Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp quản lí bảo vệ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp quản lí bảo vệ

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN . 3
  1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội 3
  1.1.1. Những đặc điểm tự nhiên thành phố Hà Nội 3
  1.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội . 6
  1.2. Hiện trạng môi trường thành phố Hà Nội 7
  1.2.1. Chất thải rắn 7
  1.2.2. Nước thải . 9
  1.2.3. Khí thải và tiếng ồn . 9
  1.3. Tổng quan về khu công nghiệp, các nguyên tắc bảo vệ môi trường và định
  hướng phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay 9
  1.3.1. Tổng quan về khu công nghiệp . 9
  1 3.2. Các nguyên tắc bảo vệ môi trường . 15
  1.3.3. Định hướng phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay . 15
  1.4. Tình hình quy hoạch và hoạt động của các khu công nghiệp ở Việt Nam và
  thành phố Hà Nội hiện nay 16
  1.4.1. Tình hình quy hoạch và hoạt động các khu công nghiệp ở Việt Nam 16
  1.4.2. Tình hình quy hoạch và hoạt động các khu công nghiệp TP. Hà Nội 17
  1.5. Hệ thống chính sách pháp luật về BVMT KCN hiện hành ở Việt Nam 24
  1.5.1. Các văn bản được thực thi trước khi có Luật Bảo vệ môi trường 2005 . 24
  1.5.2. Các văn bản quy định về quản lý môi trường KCN đang được áp dụng 25
  CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI
  MỘT SỐ KHU CÔNG NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH
  PHỐ HÀ NỘI 27
  2.1. Công tác chấp hành pháp luật về BVMT tại các KCN đang hoạt động trên địa
  bàn TP. Hà Nội 27
  2.1.1. Chấp hành các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường . 28
  2.1.2. Chấp hành các quy định khác về bảo vệ môi trường 40
  2.2. Công tác quản lý nhà nước về BVMT đối với các KCN đang hoạt động trên địa
  bàn TP. Hà Nội 52
  2.2.1. Quy định quản lý môi trường KCN 52
  2.2.2. Công tác chỉ đạo điều hành, phân công trách nhiệm quản lý môi trường tại
  các KCN trên địa bàn thành phố Hà Nội 53
  2.2.3. Công tác thực hiện quy định về quan trắc . 58
  2.2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường . 62
  2.3. Ưu điểm và tồn tại của công tác BVMT KCN trên địa bàn TP. Hà Nội . 68
  2.3.1. Ưu điểm . 68
  2.3.2. Những tồn tại, bất cập và nguyên nhân . 70
  CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 77
  3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chấp hành pháp luật về BVMT KCN . 77
  3.1.1. Giải pháp tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật về BVMT, bố trí nguồn
  kinh phí, bố trí cán bộ cho công tác BVMT 77
  3.1.2. Giải pháp tăng cường hiệu quả trong đầu tư, vận hành các công trình BVMT
  KCN 78
  3.1.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình quan trắc môi trường định kỳ, đảm
  bảo việc xả thải đúng theo quy định . 79
  3.1.4. Giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm doanh nghiệp, người dân trong
  BVMT KCN 82
  3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT KCN 82
  3.2.1.Giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về BVMT KCN 82
  3.2.2. Giải pháp tăng cường hiệu quả giám sát, thực thi pháp luật về BVMT của cơ
  quan quản lý nhà nước về BVMT trên địa bàn TP. Hà Nội 84
  3.2.3. Giải pháp hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về BVMT KCN trên địa bàn
  TP. Hà Nội 84
  3.3. Các giải pháp đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 86
  3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và Chính phủ . 86
  3.3.2. Kiến nghị UBND thành phố Hà Nội . 87
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 89
  KẾT LUẬN . 89
  KIẾN NGHỊ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP . 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 91
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp quản lí bảo vệ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp quản lí bảo vệ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status