Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đấu thầu, áp dụng cho ban quản lý dự án sông Tích Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đấu thầu, áp dụng cho ban quản lý dự án sông Tích Hà Nội

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu . 1
  2. Mục đích nghiên cứu: . 3
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
  4. Phương pháp nghiên cứu: . 3
  5. Nội dung nghiên cứu: 3
  6. Kết quả dự kiến đạt được: 3
  7. Nội dung của Luận văn: 4
  CHƯƠNG I :TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ ĐẤU
  THẦU XÂY DỰNG 5
  1.1. Công tác đấu thầu và quản lý đấu thầu trên thế giới. 5
  1.1.1. Quản lý đấu thầu của Ba Lan 5
  1.1.2. Quản lý đấu thầu của Hàn Quốc . 6
  1.1.3. Quản lý đấu thầu của Ngân hàng thế giới (WB). 7
  1.1.4. Quản lý đấu thầu của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). 9
  1.2. Công tác đấu thầu và quản lý đấu thầu tại Việt Nam. 10
  1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu . 10
  1.2.2. Thực trạng công tác đấu thầu của Việt Nam trong những năm qua . 13
  1.3. Những tồn tại trong quản lý đấu thầu. 16
  1.3.1. Tồn tại của hệ thống văn bản pháp lý về đấu thầu 16
  1.3.2. Tồn tại trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu . 20
  1.4. Kết luận chương 1 26
  CHƯƠNG II :MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
  XÂY DỰNG . 29
  2.1. Khái niệm về đấu thầu, hình thức đấu thầu xây dựng 29
  2.1.1. Khái niệm về đấu thầu . 29
  2.1.2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu 31
  2.2. Đặc điểm và yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý đấu thầu. 32 2.2.1. Khái niệm về quản lý đấu thầu . 32
  2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quản lý đấu thầu 34
  2.3. Phân tích các điểm mới của Luật đấu thầu 2013 37
  2.4. Phân tích các ưu nhược điểm của các hình thức đấu thầu . 39
  2.5. Vai trò của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trong quản lý chất lượng đấu thầu . 41
  2.6. Kết luận chương 2 42
  CHƯƠNG III : ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT
  LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
  SÔNG TÍCH HÀ NỘI 44
  3.1. Giới thiệu về Dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã
  Thuần Mỹ, huyện Ba Vì và Ban quản lý dự án sông Tích Hà Nội. . 44
  3.1.1. Giới thiệu về dự án. 44
  3.1.2. Ban Quản lý dự án sông Tích Hà Nội 49
  3.1.3. Tóm tắt quá trình triển khai dự án 50
  3.2. Quá trình thực hiện công tác quản lý đấu thầu của dự án 53
  3.2.1. Thực hiện công tác đấu thầu và quản lý đấu thầu của dự án. 53
  3.2.2. Phân tích quá trình thực hiện một số gói thầu điển hình của dự án. . 57
  3.2.3. Quy trình thực hiện công tác đấu thầu tại Ban QLDA. 65
  3.3. Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đấu
  thầu của dự án 66
  3.3.1. Những kết quả đạt được. . 66
  3.3.2. Một số hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu đối với các
  gói thầu thuộc dự án sông Tích. . 69
  3.4. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đấu thầu
  đối với dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích . 71
  3.4.1. Đào tạo, cập nhật thường xuyên kiến thức về đấu thầu cho cán bộ Ban quản
  lý dự án. 71
  3.4.2. Ban QLDA thuê Tổ chuyên gia xét thầu chuyên nghiệp hoặc thêm chuyên gia
  tham gia cùng Tổ chuyên gia xét thầu của ban QLDA . 72
  3.4.3. Tăng cường áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi . 73
  3.4.4. Sử dụng hình thức đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 74
  3.4.5. Tăng cường công tác quản lý sau đấu thầu 75
  3.4.6. Tăng cường công tác quản lý vốn của nhà thầu sau đấu thầu . 76
  3.4.7. Quản lý nhân lực, máy móc thiết bị, biện pháp tổ chức thi công 77
  3.4.8. Tập huấn, phổ biến triển khai Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 . 78
  3.4.9. Đề xuất các bước xét thầu và lượng hóa chỉ tiêu xét thầu 78
  3.4.10. Xây dựng quy trình cụ thể cho công tác đấu thầu gói thầu tư vấn và thi công
  xây lắp 79
  3.5. Kết luận chương 3 84
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85
  1. KẾT LUẬN . 85
  2. KIẾN NGHỊ . 86

  Xem Thêm: Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đấu thầu, áp dụng cho ban quản lý dự án sông Tích Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đấu thầu, áp dụng cho ban quản lý dự án sông Tích Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status