Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đề xuất mốt số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của Tổng công ty Tư vấn thủy lợi Việt Nam (HEC)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề xuất mốt số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của Tổng công ty Tư vấn thủy lợi Việt Nam (HEC)

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ QUẢN LÝ
  CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TƯ VẤN THIẾT KẾ 3
  1.1 Chất lượng sản phẩm . 3
  1.1.1 Khái niệm về chất lượng sản phẩm 3
  1.1.2 Các thuộc tính của chất lượng sản phẩm 4
  1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm . 6
  1. 2 Chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế 9
  1.2.1 Vị trí, vai trò của tư vấn thiết kế đối với xây dựng công trình . 9
  1.2.2 Sản phẩm tư vấn thiết kế 10
  1.2.3 Đặc điểm của sản phẩm tư vấn thiết kế 14
  1.3 Quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế 15
  1.3.1 Quản lý chất lượng sản phẩm thiết kế xây dựng công trình theo nghị định
  15/2013/NĐ-CP . 15
  1.3.2 Các mô hình quản lý chất lượng sản phẩm 19
  1.3.3 Nội dung của chức năng quản lý chất lượng 22
  1.3.4 Hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế 25
  Kết luận chương 1 . 28
  CHƯƠNG II: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TƯ VẤN THIẾT KẾ CỦA
  CÔNG TY TƯ VẤN THỦY LỢI VIỆT NAM (HEC) . 29
  2.1 Giới thiệu về HEC . 29
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 29
  2.1.2 Năng lực hoạt động của công ty . 30
  2.1.3 Tình hình tài chính của Công ty và một số dự án đã thực hiện . 33
  2.2 Mô hình quản lý về chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của công ty HEC . 34
  2.2.1 Mô hình điều hành của công ty 34
  2.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 35
  2.2.3 Quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm thiết kế . 40
  2.3 Vấn đề quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của Công ty . 412.3.1 Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của công ty 41
  2.3.2 Công tác quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của công ty . 43
  2.4 Những kết quả và tồn tại của Công ty trong công tác quản lý chất lượng . 52
  2.4.1 Những kết quả đạt được . 52
  2.4.2 Những vấn đề tồn tại cần khắc phục 54
  Kết luận chương 2 . 55
  CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TƯ
  VẤN THIẾT KẾ CỦA CÔNG TY TƯ VẤN THỦY LỢI VIỆT NAM (HEC) . 56
  3.1 Quan điểm định hướng của công ty 56
  3.1.1 Về quan điểm . 56
  3.1.2 Định hướng phát triển công ty . 57
  3.2 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm . 58
  3.2.1 Xây dựng mô hình quản lý chất lượng . 58
  3.2.2 Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế . 61
  3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn lực . 73
  3.2.4 Đẩy mạnh công tác marketing xây dựng và quản bá thương hiệu . 74
  Kết luận chương 3 . 75
  Kết luận và kiến nghị 76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78

  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1 Tiêu chí và chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế 15
  DANH MỤC HÌNH VẼ
  Hình 2.1: Sư đồ mô hình quản lý của công ty HEC . 34
  Hình 2.2: Khung tên bản vẽ của công ty HEC . 41
  Hình 2.3: Sư đồ quy trình thiết kế của công ty 44
  Hình 2.4: Sư đồ quy trình đánh giá chất lượng nội bộ . 48
  Hình 2.5: Sư đồ quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa . 51
  Hình 3.1: Các yếu tổ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế 56
  Hình 3.2: Sư đồ cấu trúc hệ thống tài liệu theo ISO 9000:2008 60
  Hình 3.3: Lưu đồ quá trình . 66
  1

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sản phẩm tư vấn thiết kế là hệ thống hồ sơ bản vẽ, thuyết minh tính toán cho
  một công trình hay hạng mục công trình được thiết kế trên cơ sở phù hợp với mục
  đích và yêu cầu theo từng giai đoạn quản lý đầu tư xây dựng công trình nhằm thỏa
  mãn nhu cầu của chủ đầu tư. Tư vấn thiết kế có nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, hình
  thức kết cấu công trình, phương án thi công, công nghệ vì thế quá trình thực hiện
  sản xuất ra sản phẩm diễn ra trong một thời gian dài do phải tuân thủ theo đúng các
  bước, đảm bảo theo quy trình của nhà nước. Do khối lượng công việc để hoàn thành
  một sản phẩm tư vấn thiết kế rất lớn, nên thường phải được chia thành các phần
  công việc phù hợp rồi được giao cho từng bộ phận chuyên môn, nhiều nhóm thực
  hiện, sau đó chúng được khớp nối thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Do đó, để có
  một hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh cần có sự phối hợp của nhiều thành viên và phải đảm
  bảo sự phù hợp với nhau một cách chính xác về kích thước, tỷ lệ, ý tưởng của từng
  bản vẽ, phương pháp tính toán Hồ sơ thiết kế chính ý tưởng để xây dựng lên một
  công trình, sản phẩm tư vấn thiết kế khi đem ra thi công gần như là hoàn hảo không
  có lỗi sai bởi chúng ta chỉ cần sai một lỗi nào đấy như: có hai bản vẽ thi công khác
  nhau về kích thước nó làm cho người thi công không biết phải thi công thế nào, còn
  có rất nhiều lỗi sai trong quá trình tư vấn thiết kế gây bị hư hỏng, phá hủy công
  trình; làm mất thời gian của các bên có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ
  của công trình. Vì thế chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế là bước cực kỳ quan
  trọng trong việc xây dựng công trình.
  Vì vậy tác giả luận văn chọn đề tài “ Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu
  quả quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của tổng công ty tư vấn thủy
  lợi Việt Nam (HEC)”
  2. Mục tiêu của đề tài
  Đánh giá tầm quan trọng của sản phẩm tư vấn thiết kế đối với công trình. 2

  Các thuộc tính chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế (chức năng, nhiệm vụ của
  công trình, độ an toàn,có chi phí thấp, tính mỹ thuật ).
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu, đánh giá, phân tích mô hình quản lý chất
  lượng sản phẩm của công ty tư vấn 11 (HEC11) thuộc Tổng công ty tư vấn thủy lợi
  Việt Nam – CTCP (HEC).
  Đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của
  công ty tư vấn 11 (HEC11).
  3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:
  Nghiên cứu mô hình quản lý sản phẩm tư vấn thiết kế qua các tài liệu sách báo,
  các thông tin trên internet. Thu thập thông tin về quản lý chất lượng sản phẩm của
  công ty HEC11. Đánh giá chất lượng sản phẩm, những ưu điểm và nhược điểm của
  mô hình quản lý đó.
  4. Kết quả dự kiến đạt được:
  Xây dựng ra một mô hình quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế cho
  công ty tư vấn 11.

  Xem Thêm: Đề xuất mốt số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của Tổng công ty Tư vấn thủy lợi Việt Nam (HEC)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất mốt số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của Tổng công ty Tư vấn thủy lợi Việt Nam (HEC) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status