Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

  ỤC LỤC
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ ii
  DANH MỤC BẢNG iii
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI
  NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 7
  1.1. Một số khái niệm cơ bản . 7
  1.1.1. Khái niệm Cán bộ, công chức: . 7
  1.1.2. Khái niệm Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức . . 15
  1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của cán bộ, công chức đối với quá trình công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa. 16
  1.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu CNH-
  HĐH. . 20
  1.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 20
  1.2.2. Nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng
  yêu cầu CNH-HĐH. . 28
  1.3. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức ở một số địa phương.
  31
  1.3.1. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức vùng đồng
  bằng sông Cửu Long. . 31
  1.3.2. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức huyện Quế
  Phong, tỉnh Nghệ An. . 33
  1.4. Những bài học kinh nghiệm cho huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 34
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
  HUYỆN DIỄN CHÂU 37
  2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội của huyện Diễn Châu. 37
  2.2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của huyện Diễn Châu,
  tỉnh Nghệ An. 44 2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.45
  2.2.2. Nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng
  yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. . 57
  2.3. Đánh giá chung. . 61
  2.3.1. Thành công . 61
  2.3.2. Hạn chế. 63
  2.3.3. Nguyên nhân. . 65
  2.3.4. Bài học kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán
  bộ công chức 66
  CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
  ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CNH-HĐH TẠI
  HUYỆN DIỄN CHÂU TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 68
  3.1. Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng
  yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 68
  3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu
  công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2020 . 70
  3.2.1. Tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng và
  các quy định của Nhà nước về công tác cán bộ, vấn đề công nghiệp hóa,
  hiện đại hóa đến tất cả các cán bộ, công chức. 70
  3.2.2. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các khâu, các bước của công tác tổ
  chức cán bộ, công chức. . 70
  3.2.3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát CBCC . 73
  3.2.4. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
  Chí Minh”. 74
  KẾT LUẬN 75
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status