Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành xây dựng dân dụng ở Việt Nam.

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành xây dựng dân dụng ở Việt Nam.

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ . ix
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN
  QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8
  1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu . 8
  1.1.1.Các công trình nghiên cứu trong nước 8
  1.1.2. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài 10
  1.1.3. Khoảng trống các nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo của tác giả 12
  1.2. Phương pháp nghiên cứu 13
  1.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu . 13
  1.2.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp dữ liệu . 14
  CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ PHÁT
  TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG . 18
  2.1. Cơ sở lý luận về công nghiệp hỗ trợ . 18
  2.1.1. Khái niệm về công nghiệp hỗ trợ 18
  2.1.2. Đặc điểm của ngành công nghiệp hỗ trợ 22
  2.1.3. Phân loại công nghiệp hỗ trợ 24
  2.1.4. Vai trò của công nghiệp hỗ trợ . 25
  2.2. Nội dung và các chỉ tiêu đánh giá phát triển CNHT ngành XDDD 28
  2.2.1. Nội dung phát triển CNHT ngành xây dựng dân dụng . 28
  2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá phát triển CNHT ngành XDDD . 31
  2.3. Một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển CNHT ngành XDDD trên thế
  giới và bài học cho Việt Nam . 52 iv
  2.3.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản [8,9,10,11] 52
  2.3.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc 58
  2.3.3. Một số bài họccho Việt Nam 72
  CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
  NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG Ở VIỆT NAM . 78
  3.1. Bối cảnh phát triển CNHT ngành XDDD ở VN giai đoạn 2009 -2013 . 78
  3.2.Thực trạng ngành XDDDvà một số DN CNHT ngành XDDD ở VN 80
  3.2.1. Thực trạng ngành XDDD ở Việt Nam 80
  3.2.2. Thực trạng một số DN CNHT ngành XDDD giai đoạn 2009 -2013 83
  3.3. Thực trạng phát triển CNHT ngành XDDDVN . 99
  3.3.1. Cấp độ phát triển CNHT ngành XDDD . 99
  3.3.2. Tốc độ phát triển CNHT ngành XDDD 102
  3.3.3. Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) . 105
  3.3.4. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ
  cao trong giá trị sản xuất công nghiệpVLXD . 108
  3.3.5. Phát triển hệ thống tài chính lành mạnh trong các DN CNHT ngành XDDD 110
  3.4. Phân tích kết quả điều tra về nhân tố ảnh hưởng phát triển bền vững
  CNHT ngành XDDD 114
  3.4.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo tính nhất quán bên trong- Hệ số
  Cronbach’s Alpha . 114
  3.4.2.Phân tích nhân tố 115
  3.4.3. Phân tích đánh giá các nhân tố tác động đến phát triển bền vững CNHT
  ngành XDDD 116
  3.4.4. Phân tích tương quan giữa các nhân tố . 126
  3.4.5. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố phát triển bền vững CNHT
  ngành XDDD 127
  3.5. Đánh giá chung về phát triển CNHT ngành XDDD . 129
  3.5.1. Những kết quả đạt được 129
  3.5.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân . 131 v
  CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH
  XÂY DỰNG DÂN DỤNG Ở VIỆT NAM . 134
  4.1. Quan điểm và định hướng phát triển CNHT ngành XDDD . 134
  4.1.1. Quan điểm và định hướng phát triển ngành CN VLXD . 134
  4.1.2. Quan điểm và định hướng phát triển ngành Tư vấn- Thiết kế -Giám sát XD . 136
  4.2. Giải pháp phát triển CNHT ngành XDDD ở Việt Nam . 137
  4.2.1. Giải pháp đối với Chính Phủ 137
  4.2.2 Giải pháp chung đối với các doanh nghiệp CNHT ngành XDDD 143
  4.3. Giải pháp cụ thể đối với một số DN CNHT ngành XDDD hiện nay . 149
  4.3.1. Ngành xi măng 149
  4.3.2. Ngành kính xây dựng 150
  4.3.3. Ngành vật liệu xây 151
  4.3.4. Ngành vật liệu lợp . 152
  4.3.5. Ngành ốp lát 153
  4.3.6. Ngành tư vấn – thiết kế - giám sát XDDD . 154
  4.4. Kiến nghị đối với các Bộ, ngành, Hội, Hiệp hội có liên quan 155
  4.4.1. Bộ xây dựng 155
  4.4.2. Bộ Tài nguyên và môi trường . 155
  4.4.3. Bộ Công thương 156
  4.4.4. Bộ Giao thông vận tải . 156
  4.4.5. Bộ Giáo dục và Đào tạo 156
  4.4.6. Bộ khoa học và Công nghệ . 157
  4.4.7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư . 157
  4.4.8. Các Hội, Hiệp hội ngành nghề liên quan đến VLXD . 157
  KẾT LUẬN 158
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG
  BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC vi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  CNHT: Công nghiệp hỗ trợ
  CN: Công nghiệp
  CP: Chính phủ
  CSPT: Chính sách phát triển
  CSHT: Cơ sở hạ tầng
  DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
  DN: Doanh nghiệp
  ĐKTN: Điều kiện tự nhiên
  KHCN: Khoa học công nghệ
  NNL: Nguồn nhân lực
  NK: Nhập khẩu
  MT: Môi trường
  PTBV: Phát triển bền vững
  QHLK: Quan hệ liên kết
  TNKS: Tài nguyên khoáng sản
  TCSTK: Tổng công suất thiết kế
  TT: Thị trường
  TĐ ĐQG: Tập đoàn Đa Quốc Gia
  VLXD: Vật liệu xây dựng
  VN: Việt Nam
  VNXK: Việt Nam xuất khẩu
  XM: Xi măng
  XK: Xuất khẩu
  XDDD: Xây dựng dân dụng
  vii

  Xem Thêm: Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành xây dựng dân dụng ở Việt Nam.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành xây dựng dân dụng ở Việt Nam. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status