Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay

  Tên luận án: Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay

  Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật. Mã số: 62.38.01.01

  Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Linh

  Người hướng dẫn: GS.TS. Lê Minh Tâm

  Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN  1. Pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính là hệ thống quy phạm pháp luật hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết các công việc theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức theo trình tự, thủ tục hành chính quy định, bảo đảm cho cá nhân, tổ chức thực hiện được các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần bảo đảm trật tự hoạt động quản lý nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trên cả nước. Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính là quá trình các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính , tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tiến hành các hành vi cụ thể, hợp pháp, phù hợp với nội dung, yêu cầu của các quy phạm pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

  2. Thực trạng thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay còn nhiều bất cập như: Xác lập cơ chế “một cửa” song việc áp dụng cơ chế đối các với lĩnh vực trong giải quyết thủ tục giữa các cấp hành chính lại có sự khác nhau và chưa phát huy tác dụng; thủ tục hành chính mặc dù đã qua rà soát nhưng không hợp lý, chưa phù hợp với thực tế; Tình trạng cán bộ công chức thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế về văn hóa giao tiếp, trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp và kỹ năng áp dụng pháp luật; Việc hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế do kinh phí hạn hẹp; cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực mới chỉ tập trung ở một số ít các địa phương

  3. Để bảo đảm thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay có hiệu quả, cần có nhiều nhóm giải pháp như: 1) Giải pháp hoàn thiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính; 2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân; 3) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhân sự trong thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính ở cơ quan nhà nước cấp tỉnh; 4) Tăng cường hoạt động giám sát thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính; 5) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính.

  BRIEF INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS

  Title: Implementing the law on Settlement Administrative Procedures of Provincal state agencies in Vietnam today

  Field of Study: Theory and history of state and laws. Code: 62.38.01.01

  PhD Candidate: Nguyen Van Linh

  Supervisor: Prof. Dr. Le Minh Tam

  Training Institution: Ho Chi Minh National Academy of Politics

  SUMMARY OF THE MAJOR CONCLUSIONS

  1. The law on settling administrative procedures is the legal system of administrative regulations issued by competent state authorities and guaranteed for implementation to govern the relations arising in the process that state agencies, who have jurisdiction to resolve the tasks at the request of individuals and organizations in accordance with the orders, administrative procedures as stipulated, ensuring that individuals and organizations implement properly their legitimate rights and interests, contributing to ensuring the order of state management operation, promoting socio-economic development of locality and country at large. Implementing the law on administrative procedure settlement is the process that state agencies, who have jurisdiction over administrative procedures, organizations and individuals requesting for settlement of administrative procedures conduct any specific, legitimate acts in consistent with the contents and requirements of the legal regulations on settlement of administrative procedures in order to meet the requirements of the state administration, ensuring the legal rights and legitimate interests of organizations and individuals.

  2. The reality of the implementation of the law on administrative procedure settlement of province-level state agencies in Vietnam today has showed shortcomings, such as: the establishment of "one-stop" mechanism, but the adoption of the sectors in settlement of procedures among administrative levels are different and are not effective; although administrative procedures has undergone reviews, it is unreasonable, inconsistent with reality; State officials implementing the law on administrative procedure settlement are limited in communicative culture, qualification, professionalism and skills in law application; The modernization and application of information technology to solve administrative procedures are limited due to limited budget; facilities, equipment, human resources are just concentrated in a small number of localities .

  3. To ensure the effective implementation of the law on current administrative procedure settlement of province-level state agencies in Vietnam, there should be more such solutions: (1) Solution to completing the law on administrative procedures; (2) Promote the propagation, dissemination and education of legislation and implementation of laws on settlement of administrative procedures for staff, public servants and the people, as a whole; (3) Continue to build up and perfect the organizational apparatus and personnel in implementing the law on settlement of administrative procedures in the province-level state agencies; (4) Strengthen the surveillance of implementation of the law on administrative procedure settlement; (5) Strengthen the leadership of party committees in implementation of the law on administrative procedure settlement.

  Xem Thêm: Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status