Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC CÁC BẢNG . ii
  DANH MỤC CÁC HÌNH . iii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC
  VỀ QL NNL TRONG DOANH NGHIỆP 4
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về QL NNL trong DN 4
  1.1.1 Nhóm công trình nghiên cứu về NNL trong DN 4
  1.1.2 Nhóm công trình nghiên cứu về quản lý NNL trong DN 4
  1.1.3 Nhóm nhân tố nghiên cứu về kinh nghiệm QL NNL trong DN . 7
  1.2. Quản lý NNL trong DN 8
  1.2.1. Khái niệm và mục tiêu 8
  1.2.2. Nội dung QL NNL . 10
  1.2.3 Phương pháp quản lý . 20
  1.2.4. Nhân tố ảnh hưởng . 22
  1.2.5 Tiêu chí đánh giá . 28
  1.3. Kinh nghiệm QL NNL 29
  1.3.1. Kinh nghiệm QL NNL tại Công ty Bánh kẹo BIBICA 29
  1.3.2. Kinh nghiệm QL NNL tại Pepsico Việt Nam 30
  1.3.3. Kinh nghiệm QL NNL tại Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) 33
  1.3.4 Bài học kinh nghiệm 34
  CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI . 37
  2.1 Nguồn tài liệu . 37
  2.1.1 Nguồn tài liệu sơ cấp . 37
  2.1.2 Nguồn tài liệu thứ cấp . 37
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 38
  2.2.1 Phương pháp thu thập, xử lý và phân tích tài liệu . 38
  2.2.3 Phương pháp thống kê, mô tả 41
  2.2.4 Phương pháp phân tích - tổng hợp 41
  2.2.5 Phương pháp phân tích ma trận SWOT 42
  2.2.6 Phương pháp điều tra, khảo sát . 43
  CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QL NNL TẠI CÔNG TY TNHH
  MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC . 44
  3.1. Khái quát về Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện Miền Bắc . 44
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 44
  3.1.2 Các yếu tố nguồn lực của Công ty 47
  3.1.3 Đặc điểm bộ máy tổ chức và bộ máy quản lý nhân sự của Công ty . 53
  3.2 Thực trạng công tác QLNNL tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền
  Bắc giai đoạn (2009-2013) 56
  3.2.1 Hoạch định NNL 56
  3.2.2 Tuyển dụng NNL 57
  3.2.3 Đào tạo và phát triển NNL . 60
  3.2.4 Đánh giá người lao động . 62
  3.2.5 Trả công và đãi ngộ . 63
  3.3 Đánh giá chung về công tác QL NNL tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm
  Điện Miền Bắc . 67
  CHƯƠNG 4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QL
  NNL TẠI CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC . 77
  4.1. Bối cảnh kinh tế mới và định hướng hoàn thiện công tác QL NNL tại Công ty
  TNHH MTV Thí nghiệm Điện Miền Bắc . 77 4.1.1. Bối cảnh kinh tế mới ảnh hưởng tới NNL tại Công ty 77
  4.1.2 Định hướng hoàn thiện công tác QL NNL tại Công ty . 79
  4.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLNNL tại Công ty TNHH MTV Thí
  nghiệm Điện Miền Bắc 81
  4.2.1 Xây dựng bộ máy QL NNL . 81
  4.2.2 Thực hiện phân tích công việc và kế hoạch hóa nhân lực . 82
  4.2.3 Đổi mới công tác tuyển dụng lao động . 87
  4.2.4 Đào tạo NNL 89
  4.2.5 Cải tiến tổ chức lao động và bố trí lao động . 91
  4.2.6 Đổi mới công tác đánh giá người lao động . 93
  4.2.7 Tăng cường các biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động . 95
  4.3. Đề xuất với cấp trên và các ban ngành liên quan . 100
  4.3.1 Đề xuất với nhà nước 100
  4.3.2 Đề xuất với EVN và NPC . 102
  KẾT LUẬN 104
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

  Xem Thêm: Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Bắc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status