Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

  iii
  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . ii
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ
  QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài . 5
  1.2. Cơ sở lý luận vế thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế giá trị gia tăng . 7
  1.2.1. Thuế Giá trị gia tăng 7
  1.2.2. Quản lý thuế giá trị gia tăng . 24
  1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế giá trị gia tăng . 31
  1.3.1. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý thuế 31
  1.3.2. Chính sách và những qui định về quản lý thuế giá trị gia tăng 32
  1.3.3. Các phương tiện, thiết bị dùng vào công tác quản lý thuế giá trị gia
  tăng . 32
  1.3.4. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 33
  1.3.5. Công tác thanh tra, kiểm tra thuế . 33
  1.3.6. Nhận thức của người dân và tính tự giác của doanh nghiệp 34
  1.4. Kinh nghiệm quản lý thuế giá trị gia tăng tại các địa phương và
  bài học kinh nghiệm rút ra cho Vĩnh Phúc 34
  1.4.1. Công tác quản lý thuế tại Cục thuế Thành phố Hà Nội . 34
  1.4.2. Quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ . 36
  1.4.3. Công tác quản lý thuế tại Cục thuế tỉnh Ninh Bình . 38
  1.4.4. Những bài học kinh nghiệm rút ra đối với công tác quản lý thuế giá trị
  gia tăng tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc . 39
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41
  2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết . 41
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 41
  iv
  2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin . 41
  2.2.2. Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin 42
  2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin . 43
  2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 45
  Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CÁC
  DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC . 46
  3.1. Đặc điểm kinh tế xã hội và khái quát về cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 46
  3.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 46
  3.1.2. Khát quát về Cục thuế Vĩnh Phúc 48
  3.2. Thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng ở các doanh
  nghiệp xây dựng của cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 50
  3.2.1. Kết quả thu ngân sách nhà nước 50
  3.2.2. Kết quả thu thuế giá trị gia tăng từ các doanh nghiệp xây dựng 52
  3.2.3. Kết quả nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xây
  dựng 54
  3.2.4. Kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp
  xây dựng . 55
  3.2.5. Kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xây dựng . 57
  3.2.6. Kết quả kiểm tra thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xây dựng . 59
  3.2.7. Kết quả thanh tra thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xây dựng 60
  3.2.8. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 62
  3.2.9. Tình hình nợ thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp xây dựng . 64
  3.3. Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với
  các doanh nghiệp xây dựng tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc . 66
  3.3.1. Các kết quả đạt được 66
  3.3.2. Những mặt còn hạn chế 71
  3.3.3. Nguyên nhân hạn chế . 75


  v
  Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH
  NGHIỆP XÂY DỰNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC . 79
  4.1. Quan điểm, phương hướng và mục tiêu về công tác quản lý thuế
  GTGT tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 79
  4.1.1. Quan điểm của Cục thuế Vĩnh Phúc về công tác quản lý thuế Gía trị
  gia tăng . 79
  4.1.2. Phương hướng của Cục thuế Vĩnh Phúc về công tác quản lý thuế Giá
  trị gia tăng . 80
  4.1.3. Mục tiêu của Cục thuế Vĩnh Phúc về công tác quản lý thuế Giá trị gia
  tăng . 80
  4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế gía trị gia tăng đối với
  doanh nghiệp xây dựng tại cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 82
  4.2.1. Về công tác tham mưu, điều hành quản lý thu thuế . 82
  4.2.2. Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế . 83
  4.2.3. Về công tác quản lý kê khai thuế . 84
  4.2.4. Về công tác thanh tra, kiểm tra thuế 84
  4.2.5. Về công tác quản lý nợ thuế . 86
  4.2.6. Về công nghệ thông tin phục vụ quản lý thuế 87
  4.2.7. Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý thuế Gía trị gia tăng . 87
  4.3. Điều kiện để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thuế GTGT đối
  với các Doanh nghiệp xây dưng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 89
  KẾT LUẬN 91
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
  PHỤ LỤC . 95

  Xem Thêm: Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status