Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty cổ phần đầu tư công trình Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty cổ phần đầu tư công trình Hà Nội

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài: 1
  2. Mục đích nghiên cứu: 2
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
  4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu . 2
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 2
  6. Kết quả dự kiến đạt được 3
  7. Nội dung của luận văn . 3
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH ĐẤU THẦU Ở VIỆT NAM VÀ
  TRÊN THẾ GIỚI 4
  1.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TRÊN THẾ GIỚI 4
  1.1.1. Công tác đấu thầu ở nước Nga 4
  1.1.2. Công tác đấu thầu ở Hàn Quốc . 4
  1.1.3. Công tác đấu thầu ở Campuchia 5
  1.1.4. Công tác đấu thầu ở Ngân hàng thế giới (WB) . 5
  1.1.5. Công tác đấu thầu ở Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) . 8
  1.1.6. Công tác đấu thầu ở Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) . 9
  1.2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU Ở VIỆT NAM . 9
  1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu 9
  1.2.2. Những kết quả đạt được về công tác đấu thầu trong thời gian qua . 11
  1.2.3. Những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu 14
  KẾT LUẬN CHƯƠNG I 18
  CHƯƠNG II: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU TRONG LĨNH VỰC XÂY
  DỰNG . 19
  2.1. CÁC KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI DOANH
  NGHIỆP XÂY LẮP 19
  2.1.1. Khái niệm chung về đấu thầu 19
  2.1.2. Vai trò của đấu thầu đối với doanh nghiệp xây lắp . 20

  2.1.3. Các hình thức lựa chọn Nhà thầu 21
  2.1.4. Các phương thức đấu thầu . 22
  2.1.5. Các nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu xây lắp 24
  2.2. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẤU THẦU 25
  2.2.1. Khái niệm về năng lực đấu thầu 25
  2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực đấu thầu 25
  2.3. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU 29
  2.3.1. Chỉ tiêu giá trị trúng thầu và số công trình trúng thầu 29
  2.4. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐẤU THẦU 30
  2.4.1. Hệ thống văn bản pháp luật trước khi có Luật đấu thầu 2005 30
  2.4.2. Hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn, thi hành Luật đấu thầu 2005 32
  2.4.3. Những tồn tại trong hệ thống văn bản pháp lý về đấu thầu 32
  2.4.4. Những điểm mới trong luật đấu thầu 2013 . 36
  KẾT LUẬN CHƯƠNG II . 39
  CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐẦU THẦU CÔNG TY CỔ
  PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI 40
  3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG
  TRÌNH HÀ NỘI 40
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 40
  3.1.2. Lĩnh vực hoạt động của Công ty . 43
  3.1.3. Bộ máy quản lý của Công ty. 45
  3.1.4. Năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty . 49
  3.1.5. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty . 55
  3.2. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THÀU CỦA CÔNG TY CỔ
  PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI 57
  3.2.1. Hình thức dự thầu mà Công ty đã tham gia 57
  3.2.2. Phương thức dự thầu mà Công ty đã tham gia. . 58
  3.2.3. Trình tự thực hiện công tác đấu thầu của Công ty CPĐT công trình Hà Nội. 58
  3.2.4. Phân tích 1 gói thầu cụ thể tại Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội. 66

  3.3. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
  ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI . 72
  3.3.1. Tình hình tham gia dự thầu và trúng thầu trong những năm qua 72
  3.3.2. Những kết quả đạt được trong công tác đấu thầu trong thời gian qua 73
  3.3.3. Đánh giá năng lực đấu thầu của Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội. 83
  3.3.4. Những tồn tại, hạn chế về năng lực đấu thầu xây dựng của Công ty . 92
  KẾT LUẬN CHƯƠNG III . 96
  CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐẤU THẦU
  CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI 97
  4.1.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU TẠI CÔNG
  TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 97
  4.1.1. Phương hướng nhiệm chung của Công ty trong giai đoạn từ năm 2014 đến
  năm 2020 . 97
  4.1.2. Định hướng phát triển cho hoạt động đấu thầu của Công ty trong thời gian tới.
  . 99
  4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỢP LÝ NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐẤU THẦU
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI. 100
  4.2.1. Giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu trong chất lượng dự thầu 100
  4.2.2. Giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu trong năng lực sản xuất của Công ty110
  4.2.3. Xây dựng chiến lược marketing và xây dựng hình ảnh của Công ty trên thị
  trường . 118
  4.2.4. Giải pháp mở rộng quan hệ liên kết, liên doanh trong tham gia đấu thầu 122
  4.2.5. Giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu trong việc chú trọng phân tích rủi ro
  trong dự án xây dựng 123
  KẾT LUẬN CHƯƠNG IV . 125
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 126
  1. KẾT LUẬN . 126
  2. KIẾN NGHỊ 126
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 128


  DANH MỤC HÌNH VẼ
  Hình 2.1: Khái quát hoạt động đấu thầu . 19
  Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức của Công ty . 46
  Hình 3.2: Quy trình tham gia dự thầu của Công ty cổ phần Đầu tư Công trình
  Hà Nội 65

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty cổ phần đầu tư công trình Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty cổ phần đầu tư công trình Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status