20
  1.3.1 Hiện tượng hole burning . . 20
  1.3.2 Một số cơ chế của hiện tượng hole burning 25
  1.3.3
  1.3.4
  Một số kết quả nghiên cứu về vật liệu hole burning
  Huỳnh quang vạch hẹp . .
  29
  30
  1.4 Lý thuyết Judd-Ofelt và phương pháp xác định thông số cường
  độ các chuyển dời quang học của ion đất hiếm . .
  33
  1.4.1 Lý thuyết Judd – Ofelt . 33
  1.4.2 Tính các thông số cường độ Ω λ từ phổ thực nghiệm 40 6

  1.4.3 Phân tích các đại lượng vật lý . . . 42
  Kết luận chương 1 . 46

  Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận án 48
  2.1 Phương pháp chế tạo vật liệu thủy tinh . . 48
  2.1.1 Qui trình chế tạo thủy tinh Fluoroaluminoborate Na, Ca
  pha tạp Eu 3+
  . . .

  49
  2.2 Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc vật liệu . . 51
  2.2.1 Phương pháp nhiễu xạ tia X 51
  2.2.2 Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại 51
  2.3 Các phương pháp nghiên cứu chất quang của vật liệu . 52
  2.3.1 Phương pháp phổ hấp thụ quang học . . 52
  2.3.2 Phương pháp phổ quang huỳnh quang, kích thích huỳnh
  quang .

  53
  2.3.3 Phương pháp nhiệt phát quang . 54
  2.4 Phương pháp phổ huỳnh quang vạch hẹp và phổ hole burning 55
  2.4.1. Thiết bị 55
  2.4.2 Thực nghiệm đo phổ FLN và PSHB . . 56
  Kết luận chương 2 . 58

  Chương 3: Kết quả chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang
  của vật liệu thủy tinh Fluoroaluminoborate Na, Ca pha tạp ion
  Eu
  3+ .


  60
  3.1 Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc vật liệu 60
  3.1.1 Kết quả chế tạo vật liệu 60
  3.1.2 Chiết suất của vật liệu. . 61
  3.2 Phân tích cấu trúc vật liệu . 62
  3.2.1 Giản đồ nhiễu xạ tia X . 62
  3.2.2 Phổ hấp thụ hồng ngoại 63
  3.3 Phổ quang học của ion Eu 3+
  trong thủy tinh . . 65
  3.3.1 Phổ hấp thụ quang học. . 65
  3.3.2 Phổ kích thích huỳnh quang và phonon-sideband 70 7


  3.3.3 Phổ quang huỳnh quang .
  74
  Kết luận chương 3 . 80

  Chương 4: Áp dụng lý thuyết Judd – Ofelt xác định thông số cường độ
  các chuyển dời quang học của ion Eu 3+
  trong vật liệu thủy tinh
  Aluminosilicate và Fluoroaluminoborate Na (Ca) pha tạp ion Eu 3+


  82
  4.1 Các chuyển dời phát xạ đặc trưng của ion Eu
  3+
  trong vật liệu
  thủy tinh NaF.B 2 O 3 .Al 2 O 3 : Eu
  3+
  , CaF 2 .B 2 O 3 .Al 2 O 3 : Eu
  3+
  ,
  Na 2 O.Al 2 O 3 .B 2 O 3 : Eu
  3+
  và Al 2 O 3 .SiO 2 : Eu
  3+
  .


  83
  4.2 Áp dụng lý thuyết Judd-Ofelt . 84
  4.2.1 Xác định thông số cường độ Ω 2 , Ω 4 và Ω 6 84
  4.2.2 Vai trò của các ion trong mạng nền đối với cường độ
  các chuyển dời quang học của ion Eu 3+
  . .

  87
  4.3 Các đặc trưng quang phổ của ion Eu 3+ . 89
  4.3.1 Thời gian sống của mức kích thích 5
  D 0 . 89
  4.3.2 Tỉ số phân nhánh . . 93
  4.3.3 Tiết diện ngang phát xạ cưỡng bức . 93
  4.3.4 Tỉ số cường độ huỳnh quang . 94
  Kết luận chương 4 . 99

  Chương 5: Một số kết quả nghiên cứu mới phổ huỳnh quang vạch
  hẹp, phổ hole burning và quá trình hole burning của vật liệu thủy
  tinh fluoroaluminoborate Na, Ca và aluminosilicate pha tạp ion Eu 3+  101
  5.1 Phổ huỳnh quang vạch hẹp của thủy tinh fluoroaluminoborate
  Na, Ca và thủy tinh aluminoborate Na pha tạp Eu 3+
  101
  5.1.1 Các thành phần Stark của mức 7
  F 1 và
  7
  F 2 của ion Eu 3+ 101
  5.1.2 Thông số trường tinh thể B 20 , B 22 và B 2 . 105
  5.2 Quá trình hole burning của thủy tinh 10Al 2 O 3 .90SiO 2 : Eu
  3+
  ;
  16NaF.73B 2 O 3 .8Al 2 O 3 : Eu
  3+
  và 16CaF 2 .73B 2 O 3 .8Al 2 O 3 : Eu
  3+


  111
  5.2.1 Phổ bền vững hole burning của vật liệu thủy tinh 111
  5.2.2 Vai trò của tia X và quá trình hole burning . 117 8

  Kết luận chương 5 . . . 123

  Kết luận . .

  125
  Các công trình liên quan đến luận án 127
  Tài liệu tham khảo . . 129
  Phụ lục 142

  Xem Thêm: Nghiên cứu quá trình hole burning phổ bền vững trong một số vật liệu thủy tinh oxit pha tạp Eu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu quá trình hole burning phổ bền vững trong một số vật liệu thủy tinh oxit pha tạp Eu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status