Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hỗ trợ người nghèo nông thôn Nghệ An tiếp cận thị trường

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hỗ trợ người nghèo nông thôn Nghệ An tiếp cận thị trường

  ii

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . iii
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ
  HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO NÔNG THÔN TIẾP CẬN THI ̣ TRƯỜNG 4
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 4
  1.1.1. Những công trình đã công bố liên quan đến nội dung đề tài luận văn 4
  1.1.2. Những kết quả, hạn chế của các công trình trên và một số vấn đề cần được
  nghiên cứu tiếp . 7
  1.2. Những vấn đề lý luận cơ bản về hỗ trợ người nghèo tiếp cận thị trường 8
  1.2.1. Vai trò của thị trường và sự cần thiết hỗ trợ người nghèo nông thôn tiếp cận
  thị trường 8
  1.2.2. Nhà nước trong hỗ trợ người nghèo tiếp cận thị trường . 20
  1.2.3. Nội dung của việc Nhà nước hỗ trợ người nghèo tiếp cận thị trường . 25
  CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
  CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG HO ẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO NÔNG
  THÔN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG Ở TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2006-2013 37
  3.1. Đôi nét về tỉnh Nghệ An . 37
  3.1.1. Vị trí địa lý . 37
  3.1.2. Dân số và nguồn nhân lực . 38
  3.1.3. Tình hình phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An năm 2013 . 38
  3.2. Các hoạt động hỗ trợ người dân nông thôn tiếp cận thị trường ở Nghệ An giai
  đoạn 2006- 2013 40
  3.2.1. Hỗ trợ pháp lý cho người nghèo 40
  3.2.2. Hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo . 43
  3.2.3. Hỗ trợ tín dụng cho hộ nghèo 47
  3.2.4. Hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất . 50
  3.2.5. Hỗ trợ phát triển thị trường nông thôn 51
  3.3. Tác động của hoạt động hỗ trợ người nghèo tiếp cận thị trường đến xóa đói
  giảm nghèo ở nông thôn Nghệ An . 54
  3.4. Đánh giá chung . 58
  3.4.1. Kết quả đạt được 58 3.4.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân . 59
  CHƯƠNG 4 QUAN ĐIỂM VÀ GI ẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ H Ỗ TRỢ
  NGƯỜI NGHÈO NÔNG THÔN NGHỆ AN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG . 65
  4.1. Quan điểm về xoá đói giảm nghèo và hỗ trợ người nghèo nông thôn tiếp cận thị
  trường . 65
  4.1.1. Gắn sự phát tri ển kinh tế v ới giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững . 65
  4.1.2. Hỗ trợ người nghèo tiếp cận thị trường là việc làm vừa mang tính cấp thiết,
  vừa mang tính lâu dài 66
  4.1.3. Hỗ trợ người nghèo tiếp cận thị trường không chỉ là giúp họ làm kinh tế, mà
  còn phải giúp họ tiếp cận các dịch vụ xã hội . 66
  4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ người nghèo nông thôn tiếp cận
  thị trường 67
  4.2.1. Trang bị kiến thức về kinh tế thị trường cho người nghèo . 67
  4.2.2. Tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận được với các nguồn vốn tín dụng, nhất
  là nguồn tín dụng ưu đãi 68
  4.2.3. Tăng cường cung cấp thông tin về thị trường cho người nghèo 70
  4.2.4. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để giúp
  người nghèo phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 71
  4.2.5. Phát huy vai trò tích cực của mô hình liên kết “4 nhà” .74
  4.3. Một số vấn đề đă ̣t ra cần được tiếp tục nghiên cứu . 76
  KẾT LUẬN 80
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 82

  Xem Thêm: Hỗ trợ người nghèo nông thôn Nghệ An tiếp cận thị trường
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hỗ trợ người nghèo nông thôn Nghệ An tiếp cận thị trường sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status