Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Về sự tồn tại điểm bất động của một số lớp ánh xạ trong không gian với cấu trúc đều và ứng dụng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Về sự tồn tại điểm bất động của một số lớp ánh xạ trong không gian với cấu trúc đều và ứng dụng

  MỤC LỤC
  Mục lục 0
  Lời cam đoan iii
  Lời cảm ơn iv
  Các ký hiệu được dùng trong luận án vi
  Mở đầu 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 5
  3. Đối tượng nghiên cứu 5
  4. Phạm vi nghiên cứu . 5
  5. Phương pháp nghiên cứu 6
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn . 6
  7. Tổng quan và cấu trúc luận án . 6
  7.1 Tổng quan luận án . 6
  7.2 Cấu trúc luận án 8
  1 Không gian đều và định lý điểm bất động 10
  1.1. Không gian đều 10
  1.2. Điểm bất động của các ánh xạ co yếu . 12
  1.3. Điểm bất động của các ánh xạ (β,Ψ 1 )-co . 23
  1.4. Ứng dụng vào phương trình tích phân phi tuyến . 33
  2 Điểm bất động của một số lớp ánh xạ trong không gian
  đều sắp thứ tự bộ phận và ứng dụng 40
  2.1. Điểm bất động bộ đôi trong không gian đều sắp thứ tự bộ phận 402.2. Điểm bất động bộ ba trong không gian đều sắp thứ tự bộ phận 51
  2.3. Ứng dụng vào phương trình tích phân phi tuyến . 69
  3 Điểm bất động trong đại số lồi địa phương và ứng dụng 82
  3.1. Đại số lồi địa phương . 82
  3.2. Điểm bất động trong đại số lồi địa phương 84
  3.3. Ứng dụng vào phương trình tích phân phi tuyến . 90
  Kết luận và kiến nghị 97
  Danh mục công trình của nghiên cứu sinh liên quan đến luận
  án 99
  Tài liệu tham khảo . 100iii
  LỜI CAM ĐOAN
  Luận án được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Trần
  Văn Ân và TS. Kiều Phương Chi. Tôi xin cam đoan rằng các kết quả
  trình bày trong luận án là hoàn toàn trung thực, được các đồng tác giả
  cho phép sử dụng và luận án không trùng lặp với bất kỳ tài liệu nào
  khác.
  Tác giảiv
  LỜI CẢM ƠN
  Luận án được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.
  TS. Trần Văn Ân và TS. Kiều Phương Chi. Trước hết, tác giả xin được
  bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người Thầy của mình: PGS.
  TS. Trần Văn Ân và TS. Kiều Phương Chi, những người đã đặt bài toán
  và hướng nghiên cứu cho tác giả. Các Thầy đã dạy bảo, chỉ dẫn tác giả
  nghiên cứu một cách kiên trì và nghiêm khắc. Tác giả đã học được rất
  nhiều kiến thức khoa học, nhận được sự chia sẻ, yêu thương của các Thầy
  trong quá trình học tập và nghiên cứu.
  Tác giả cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS. Đinh Huy
  Hoàng, người đã dạy bảo tác giả từ những bước đi đầu tiên trong nghiên
  cứu khoa học ngay từ khi còn là sinh viên. Trong suốt quá trình học tập,
  nghiên cứu, Thầy luôn tận tình chỉ bảo và tạo mọi điều kiện thuận lợi
  nhất để tác giả học tập và hoàn thành luận án.
  Tác giả xin được bày tỏ sự cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại
  học Vinh, Trường THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh đã quan tâm
  động viên cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tác giả tập trung
  học tập và nghiên cứu.
  Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn Khoa Sư phạm Toán học, Tổ
  Giải tích, Phòng đào tạo Sau đại học và các Phòng chức năng khác của
  Trường Đại học Vinh đã tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành
  nhiệm vụ của nghiên cứu sinh.
  Xin cảm ơn các thầy cô giáo, các anh chị em nghiên cứu sinh của
  Trường Đại học Vinh và tất cả bạn bè của tác giả về những chia sẻ, động
  viên trong quá trình học tập và nghiên cứu.v
  Cuối cùng, tác giả vô cùng biết ơn mọi thành viên trong gia đình của
  mình, đã luôn tạo mọi điều kiện và dành tất cả sự quan tâm, chia sẻ mọi
  khó khăn cùng tác giả suốt những năm tháng qua để tác giả có thể hoàn
  thành luận án này.
  Nghệ An, năm 2015
  Tác giảvi
  CÁC KÝ HIỆU ĐƯỢC DÙNG TRONG LUẬN ÁN
  N : Tập hợp các số tự nhiên, hay tập hợp {0, 1, 2, .}.
  N ∗ : Tập hợp các số tự nhiên khác 0, hay tập hợp {1, 2, 3, .}.
  R : Tập hợp các số thực.
  R + : Tập hợp các số thực không âm, hay [0, +∞).
  I : Tập hợp chỉ số.
  A n : Tích Descartes của n tập A.
  id X : Ánh xạ đồng nhất từ tập X vào chính nó.
  f n (x) : Hợp thành f
  ¡
  f( . (x) .)
  ¢
  với n lần f.
  C(X, R) : Không gian tất cả các hàm liên tục từ X vào R.
  Φ : Họ các hàm φ α : R + → R + , α ∈ I, đơn điệu tăng, liên tục
  thỏa mãn φ α (0) = 0 và 0 < φ α (t) < t với mọi t > 0.
  Φ 1 : Họ các hàm φ α : R + → R + , α ∈ I, đơn điệu không giảm
  thỏa mãn φ α (0) = 0 và 0 < φ α (t) < t với mọi t > 0.
  Ψ : Họ các hàm ψ α : R + → R + , α ∈ I, đơn điệu tăng, liên tục
  thỏa mãn ψ α (t) = 0 nếu và chỉ nếu t = 0.
  Ψ 1 : Họ các hàm ψ α : R + → R + , α ∈ I, đơn điệu không giảm
  thỏa mãn ψ α (0) = 0 và với mỗi α ∈ I tồn tại ψ α ∈ Ψ 1 sao cho
  sup
  ©
  ψ j n (α) (t) : n = 0, 1, 2, .
  ª
  ≤ ψ α (t) và
  +∞ X
  n=1
  ψ
  n
  α
  (t) < +∞
  với mọi t > 0.
  Π : Họ các hàm ϕ α : R + → R + , α ∈ I, liên tục thỏa mãn
  ϕ α (t) = 0 nếu và chỉ nếu t = 0.1
  MỞ ĐẦU
  1 Lý do chọn đề tài
  1.1. Kết quả đầu tiên về điểm bất động của các ánh xạ thu được
  từ năm 1911. Lúc đó, L. Brouwer đã chứng minh rằng: Mỗi ánh xạ liên
  tục từ một tập lồi compắc bất kỳ trong không gian hữu hạn chiều vào
  chính nó có ít nhất một điểm bất động. Năm 1922, S. Banach đã giới
  thiệu lớp ánh xạ co trong các không gian mêtric và chứng minh nguyên
  lý ánh xạ co nổi tiếng: Mỗi ánh xạ co từ một không gian mêtric đầy đủ
  (X, d) vào chính nó có duy nhất điểm bất động. Sự ra đời của Nguyên
  lý ánh xạ co Banach cùng với ứng dụng của nó để nghiên cứu sự tồn tại
  nghiệm của các phương trình vi phân đánh dấu một sự phát triển mới
  của hướng nghiên lý thuyết điểm bất động. Sau đó, nhiều nhà toán học
  đã tìm cách mở rộng Nguyên lý ánh xạ co Banach lên các lớp ánh xạ và
  không gian khác nhau. Chỉ riêng việc mở rộng ánh xạ co, đến năm 1977
  đã được B. E. Rhoades tổng kết và so sánh với 25 dạng tiêu biểu ([62]).
  1.2. Nguyên lý ánh xạ co Banach ([14]) gắn liền với lớp ánh xạ co
  T : X → X trong không gian mêtric đầy đủ (X, d) với điều kiện co
  (B) d(Tx, Ty) ≤ kd(x, y), với mọi x, y ∈ X trong đó 0 ≤ k < 1.
  Đã có nhiều nhà toán học tìm cách mở rộng Nguyên lý ánh xạ co
  Banach lên các lớp ánh xạ và không gian khác nhau. Mở rộng đầu tiên
  thu được bởi E. Rakotch ([59]) bằng cách làm giảm nhẹ điều kiện co có
  dạng
  (R) d(Tx, Ty) ≤ θ
  ¡
  d(x, y)
  ¢
  d(x, y), với mọi x, y ∈ X, trong đó θ : R + →
  [0, 1) là hàm đơn điệu giảm.
  Năm 1969, D. W. Boyd và S. W. Wong ([22]) đã đưa ra một dạng mở
  rộng hơn của kết quả trên, khi xét điều kiện co có dạng2
  (BW) d(Tx, Ty) ≤ ϕ
  ¡
  d(x, y)
  ¢
  , với mọi x, y ∈ X, trong đó ϕ : R + → R +
  là hàm nửa liên tục trên bên phải và thỏa mãn 0 ≤ ϕ(t) < t với mọi
  t ∈ R + .
  Cùng thời gian trên, F. E. Browder ([23]), M. Furi và A. Vignoli ([40])
  cũng xét một điều kiện co dạng tương tự. Trong các bài báo của M. Furi
  ([39]), R. M. Bianchini và M. C. Grandolfi ([20]), các tác giả đã đưa ra
  điều kiện co dạng
  (F) d(Tx, Ty) ≤ ϕ
  ¡
  d(x, y)
  ¢
  , với mọi x, y ∈ X, trong đó ϕ(t) là hàm đơn
  điệu tăng và thỏa mãn lim
  n→∞
  ϕ n (t) = 0 với mọi t > 0.
  Năm 1975, F. Matkowski ([55]) đã làm nhẹ hơn điều kiện (F) khi xét
  điều kiện co sau đây
  (M) d(Tx, Ty) ≤ ϕ
  ¡
  d(x, y)
  ¢
  , với mọi x, y ∈ X, trong đó ϕ(t) < t với mọi
  t > 0.
  Năm 2001, B. E. Roades ([63]) khi cải tiến và mở rộng kết quả của
  Y. I. Alber và S. Guerre-Delabriere đã đưa ra điều kiện co dạng
  (R1) d(Tx, Ty) ≤ d(x, y) ư ϕ
  ¡
  d(x, y)
  ¢
  , với mọi x, y ∈ X, trong đó ϕ :
  R + → R + là hàm liên tục, đơn điệu tăng sao cho ϕ(t) = 0 khi và chỉ khi
  t = 0.
  Tiếp tục theo hướng giảm nhẹ điều kiện co, năm 2008, P. N. Dutta và
  B. S. Choudhury ([34]) đã đưa ra điều kiện co dạng
  (DC) ψ
  ¡
  d(Tx, Ty)
  ¢
  ≤ ψ
  ¡
  d(x, y)
  ¢
  ư ϕ
  ¡
  d(x, y)
  ¢
  , với mọi x, y ∈ X, trong
  đó ψ, ϕ : R + → R + là hàm liên tục, đơn điệu không giảm sao cho ψ(t) =
  0 = ϕ(t) khi và chỉ khi t = 0.
  Lưu ý rằng trong điều kiện co (DC), nếu ta lấy ψ(t) = t và ϕ(t) = (1ưk)t
  với mọi t ∈ R + , thì ta thu được điều kiện co (B).
  Năm 2009, R. K. Bose và M. K. Roychowdhury ([21]) đã đưa ra khái
  niệm ánh xạ co yếu suy rộng mới với điều kiện co sau đây nhằm nghiên
  cứu điểm bất động chung của các ánh xạ.
  (BR) ψ
  ¡
  d(Tx, Sy
  ¢
  ≤ ψ
  ¡
  d(x, y)
  ¢
  ư ϕ
  ¡
  d(x, y)
  ¢
  , với mọi x, y ∈ X, trong đó
  ψ, ϕ : R + → R + là các hàm liên tục sao cho ψ(t) > 0, ϕ(t) > 0 với t > 0
  và ψ(0) = 0 = ϕ(0), hơn nữa, ϕ là hàm đơn điệu không giảm và ψ là hàm
  đơn điệu tăng.3
  Năm 2012, B. Samet, C. Vetro và P. Vetro ([64]) đã giới thiệu khái
  niệm ánh xạ kiểu α-ψ-co trên không gian mêtric đầy đủ, với điều kiện co
  dạng
  (SVV) α(x, y)d(Tx, Ty) ≤ ψ
  ¡
  d(x, y)
  ¢
  , với mọi x, y ∈ X trong đó ψ :
  R + → R + là hàm đơn điệu không giảm thỏa mãn
  P
  +∞
  n=1
  ψ n (t) < +∞ với
  mọi t > 0 và α : X × X → R + .
  1.3. Trong những năm gần đây, nhiều tác giả tiếp tục theo hướng
  tổng quát hóa các điều kiện co cho các ánh xạ trên không gian mêtric
  sắp thứ tự bộ phận. Theo hướng này, năm 2006, T. G. Bhaskar và V.
  Lakshmikantham ([19]) đã đưa ra khái niệm điểm bất động bộ đôi của
  các ánh xạ F : X × X → X có tính chất đơn điệu trộn và thu được một
  số kết quả cho lớp ánh xạ đó trên không gian mêtric sắp thứ tự bộ phận
  và thỏa mãn điều kiện co
  (BL) Tồn tại k ∈ [0, 1) sao cho d
  ¡
  F(x, y), F(u, v)
  ¢

  k
  2
  ³
  d(x, u)+d(y, v)
  ´
  ,
  với mọi x, y, u, v ∈ X mà x ≥ u, y ≤ v.
  Năm 2009, tiếp tục mở rộng các định lý điểm bất động bộ đôi, V.
  Lakshmikantham và L. Ciric ([51]) đã thu được một số kết quả cho lớp
  ánh xạ F : X × X → X có tính chất g-đơn điệu trộn với g : X → X trên
  không gian mêtric sắp thứ tự bộ phận và thỏa mãn điều kiện co sau đây.
  (LC) d
  ¡
  F(x, y), F(u, v)
  ¢
  ≤ ϕ
  ³
  d
  ¡
  g(x), g(u)
  ¢
  + d
  ¡
  g(y), g(v)
  ¢
  2
  ´
  ,
  với mọi x, y, u, v ∈ X mà g(x) ≥ g(u), g(y) ≤ g(v) và F(X × X) ⊂ g(X).
  Năm 2011, V. Berinde và M. Borcut ([18]) đưa ra khái niệm điểm bất
  động bộ ba cho lớp các ánh xạ F : X × X × X → X và đã thu được một
  số định lý điểm bất động bộ ba cho các ánh xạ có tính chất đơn điệu
  trộn trên không gian mêtric sắp thứ tự bộ phận thỏa mãn điều kiện co
  (BB) Tồn tại các hằng số j, k, l ∈ [0, 1) sao cho j + k + l < 1 thỏa mãn
  d
  ¡
  F(x, y, z), F(u, v, w)
  ¢
  ≤ jd(x, u)+kd(y, v)+ld(z, w), với mọi x, y, z, u, v, w ∈
  X mà x ≥ u, y ≤ v, z ≥ w.
  Sau đó, năm 2012, H. Aydi và E. Karapinar ([12]) đã mở rộng kết quả
  trên và thu được một số định lý điểm bất động bộ ba cho lớp các ánh xạ
  F : X × X × X → X có tính chất đơn điệu trộn trên không gian mêtric4
  sắp thứ tự bộ phận thỏa mãn điều kiện co yếu sau đây.
  (AK) Tồn tại hàm φ sao cho với mọi x ≤ u, y ≥ v, z ≤ w ta có
  d
  ¡
  TF(x, y, z), TF(u, v, w)
  ¢
  ≤ φ
  ³
  max
  ©
  d(Tx, Tu), d(Ty, Tv), d(Tz, Tw)
  ª
  ´
  .
  1.4. Sự phát triển mạnh mẽ của lý thuyết điểm bất động có động lực
  từ những ứng dụng rộng rãi của nó, đặc biệt là trong lý thuyết phương
  trình vi phân và tích phân mà dấu ấn đầu tiên là việc áp dụng Nguyên
  lý ánh xạ co Banach để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của các phương
  trình vi phân thường.
  Trong lý thuyết phương trình vi phân và tích phân hiện đại, việc chứng
  minh sự tồn tại hay việc xấp xỉ nghiệm vẫn thường được quy về áp dụng
  thích hợp một định lý điểm bất động nào đó. Đối với các bài toán biên
  với miền bị chặn thì các định lý điểm bất động trong không gian mêtric
  là đủ để làm tốt công việc trên. Tuy nhiên, đối với các bài toán biên với
  các miền không bị chặn thì các định lý điểm bất động trong không gian
  mêtric là không đủ để thực hiện. Vì vậy, vào thập niên 70 của thế kỷ
  trước, song song với việc tìm cách mở rộng lớp ánh xạ người ta đã tìm
  cách mở rộng lên các lớp không gian rộng hơn. Một trong những hướng
  mở rộng tiêu biểu là tìm cách mở rộng các kết quả về điểm bất động của
  các ánh xạ trên không gian mêtric lên lớp các không gian lồi địa phương,
  rộng hơn nữa là các không gian đều và đã thu hút được sự quan tâm của
  nhiều toán học mà nổi bật là V. G. Angelov.
  Trong ([10]), V. G. Angelov đã xét họ các hàm thực Φ = {φ α : α ∈ I}
  sao cho với mỗi α ∈ I, φ α : R + → R + là hàm đơn điệu tăng, liên tục,
  φ α (0) = 0 và 0 < φ α (t) < t với mọi t > 0. Từ đó ông đã giới thiệu khái
  niệm ánh xạ Φ-co, đó là ánh xạ T : M → X thỏa mãn điều kiện
  (A) d α (Tx, Ty) ≤ φ α
  ¡
  d j(α) (x, y)
  ¢
  với mọi x, y ∈ M và với mọi α ∈ I,
  trong đó M ⊂ X và thu được một số kết quả về điểm bất động của lớp
  ánh xạ này. Bằng cách đưa ra khái niệm không gian có tính chất j-bị
  chặn, V. G. Angelov đã thu được một số kết quả về tính duy nhất điểm
  bất động của lớp ánh xạ trên.
  Theo hướng mở rộng các kết quả về điểm bất động lên lớp các không
  gian lồi địa phương, năm 2005, B. C. Dhage ([29]) thông qua nghiên5
  cứu nghiệm của phương trình toán tử x = AxBx trong đó A : X → X,
  B : S → X là hai toán tử thỏa mãn A là D-Lipschitz, B là hoàn toàn
  liên tục và x = AxBy kéo theo x ∈ S với mọi y ∈ S, với S là một tập con
  đóng, lồi và bị chặn của đại số Banach X, sao cho thỏa mãn điều kiện co
  (Dh) ||Tx ư Ty|| ≤ φ
  ¡
  ||x ư y||
  ¢
  với mọi x, y ∈ X, trong đó φ : R + → R +
  là hàm liên tục không giảm, φ(0) = 0,
  đã thu được một số định lý điểm bất động trong các đại số Banach.
  1.5. Trong thời gian gần đây, cùng với sự xuất hiện những lớp ánh xạ
  co mới, những kiểu điểm bất động mới trong không gian mêtric, hướng
  nghiên cứu lý thuyết điểm bất động đã có những bước phát triển mới
  mạnh mẽ. Với những lý do trên, nhằm mở rộng các kết quả về lý thuyết
  điểm bất động trên cho lớp các không gian có cấu trúc đều, chúng tôi
  chọn đề tài ‘‘Về sự tồn tại điểm bất động của một số lớp ánh xạ
  trong không gian với cấu trúc đều và ứng dụng” làm đề tài luận
  án tiến sĩ.
  2 Mục đích nghiên cứu
  Mục đích chính của luận án là mở rộng các kết quả về sự tồn tại
  điểm bất động trong không gian mêtric của một số lớp ánh xạ lên lớp
  không gian với cấu trúc đều và ứng dụng chúng để chứng minh sự tồn
  tại nghiệm của một số lớp phương trình tích phân với độ lệch không bị
  chặn.
  3 Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận án là các không gian đều, các ánh
  xạ co suy rộng trên không gian đều, điểm bất động, điểm bất động bộ
  đôi, điểm bất động bộ ba của một số lớp ánh xạ trong không gian với
  cấu trúc đều, một số lớp phương trình tích phân.
  4 Phạm vi nghiên cứu
  Luận án nghiên cứu các định lý điểm bất động trong không gian
  đều và ứng dụng vào bài toán sự tồn tại nghiệm của các phương trình
  tích phân với hàm độ lệch không bị chặn.6
  5 Phương pháp nghiên cứu
  Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết của Giải tích
  hàm, Lý thuyết phương trình vi phân, phương trình tích phân và Lý
  thuyết điểm bất động trong quá trình thực hiện đề tài.
  6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  Luận án đã mở rộng được một số kết quả về sự tồn tại điểm bất
  động trong không gian mêtric cho không gian với cấu trúc đều. Đồng thời
  đã xét được sự tồn tại nghiệm của một số lớp phương trình tích phân với
  độ lệch không bị chặn, mà chúng ta không thể áp dụng các định lý điểm
  bất động trong không gian mêtric.
  Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho các sinh viên, học viên
  cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Giải tích nói chung, Lý thuyết
  điểm bất động và ứng dụng nói riêng.
  7 Tổng quan và cấu trúc luận án
  7.1 Tổng quan luận án
  Trong luận án này, chúng tôi trình bày một số mở rộng các định lý
  điểm bất động của một số lớp ánh xạ với các điều kiện co suy rộng trong
  không gian với cấu trúc đều, đưa ra một số ví dụ minh họa. Sau đó, áp
  dụng các kết quả thu được để chứng minh sự tồn tại cũng như tồn tại
  duy nhất nghiệm của một số lớp phương trình tích phân phi tuyến với
  độ lệch không bị chặn.
  Trong Chương 1, trước hết chúng tôi nhắc lại một số khái niệm và
  các kết quả đã biết về không gian đều cần dùng cho các trình bày về
  sau. Tiếp theo, chúng tôi giới thiệu khái niệm ánh xạ (Ψ, Π)-co, mà nó
  là mở rộng khái niệm (ψ, ϕ)-co của P. N. Dutta và B. S. Choudhury trên
  không gian đều, và thu được một kết quả về sự tồn tại điểm bất động
  của ánh xạ (Ψ, Π)-co trên không gian đều. Bằng cách đưa ra khái niệm
  không gian đều có tính chất j-đơn điệu giảm, chúng tôi thu được kết quả
  về sự tồn tại duy nhất điểm bất động của ánh xạ (Ψ, Π)-co. Tiếp theo,
  mở rộng khái niệm ánh xạ α-ψ-co trên không gian mêtric cho không gian7
  đều, chúng tôi đưa ra khái niệm ánh xạ (β, Ψ 1 )-co trên không gian đều
  và thu được một số định lý điểm bất động cho lớp ánh xạ này. Các định
  lý thu được trong không gian đều xem như là các mở rộng của những
  định lý trong không gian mêtric đầy đủ. Cuối cùng, ứng dụng định lý thu
  được về điểm bất động của lớp ánh xạ (β, Ψ 1 )-co trên không gian đều,
  chúng tôi đã chứng minh sự tồn tại nghiệm của một lớp phương trình
  tích phân phi tuyến với độ lệch không bị chặn. Lưu ý rằng, khi xét một
  lớp phương trình tích phân với độ lệch không bị chặn, chúng ta không
  thể áp dụng các định lý điểm bất động đã biết trong không gian mêtric.
  Các kết quả chính của Chương 1 là Định lý 1.2.6, Định lý 1.2.9, Định lý
  1.3.11 và Định lý 1.4.3. Cụ thể, Định lý 1.2.6 chỉ ra sự tồn tại, tồn tại
  duy nhất điểm bất động của một lớp ánh xạ (Ψ, Π)-co trên không gian
  đều; Định lý 1.2.9 khẳng định sự tồn tại, tồn tại duy nhất điểm bất động
  chung của hai ánh xạ co trên không gian đều; Định lý 1.3.11 đưa ra điều
  kiện tồn tại và tồn tại duy nhất điểm bất động của các ánh xạ (β, Ψ 1 )-co.
  Cuối cùng, Định lý 1.4.3 khẳng định sự tồn tại nghiệm trong C(R + , R)
  của một lớp phương trình tích phân với độ lệch không bị chặn.
  Trong Chương 2, chúng tôi xét trên không gian đều sắp thứ tự bộ
  phận. Đầu tiên, trong mục 2.1, chúng tôi thu được các kết quả về điểm
  bất động bộ đôi cho một lớp ánh xạ trong không gian đều sắp thứ tự
  bộ phận khi mở rộng điều kiện co (LC) của V. Lakshmikantham và L.
  Ciric cho ánh xạ trong không gian đều. Trong mục 2.2, bằng cách mở
  rộng điều kiện co (AK) của H. Aydi và E. Karapinar cho ánh xạ trong
  không gian đều, chúng tôi thu được các kết quả về điểm bất động bộ
  ba của một lớp ánh xạ trong không gian đều sắp thứ tự bộ phận. Trong
  mục 2.3, bằng cách đưa vào các khái niệm nghiệm bộ đôi trên và dưới,
  nghiệm bộ ba trên và dưới, áp dụng các kết quả thu được trong mục 2.1,
  2.2, chúng tôi đã chứng minh được sự tồn tại nghiệm duy nhất của một
  vài lớp phương trình tích phân phi tuyến với độ lệch không bị chặn. Kết
  quả chính của Chương 2 là Định lý 2.1.5, Hệ quả 2.1.6, Định lý 2.2.5, Hệ
  quả 2.2.6, Định lý 2.3.3 và Định lý 2.3.6. Cụ thể, Định lý 2.1.5, Hệ quả
  2.1.6 kết luận sự tồn tại, tồn tại duy nhất điểm bất động bộ đôi của một
  lớp ánh xạ; Định lý 2.2.5, Hệ quả 2.2.6 khẳng định sự tồn tại, tồn tại
  duy nhất điểm bất động bộ ba của một lớp ánh xạ. Cuối cùng, các Định8
  lý 2.3.3 và Định lý 2.3.6 khẳng định sự tồn tại duy nhất nghiệm trong
  C(R + , R) của một vài lớp phương trình tích phân phi tuyến với độ lệch
  không bị chặn.
  Trong Chương 3, đầu tiên chúng tôi hệ thống lại một số kiến thức cơ
  bản về đại số lồi địa phương cần dùng cho các trình bày về sau. Tiếp
  theo, trong mục 3.2, bằng cách mở rộng khái niệm D-Lipschitz cho các
  ánh xạ trên các đại số lồi địa phương và dựa vào các kết quả đã biết trong
  đại số Banach, không gian đều, chúng tôi thiết lập một định lý điểm bất
  động trong đại số lồi địa phương mà nó là mở rộng của kết quả thu được
  bởi B. C. Dhage ([29]). Cuối cùng, trong mục 3.3, áp dụng định lý thu
  được chúng tôi chứng minh sự tồn tại nghiệm của một lớp phương trình
  tích phân trong đại số lồi địa phương với độ lệch không bị chặn. Kết quả
  chính của Chương 3 là Định lý 3.2.5, Định lý 3.3.2. Cụ thể, Định lý 3.2.5
  khẳng định phương trình toán tử x = AxBx trong đại số lồi địa phương
  có nghiệm; Định lý 3.3.2 kết luận phương trình tích phân phi tuyến với
  độ lệch không bị chặn có nghiệm trong C(R + , R).
  Trong luận án này, chúng tôi cũng giới thiệu nhiều ví dụ nhằm minh
  họa cho các kết quả thu được và ý nghĩa mở rộng của các định lý được
  đưa ra.
  7.2 Cấu trúc luận án
  Nội dung luận án được trình bày trong 3 chương. Ngoài ra, luận án
  còn có Lời cam đoan, Lời cảm ơn, Mục lục, phần Mở đầu, Kết luận và
  Kiến nghị, Danh mục công trình khoa học của nghiên cứu sinh liên quan
  đến luận án và Tài liệu tham khảo.
  Chương 1 trình bày mở rộng các định lý điểm bất động của một số
  lớp ánh xạ trên không gian mêtric cho không gian đều. Trong phần đầu
  của chương, chúng tôi trình bày lại một số kiến thức về không gian tôpô,
  không gian đều. Trong mục 1.2, chúng tôi nghiên cứu điểm bất động của
  ánh xạ co yếu trong không gian đều. Mục 1.3 dành cho việc nghiên cứu
  về điểm bất động của ánh xạ (β, Ψ 1 )-co trong không gian đều. Mục 1.4,
  ứng dụng các kết quả về điểm bất động của ánh xạ (β, Ψ 1 )-co để xét sự
  tồn tại nghiệm của một lớp phương trình tích phân phi tuyến.9
  Chương 2 nhằm trình bày một số mở rộng các kết quả trong không
  gian mêtric cho không gian đều sắp thứ tự bộ phận. Trong mục 2.1,
  chúng tôi đưa ra các định lý điểm bất động bộ đôi. Mục 2.2, chúng tôi
  xét sự tồn tại điểm bất động bộ ba. Mục 2.3, chúng tôi ứng dụng các
  kết quả thu được để chứng minh sự tồn tại nghiệm của một lớp phương
  trình tích phân phi tuyến.
  Chương 3 dành cho việc nghiên cứu định lý điểm bất động trong đại số
  lồi địa phương và ứng dụng của kết quả thu được. Trong mục 3.1, chúng
  tôi trình bày lại một số kiến thức, khái niệm về đại số lồi địa phương.
  Mục 3.2 dành cho việc trình bày và chứng minh định lý điểm bất động
  của một lớp ánh xạ trên đại số lồi địa phương. Cuối cùng, trong mục 3.3,
  chúng tôi đã ứng dụng kết quả thu được để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm
  của phương trình tích phân phi tuyến.
  Các kết quả chính của luận án đã được công bố trong 02 bài báo,
  trong đó có 01 bài thuộc danh mục SCIE; đã được nhận đăng trong 02
  bài báo khác, trong đó có 01 bài thuộc danh mục SCIE và đang gửi công
  bố trong 01 bài báo. Từng phần trong nội dung của luận án cũng đã
  được trình bày tại
  ã Seminar của Tổ Giải tích; thuộc Khoa Toán Trường Đại học Vinh;
  ã Các Hội nghị NCS; của Trường Đại học Vinh (2010 - 2014);
  ã Hội nghị Toán học phối hợp Việt - Pháp tại Huế 20-24/8/2012;
  ã Đại hội Toán học Toàn quốc lần thứ 8 tại Nha Trang 10-14/8/2013.

  Xem Thêm: Về sự tồn tại điểm bất động của một số lớp ánh xạ trong không gian với cấu trúc đều và ứng dụng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Về sự tồn tại điểm bất động của một số lớp ánh xạ trong không gian với cấu trúc đều và ứng dụng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status