Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thanh, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thanh, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  I. Tính cấp thiết của đề tài 1
  II. Mục đích của đề tài . 2
  III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  IV. Phương pháp nghiên cứu 2
  V. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: 2
  VI. Kết quả dự kiến đạt được 3
  Nội dung của Luận văn: 4
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN
  ĐẦU TỪ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH . . 4
  1.1. Những khái niệm về chi phí đầu tư xây dựng và quản lý chi phí . . 4
  1.1.1. Khái niệm : . 4
  1.1.2. Vai trò và nguyên tắc cơ bản về quản lý chi phí: . 4
  1.1.3. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng: . 5
  1.2. Quản lý chi phí trong khâu thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình. 12
  1.2.1 Quản lý chí phí trong khâu thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình: 12
  1.2.2 Quản lý chí phí trong khâu quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình 30
  1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng
  công trình . . 42
  1.4. Những bài học kinh nghiệm về thanh, quyết toán vốn đâu tư xây dựng công
  trình. . 44
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1. . 46
  CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THANH TOÁN, QUYẾT
  TOÁN CỦA CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG THUỘC VỐN NGÂN SÁCH NHÀ
  NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2007 ĐẾN NAY. . 47
  2.1. Giới thiệu tình hình kinh tế - xã hội về thành phố Hồ Chí Minh. 47
  2.2. Tình hình đầu tư xây dựng ở thành phố Hồ Chi Minh từ năm 2007 đến nay. . 50

  2.3. Thực trạng về quản lý vốn trong đầu tư xây dựng công trình tại thành phố Hồ
  Chí Minh. . 54
  2.4. Thực trạng công tác thanh quyết toán vốn ngân sách ở một số dự án đầu tư xây
  dựng tại thành phố Hồ Chi Minh. . 61
  2.4.1 Thực trạng thanh quyết toán của các dự án đầu tư xây dựng thành phố Hồ
  Chí Minh. . 61
  2.4.2 Những vấn đề ảnh hưởng đến khâu thanh toán của dự án tại thành phố . 68
  2.4.3 Những vấn đề ảnh hưởng đến khâu quyết toán của dự án tại thành phố . 71
  2.5. Nhận xét, phân tích và đánh giá tổng quan về thực trạng thanh toán, quyết toán
  dự án thuộc nguồn vốn nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh. . 73
  2.5.1 Những kết quả đạt được. 73
  2.5.2 Những tồn tại hạn chế trong công tác thanh quyết toán và phân tích nguyên
  nhân. . 74
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. . 78
  CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
  THANH, QUYẾT TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN
  SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 79
  3.1. Phương hướng đầu tư xây dựng của thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến
  2020. . 79
  3.2. Những thuận lợi khó khăn và thách thức trong việc đầu tư xây dựng của thành
  phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. . 84
  1. Những thuận lợi trong việc đầu tư xây dựng trong thời gian tới 84
  2. Những khó khăn và thách thức trong thời gian tới . 86
  3.3 Những yêu cầu đặt ra đối với các giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán,
  quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tại thành phố Hồ Chí Minh . 86
  3.4 Đề xuất nhóm các giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán dự án, công trình
  sử dụng nguồn ngân sách tại thành phố Hồ Chí Mính. . 87
  1. Phân bổ và quản lý, điều hành kế hoạch vốn đầu tư 87
  2. Kiểm soát chi phí khâu thanh quyết toán vốn đầu tư . 90


  3. Hoàn thiện quy trình lập hồ sơ thanh toán cho nhà thầu 93
  4. Trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vị tham gia trong khâu thanh toán vốn
  đầu tư . 107
  3.5 Đề xuất nhóm giải pháp nâng cao chất lượng quyết toán dự án hoàn thành sử
  dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh. . 109
  1. Xác định rõ nội dung hồ sơ trình duyệt quyết toán và quy trình thẩm tra phê
  duyệt quyết toán vốn đầu tư 110
  2. Trách nhiệm của các đơn vị trong quyết toán dự án hoàn thành 111
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3. 115
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 116
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

  Xem Thêm: Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thanh, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thanh, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status