Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN .i
  LỜI CAM ĐOAN .ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG iii
  DANH MỤC CÁC HÌNH .vii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii
  MỤC LỤC .ix
  MỞ ĐẦU 1
  1.Tính cấp thiết của đề tài .1
  2.Mục đích và yêu cầu đề tài .1
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  4. Đối tượng nghiên cứu và giới hạn của đề tài 4
  5. Những đóng góp mới của luận án .4
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 5
  1.1. Cơ sở lý luận của đề tài 5
  1.1.1. Một số nhận thức và khái niệm chung 5
  1.1.2. Những yếu tố chi phối sự hình thành cơ cấu cây trồng 7
  1.1.3. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa .18
  1.1.4. Phát triển nông nghiệp bền vững 20
  1.1.5. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu .24
  1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài 28
  1.2.1. Tình hình nghiên cứu cơ cấu cây trồng ở ngoài nước 28
  1.2.2. Tình hình nghiên cứu cơ cấu cây trồng ở trong nước .32
  1.3. Nông nghiệp ở thành phố Thanh Hóa và những vấn đề tồn tại .42
  1.3.1. Bối cảnh chung 42
  1.3.2. Nông nghiệp thành phố Thanh hóa lợi thế và tồn tại .45
  1.4. Những nhận xét rút ra từ tổng quan tài liệu .47
  Chương 2. NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 49
  2.1. Nội dung nghiên cứu .49
  2.2. Vật liệu nghiên cứu 49 xii
  2.3. Phương pháp nghiên cứu .50
  2.3.1. Thu thập thông tin thứ cấp theo phương pháp kế thừa .50
  2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .50
  2.3.3. Thu thập số liệu, thông tin từ nhóm KIP .51
  2.3.4. Điều tra các công thức trồng trọt/canh tác trên các loại đất . 53
  2.3.5. Phương pháp thu thập, phân tích mẫu đất và nông sản 53
  2.3.6. Phương pháp thí nghiệm đồng ruộng và xây dựng mô hình 53
  2.3.7. Phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế của các công thức trồng trọt/luân canh
  trên các loại /nhóm đất 60
  2.4. Phương pháp xử lý số liệu .61
  2.4.1. Tính trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu bằng phần mềm Excel 61
  2.4.2. So sánh hai số trung bình bằng phần mềm Excel .61
  2.4.3. Vẽ sơ đồ thiết kế thí nghiệm bằng phần mềm IRISTAT for Windows ver. 5.0.
  Phân tích phương sai và tính sai số thí nghiệm bằng phần mềm thống kê chuyên
  dụng Statistix 8.2 .61
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 62
  3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Thanh Hoá trong mối quan
  hệ với cơ cấu cây trồng (CCCTr) theo hướng sản xuất hàng hoá .62
  3.1.1. Vị trí địa lý và khả năng phát triển nền nông nghiệp hàng hoá 62
  3.1.2. Đặc điểm khí hậu và sự hình thành mùa vụ gieo trồng .66
  3.1.3. Tài nguyên đất của thành phố Thanh Hoá 67
  3.1.4. Đặc điểm thủy văn và tài nguyên nước ở thành phố Thanh Hoá 71
  3.1.5. Điều kiện kinh tế - xã hội liên quan đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở TP
  Thanh Hoá .72
  3.2. Đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp và hiện trạng cơ cấu cây trồng ngắn
  ngày ở vùng ngoại ô thành phố Thanh Hoá 76
  3.2.1. Thực trạng sản xuất nông nghiệp tại thành phố Thanh Hoá .76
  3.2.2. Đánh giá CCCTr ngắn ngày hiện tại của thành phố Thanh Hoá 77
  3.2.3. Đánh giá các công thức trồng trọt/luân canh cây trồng trên các chân/nhóm đất
  chính của TP Thanh Hóa .87 xiii
  3.3. Nghiên cứu và đề xuất CCCTr mới theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả và bền
  vững tại ngoại ô TP Thanh Hóa .103
  3.3.1. Dự báo tình hình tiêu thụ nông sản trên địa bàn TP Thanh Hóa giai đoạn 2015
  – 2020 và định hướng đến năm 2025 .103
  3.3.2. Các công thức trồng trọt/luân canh trên các loại/nhóm đất chính, các giống
  cây trồng được lựa chọn để chuyển đổi CCCTr theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu
  quả và bền vững tại TP Thanh Hóa .104
  3.3.3. Kết quả khảo nghiệm tuyển chọn giống và xây dựng mô hình chuyển đổi
  CCCTr theo hướng sản xuất hàng hoá tại TP Thanh Hoá 105
  3.3.4. Đề xuất cơ cấu cây trồng mới theo hướng sản xuất hàng hoá bền vững giai
  đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2025 tại TP Thanh Hóa 134
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .138
  1. Kết luận .138
  2. Đề nghị 140
  CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .141
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 142
  PHẦN PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

phần mềm statistix

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status