Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình tại trung tâm quản lý dự án và giám sát công trình nông nghiệp nông thôn Lào Cai

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình tại trung tâm quản lý dự án và giám sát công trình nông nghiệp nông thôn Lào Cai

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN
  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ
  NƯỚC . 1
  1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM . 1
  1.1.1. Khái niệm dự án và dự án đầu tư xây dựng công trình 1
  1.1.2. Vốn ngân sách nhà nước và dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 4
  1.1.3. Khái niệm và nguyên tắc quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình . 5
  1.2. QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH . 7
  1.2.1. Nội dung quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình . 7
  1.2.2. Quyền và trách nhiệm của các chủ thể tham gia quản lý chi phí dự án đầu tư xây
  dựng công trình . 10
  1.2.3. Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành quy định về quản lý chi phí dự án đầu tư
  xây dựng công trình 13
  1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN
  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH . 15
  1.3.1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình nói chung . 15
  1.3.2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng Ngành NN và PTNT 22
  1.4. Tổng quan các nghiên cứu về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình 25
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 26
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ
  CHI PHÍ CÁC DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH TẠI TRUNG TÂM QLDA VÀ
  GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN LÀO CAI 28
  2.1. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM QLDA VÀ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NÔNG
  NGHIỆP NÔNG THÔN LÀO CAI 28
  2.1.1. Giới thiệu chung về Trung tâm . 28
  2.1.2. Chức năng của Trung tâm . 28
  2.1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm 29
  2.1.4 Tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm . 31

  2.2. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGÀNH NÔNG NGHIỆP
  VÀ PTNT TỈNH LÀO CAI TRONG THỜI GIAN VỪA QUA 32
  2.2.1. Tình hình đầu tư xây dựng . 32
  2.2.2. Những kết quả đạt được . 34
  2.3. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHI PHÍ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG
  TRÌNH TẠI TRUNG TÂM TRONG THỜI GIAN VỪA QUA 44
  2.3.1. Quy trình tổ chức quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình . 44
  2.3.2. Thực trạng công tác quản lý chi phí các dự án . 47
  2.4. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ CÁC DỰ ÁN CỦA TRUNG
  TÂM 65
  2.4.1. Những mặt mạnh 65
  2.4.2. Những mặt còn tồn tại và nguyên nhân 66
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 74
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ
  CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
  TẠI TRUNG TÂM QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NÔNG
  NGHIỆP NÔNG THÔN LÀO CAI . 76
  3.1. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH LÀO CAI TRONG
  NHỮNG NĂM TỚI . 76
  3.1.1. Mục tiêu tổng quát . 76
  3.1.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu 76
  3.2. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ
  QUẢN LÝ ĐÀU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI TRONG THỜI GIAN TỚI 78
  3.2.1. Những cơ hội trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi 79
  3.2.2. Những thách thức đối với đầu tư xây dựng công trình thủy lợi 80
  3.3. NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 82
  3.4. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ
  CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NN VÀ PTNT TẠI TRUNG
  TÂM 83

  3.4.1. Các giải pháp cải tiến tổ chức quản lý . 84
  3.4.2. Các giải pháp về công tác quản lý chi phí theo các giai đoạn đầu tư . 93
  3.4.3. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng 99
  3.4.4. Tăng cường công tác quản lý đấu thầu và lựa chọn nhà thầu . 101
  3.4.5. Giải pháp quản lý tiến độ thực hiện dự án 104
  3.4.6. Quản lý rủi ro của dự án 107
  3.5 KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ . 108
  3.5.1. Tăng cường sự phối hợp giữa các bên tham gia 108
  3.5.2. Tăng cường sự chỉ đạo của Sở NN và PTNT và UBND tỉnh Lào Cai. 110
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 111
  KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 113
  1. KẾT LUẬN 113
  2. KIẾN NGHỊ 114
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 115

  Xem Thêm: Giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình tại trung tâm quản lý dự án và giám sát công trình nông nghiệp nông thôn Lào Cai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình tại trung tâm quản lý dự án và giám sát công trình nông nghiệp nông thôn Lào Cai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status