Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

  5
  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .i
  DANH MỤC BẢNG, BIỂU ii
  DANH MỤC HÌNH .iii
  trang
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết chọn đề tài 1
  2. Câu hỏi nghiên cứu .2
  3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu .2
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2
  5. Đóng góp mới của luận văn 3
  6. Kết cấu nội dung luận văn .4

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
  QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN/QUẬN . 5
  1.1. Tổng quan nghiên cứu 5
  1.2. Những vấn đề cơ bản về quản lý chi thường xuyên ngân sách
  huyện/quận .8
  1.2.1. Ngân sách huyện/quận 8
  1.2.2. Chi thường xuyên ngân sách huyện/quận .11
  1.2.3. Nội dung quản lý chi thường xuyên 22
  1.2.4. Sự cần thiết khách quan phải hoàn thiện công tác quản lý chi thường
  xuyên ngân sách huyện/quận 29 6
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .32
  2.1. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng .32
  2.2. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu 37
  2.3. Các công cụ được sử dụng .37

  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG
  XUYÊN NGÂN SÁCH QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI .39
  3.1. Nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận
  Nam Từ Liêm .39
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên .39
  3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội . .40
  3.1.3. Quan điểm, chủ trương của quận 41
  3.2. Bộ máy quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ Liêm 42
  3.3. Thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ
  Liêm . 43
  3.3.1. Tình hình thu - chi ngân sách quận Nam Từ Liêm . 43
  3.3.2. Khâu lập dự toán chi thường xuyên ngân sách quận . .48
  3.3.3. Khâu chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách quận . 54
  3.3.4. Khâu kế toán và quyết toán chi thường xuyên ngân sách quận . .68
  3.3.5. Khâu thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách
  quận . .72
  3.4. Đánh giá công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận Nam Từ
  Liêm . 73
  3.4.1. Ưu điểm . 73
  3.4.2. Nhược điểm .74
  3.4.3. Nguyên nhân cơ bản của những nhược điểm nói trên . .78
  CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN
  CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CHO QUẬN
  NAM TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI 81
  4.1. Phương hướng phát triển công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách quận
  Nam Từ Liêm những năm tới . 81
  4.1.1. Thực hiện đổi mới tăng cường quản lý chi thường xuyên ngân sách
  quận . .81
  4.1.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý chi thường xuyên
  ngân sách quận . 82
  4.2. Giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiên công tác quản lý chi thường xuyên
  ngân sách tại quận Nam Từ Liêm . .82
  4.2.1. Hoàn thiện công tác lập dự toán chi thường xuyên NS quận 84
  4.2.2. Hoàn thiện công tác chấp hành dự toán chi thường xuyên NS quận .85
  4.2.3.Công tác quyết toán chi thường xuyên ngân sách phải chính xác, trung
  thực, đúng thời gian quy định 87
  4.2.4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng và thực
  hiện công khai tài chính, ngân sách nhà nước 88
  4.2.5. Tăng cường vai trò kiểm soát của Kho bạc Nhà nước 89
  4.2.6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chi thường xuyên ngân
  sách quận 90
  4.2.7. Nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý chi thường xuyên NS
  và phát triển công nghệ thông tin trong quản lý chi thường xuyên ngân sách
  quận 92
  4.3. Kiến nghị với cấp trên 93
  KẾT LUẬN . .94
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

tài chính ngân sách quận

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status