Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Bắc Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Bắc Ninh

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỤC LỤC


  MỞ ĐẦU1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN
  QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI6
  1.1. Những nghiên cứu ngoài nước về nông nghiệp, nông thôn,
  nông dân và xây dựng nông thôn mới6
  1.2. Những nghiên cứu trong nước về nông nghiệp, nông thôn, nông
  dân và xây dựng nông thôn mới8
  1.3. Những vấn đề về xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh
  tế - xã hội ở địa phương cấp tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu 16
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG NÔNG
  THÔN MỚI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
  Ở ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH20
  2.1. Khái quát về nông thôn mới 20
  2.2. Xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế - xã hội 27
  2.3. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế -
  xã hội 59
  Chương 3: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRONG
  PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI Ở TỈNH BẮC NINH 76
  3.1. Tiền đề xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế - xã
  hội ở tỉnh Bắc Ninh 76
  3.2. Xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh
  Bắc Ninh từ năm 2010 đến nay 85
  3.3. Đánh giá quá trình xây dựng nông thôn mới trong phát triển
  kinh tế - xã hội ở tỉnh Bắc Ninh 114
  Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG
  THÔN MỚI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
  Ở TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 122
  4.1. Phương hướng xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế
  - xã hội ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn đến năm 2020 122
  4.2. Giải pháp xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế - xã
  hội ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn đến năm 2020 132
  KẾT LUẬN 148
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ
  CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 150
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 151
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Xây dựng nông thôn mới là một mục tiêu quan trọng trong chủ trương
  của Đảng Cộng sản Việt Nam về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, được
  xác định trong Nghị quyết số 26 - NQ/TƯ ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ
  7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Không thể có một nước công nghiệp
  nếu nông nghiệp, nông thôn lạc hậu, nông dân có đời sống văn hóa và vật chất
  thấp. Việc xây dựng nông thôn mới đòi hỏi phải có kết cấu hạ tầng kinh tế xã
  hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất
  hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp và dịch vụ; gắn
  phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn
  định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh
  trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng
  được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Muốn thực hiện được nội
  dung trên, đòi hỏi nền kinh tế - xã hội phải phát triển bền vững. Một nền kinh
  tế phát triển bền vững là cơ sở khoa học cho việc thực hiện thành công xây
  dựng nông thôn mới.
  Qua gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Việt
  Nam đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, nông thôn
  hiện nay chủ yếu vẫn còn là sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún; với gần
  70% dân số hiện đang sống ở khu vực nông thôn và 47% số lao động cả nước
  trong lĩnh vực nông nghiệp. Bình quân mỗi hộ nông dân chỉ có 1,61 ha đất
  canh tác; trong đó, đồng bằng sông Hồng 0,35 ha/hộ; Trung du và miền núi
  phía Bắc 2,98 ha/hộ; Bắc Trung bộ 1,76 ha/hộ; Duyên hải miền Trung 2,13
  ha/hộ; Tây Nguyên 5,63 ha/hộ; Đông Nam Bộ 1,2 ha/hộ và đồng bằng sông
  Cửu Long 1,03 ha/hộ [39].  Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước hiện
  có khoảng 95 triệu mảnh đất nông nghiệp với tổng diện tích 9,4 triệu ha. Sự
  manh mún trong sản xuất nông nghiệp, nhất là manh mún về đất sản xuất làm
  cho sản xuất nông nghiệp thiếu bền vững. Tỷ trọng vốn đầu tư xã hội cho
  nông nghiệp có xu hướng giảm. Bình quân giai đoạn 2006 - 2010, tỷ trọng
  vốn đầu tư toàn xã hội cho nông nghiệp chiếm 6,4% GDP nhưng đến giai
  đoạn 2011 - 2013 giảm còn 5,4% GDP [88]. Thu nhập của cư dân nông thôn
  còn rất thấp, bình quân hàng năm bằng 76,6% mức bình quân chung cả nước
  và chỉ bằng 47,5% so với thu nhập của cư dân đô thị. Cả nước có tới 84,5% số
  hộ nghèo (trong tổng số hộ nghèo cả nước) sống ở nông thôn (nếu tính theo
  chuẩn nghèo mới còn cao hơn nữa)[39]. Mặt khác, do sản xuất nông nghiệp
  mang tính rủi ro cao, nên nguy cơ các hộ từ cận nghèo trở thành hộ nghèo rất
  cao, hoặc hộ đã thoát nghèo nhưng nếu chỉ gặp rủi ro như trong năm có người
  ốm; gia súc, gia cầm bị dịch bệnh . lại gặp nguy cơ tái nghèo.
  Thực trạng trên đang hạn chế đà tăng trưởng của ngành nông nghiệp,
  tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái có chiều hướng gia tăng, nhất là ở
  những vùng nông thôn có tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh, đã tác
  động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội nói chung, theo đó tác động tiêu
  cực làm chậm việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới. Chính vì
  vậy, vấn đề đặt ra bức thiết hiện nay là cần phải có những nghiên cứu lý luận,
  khảo sát và đánh giá thực tiễn, tìm giải pháp phù hợp cho phát triển kinh tế xã
  hội,tạo cơ sở vật chất để thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
  nông thôn cả nước nói chung, cũng như xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc
  Ninh nói riêng. Với lý do trên và qua thực tiễn, kinh nghiệm công tác nhiều
  năm trên địa bàn nông thôn của một tỉnh phía Bắc, vấn đề “Xây dựng nông
  thôn mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Bắc Ninh” được lựa chọn
  làm đề tài luận án tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành kinh tế chính trị học.

  Xem Thêm: Xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Bắc Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status