Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang

  MỤC LỤC

  Trang
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  DANH MỤC BẢNG . i
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 2
  2.1. Mục đích nghiên cứu 3
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu . 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  3.1. Đối tượng nghiên cứu . 4
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 4
  4. Kết cấu luận văn 5
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN
  ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 6
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 6
  1.2. Những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước về đất đai 9
  1.2.1. Khái niệm và vai trò quản lý nhà nước về đất đai 9
  1.2.2. Nội dung, công cụ và phương pháp quản lý nhà nước địa phương về đất đai . 14
  1.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước địa phương về đất đai . 23
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI . 26
  2.1. Phương pháp luận của đề tài quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn
  thành phố Hà Giang 26
  2.1.1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng . 26
  2.1.2. Chủ nghĩa duy vật lịch sử . 27
  2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể của đề tài quản lý nhà nước về đất đai
  trên địa bàn thành phố Hà Giang 27


  2.2.1. Phương pháp trìu tượng hóa khoa học . 27
  2.2.2. Phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp 29
  2.2.3 Phương pháp logic - lịch sử . 30
  2.2.4. Phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu thứ cấp . 32
  2.2.5. Phương pháp thống kê 33
  2.2.5. Phương pháp so sánh 34
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN
  ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ GIANG GIAI ĐOẠN 2010 - 2013 . 35
  3.1. Khái quát tình hình sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Giang . 35
  3.1.1. Hiện trạng quỹ đất 35
  3.1.2. Hiện trạng sử dụng các loại đất 36
  3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành
  phố Hà Giang 43
  3.2.1. Điều kiện tự nhiên của thành phố Hà Giang 43
  3.2.2. Tình hình kinh tế, xã hội của thành phố Hà Giang 47
  3.3. Thực trạng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang
  giai đoại 2010 - 2013 . 56
  3.3.1. Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà
  Giang giai đoạn 2010 - 2013 56
  3.3.2. Đánh giá chung về thực trạng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành
  phố Hà Giang giai đoạn 2010 - 2013 65
  CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN
  THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN
  THÀNH PHỐ HÀ GIANG ĐẾN 2020 70
  4.1. Định hướng và dự báo nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà
  Giang đến 2020 . 70
  4.1.1. Định hướng phát triển kinh tế của thành phố Hà Giang đến 2020 70
  4.1.2. Định hướng sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Giang đến 2020 72
  4.1.3. Dự báo nhu cầu sử dụng đất của thành phố Hà Giang đến 2020 . 74


  4.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn
  thành phố Hà Giang đến 2020 . 80
  4.2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 80
  4.2.2. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 81
  4.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về đất đai . 83
  4.2.4. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý nhà nước về đất đai 84
  4.2.5. Hoàn thiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai . 87
  KẾT LUẬN . 93
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status