Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  MỤC LỤC

  MỤC LỤC iv
  DANH SÁCH CÁC BẢNG . vi
  DANH SÁCH CÁC HÌNH . viii
  MỞ ðẦU . 7
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ BIẾN ðỔI KHÍ HẬU VÀ NGHIÊN CỨU TÁC
  ðỘNG CỦA BIẾN ðỔI KHÍ HẬU ðẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC 9
  1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI . 9
  1.1.1. Những nghiên cứu trên thế giới 9
  1.1.2. Những nghiên cứu trên thế giới liên quan ñến Việt Nam 10
  1.2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM . 12
  1.2.1. Những nghiên cứu tại Việt Nam . 12
  1.2.2. Biểu hiện và kịch bản BðKH cho Việt Nam . 14
  1.3. ðỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18
  1.3.1. Cách tiếp cận 18
  1.3.2. Phương pháp nghiên cứu 19
  1.4. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 24
  1.4.1. Mục tiêu nghiên cứu 24
  1.4.2. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 24
  CHƯƠNG 2. BIỂU HIỆN VÀ KỊCH BẢN BIẾN ðỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH THÁI
  BÌNH . 26
  2.1. ðẶC ðIỂM TỰ NHIÊN . 26
  2.1.1. Vị trí ñịa lý . 26
  2.1.2. ðặc ñiểm ñịa hình, ñịa mạo 27
  2.1.3. Khí hậu, khí tượng 27
  2.1.4. Thủy văn và tài nguyên nước . 29
  2.2. ðẶC ðIỂM KINH TẾ XÃ HỘI . 33
  2.2.1. Dân số, lao ñộng và việc làm . 33
  2.2.2. Phát triển ñô thị và dân cư nông thôn . 34
  2.2.3. ðặc ñiểm phát triển các ngành kinh tế 35
  2.3. HIỆN TRẠNG HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN . 39
  2.3.1. Hiện tượng hạn hán . 39
  2.3.2. Hiện trạng xâm nhập mặn 44
  2.4. BIỂU HIỆN BIẾN ðỔI KHÍ HẬU 47
  2.4.1. Diễn biến của yếu tố nhiệt ñộ 47
  2.4.2. Diễn biến của yếu tố lượng mưa . 53
  2.4.3. Diễn biến của bão, áp thấp nhiệt ñới . 55
  2.4.4. Diễn biến của mực nước biển . 56
  2.5. KỊCH BẢN BIẾN ðỔI KHÍ HẬU . 56
  2.5.1. Lượng mưa . 57
  2.5.2. Nhiệt ñộ . 602.5.3. Nước biển dâng 63
  CHƯƠNG 3. ðÁNH GIÁ TÁC ðỘNG CỦA BIẾN ðỔI KHÍ HẬU ðẾN TÀI
  NGUYÊN NƯỚC MẶT TẠI TỈNH THÁI BÌNH 65
  3.1. PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH TOÁN 65
  3.1.1. Mô hình toán thủy lực . 66
  3.1.2. Mô hình lan truyền mặn . 78
  3.1.3. 78
  3.2. ðÁNH GIÁ TÁC ðỘNG CỦA BIẾN ðỔI KHÍ HẬU ðẾN TÀI NGUYÊN
  NƯỚC MẶT TỈNH THÁI BÌNH 84
  3.2.1. Hạn hán 84
  3.2.2. Xâm nhập mặn . 86
  3.3. XÂY DỰNG BẢN ðỒ KHU VỰC LỘ DIỆN/HỨNG CHỊU TÁC ðỘNG CỦA
  BIẾN ðỔI KHÍ HẬU TẠI TỈNH THÁI BÌNH . 92
  3.3.1. Phương pháp xác ñịnh mức ñộ lộ diện/hứng chịu ảnh hưởng của BðKH . 92
  3.3.2. Thu thập và xác ñịnh mức ñộ lộ diện/hứng chịu của khu vực 93
  3.3.3. Bản ñồ mức ñộ lộ diện/hứng chịu tác ñộng của BðKH tại tỉnh Thái Bình. . 94
  3.4. ðỀ XUẤT CÁC CÁC BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG BIẾN ðỔI KHÍ HẬU . 97
  3.4.1. Biện pháp công trình . 97
  3.4.2. Biện pháp phi công trình 99
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 102

  Xem Thêm: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Thái Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status