Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý Nhà nước về Du lịch trên địa bàn Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý Nhà nước về Du lịch trên địa bàn Hà Nội

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Tình hình nghiên cứu . 2
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 5
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6
  5. Phương pháp nghiên cứu 6
  6. Những đóng góp của luận văn 7
  7. Kết cấu luận văn 7
  CHƯƠNG I . 9
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH . 9
  1.1. Khái niệm về du lịch và vai trò của ngành kinh tế du lịch trong nền kinh tế
  quốc dân 9
  1.1.1. Khái niệm về du lịch 9
  1.1.2. Vai trò của du lịch trong nền kinh tế quốc dân 12
  1.1.3. Thách thức của phát triển du lịch trong nền kinh tế thị trường . 15
  1.2. Khái luận về Quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về du lịch 17
  1.2.1. Một số vấn đề cơ bản về Quản lý nhà nước 18
  1.2.2. Quản lý nhà nước về du lịch . 20
  1.3. Những nhân tố tác động tới Quản lý, phát triển ngành du lịch trên địa
  bàn Thủ đô . 24
  1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan bên trong Quản lý nhà nước . 25
  1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan trong Quản lý nhà nước 27
  1.4. Kinh nghiệm Quản lý nhà nước về du lịch trong và ngoài nước, một số bài
  học cho công tác Quản lý du lịch của Hà Nội 31
  1.4.1. Kinh nghiệm Quản lý nhà nước về du lịch ở một số quốc gia và
  Thành phố trên thế giới . 31

  1.4.2. Một số kinh nghiệm trong công tác Quản lý nhà nước về du lịch ở
  nước ta 39
  1.4.3. Một số bài học cần lưu ý đối với Quản lý du lịch ở Thủ đô Hà Nội 41
  CHƯƠNG II . 43
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN
  ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI . 43
  2.1. Tổng quan về du lịch trên địa bàn Thành phố . 43
  2.2. Những kết quả đạt được trong công tác Quản lý nhà nước về du lịch trên địa
  bàn Hà Nội . 46
  2.2.1. Những kết quả trong công tác Quản lý nhà nước về định hướng, chiến
  lược phát triển du lịch 46
  2.2.2. Những kết quả trong Quản lý nhà nước đối với luồng khách và hoạt
  động của khách du lịch 49
  2.2.3. Những kết quả đạt được trong Quản lý nhà nước đối với các doanh
  nghiệp và cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch . 54
  2.2.4. Những thành công trong Quản lý nhà nước đối với các tuyến, các
  điểm du lịch 57
  2.2.5. Kết quả Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực cho ngành du
  lịch . 59
  2.3. Những hạn chế và nguyên nhân tồn tại trong công tác Quản lý nhà nước về
  du lịch trên địa bàn Hà Nội 61
  2.3.1. Những hạn chế và nguyên nhân tồn tại trong công tác xây dựng, ban
  hành và thực thi chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển . 61
  2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác Quản lý thị trường du
  lịch và hoạt động của du khách ở Hà Nội . 63
  2.3.3. Những điểm yếu về Quản lý hoạt động kinh doanh du lịch 64
  2.3.4. Những hạn chế về Quản lý các điểm tuyến, dịch vụ du lịch . 66

  2.3.5. Những hạn chế và nguyên nhân trong Quản lý nguồn nhân lực du
  lịch . 67
  2.4. Cơ hội và thách thức trong công tác Quản lý, phát triển du lịch Hà Nội 68
  2.4.1. Những thời cơ, thuận lợi trong Quản lý, phát triển ngành du lịch Hà
  Nội . 69
  2.4.2. Những thách thức, khó khăn trong Quản lý, phát triển ngành du lịch
  Hà Nội . 70
  CHƯƠNG III 73
  GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
  VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 73
  3.1. Định hướng, mục tiêu phát triển du lịch trên địa bàn Hà Nội đến năm 2030 73
  3.1.1. Vị trí, tầm quan trọng của ngành du lịch Thủ đô trong bản đồ du lịch
  Việt Nam và tổng thể nền kinh tế - xã hội của Thủ đô . 73
  3.1.2. Quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển ngành du lịch Thủ đô
  đến năm 2030 74
  3.2. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả Quản lý Nhà nước về du
  lịch trên địa bàn Hà Nội 78
  3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác Quản lý nhà nước về định hướng,
  chiến lược phát triển du lịch thông qua công tác quy hoạch và thực hiện
  quy hoạch 78
  3.2.2. Chú trọng bảo vệ, tôn tạo các điểm du lịch, cảnh quan, môi trường
  phục vụ du lịch . 83
  3.2.3. Tăng cường Quản lý nhà nước bằng pháp luật, nâng cao hiệu lực,
  hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh du
  lịch . 84
  3.2.4. Nâng cao năng lực Quản lý, phát triển thị trường khách và hoạt động
  của khách du lịch . 85

  3.2.5. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
  ngành du lịch 87
  3.2.6. Sử dụng hiệu quả các công cụ tài chính, thuế, giá cả, hỗ trợ thông tin,
  chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư và kích cầu du lịch . 88
  3.3. Một số kiến nghị 88
  KẾT LUẬN . 91
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Quản lý Nhà nước về Du lịch trên địa bàn Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý Nhà nước về Du lịch trên địa bàn Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status