Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Một số bài toán tối ưu trong lý thuyết xếp hàng và ứng dụng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số bài toán tối ưu trong lý thuyết xếp hàng và ứng dụng

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vii
  DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG ix
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ x
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1.6MỘT SỐ KIẾN THỨC LIÊN QUAN . 6
  1.1. Một số khái niệm lý thuyết xác suất và thống kê toán học . 6
  1.1.1. Biến ng u nhiên 6
  1.1.2. Một số biến ng u nhiên . 7
  1.1.3. Quá tr nh ng u nhiên . 9
  1.2. Quy ho ch tuyến t nh và quy ho ch nguyên tuyến t nh . 12
  1.2.1. Quy ho ch tuyến t nh 12
  1.2.2. Quy ho ch nguyên tuyến t nh . 13
  1.3. Lý thuyết ồ th . 14
  Kết luận Ch ng 1 . 16
  CHƯƠNG 2. MẠNG HÀNG ĐỢI M/M/m VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN
  TRONG MẠNG HÀNG ĐỢI . 17
  2.1 M ng hàng i M/M/m . 17
  2.1.1. Luật Little’s 21
  2.1.2. T nh chất PASTA . 22
  2.1.3. C n b ng xác suất . 22
  2.1.4. Trung b nh ộ dài hàng i và trung b nh th i gi n ch i . 23
  2.1.5. Ph n phối th i gi n ch i và th i gi n l u trú . 23
  2.2. Bài toán ph n chi tối u d ng yêu c u vào m ng . 24
  2.2.1. Bài toán quy ho ch nguyên tuyến t nh và thuật toán Gomory . 25 v

  2.2.2. Một số bài toán ph n chi tối u d ng yêu c u vào m ng . 28
  2.3. Bài toán luồng cực i 32
  2.3.1. Đ t vấn . 33
  2.3.2. Bài toán c chế ph c v tối u . 34
  2.3.3. Ph ng pháp giải bài toán t m luồng cực i c FORD-
  FULKERSON 36
  Kết luận Ch ng 2 . 42
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BÀI TOÁN THỰC TẾ VỀ MẠNG PHỤC VỤ 43
  3.1. Tối u h m ng ph c v cho bài toán trong Trung t m ph c v dự
  trên c chế d ng vào và c chế u tiên ph c v 43
  3.1.1. Các khái niệm v hệ kh i thác d liệu . 44
  3.1.2. M ph ng c m ng ph c v cho bài toán ph c v trong Trung tâm
  th ng m i 47
  3.2. Tối u h m ng ph c v th ng qu k thuật t m ng cho m ng
  h ng th ng tin (Information - Centric Network) . 54
  3.2.1. Đ t vấn . 54
  3.2.2. Các k thuật ICN ng c nghiên c u phát tri n . 56
  3.2.3. M h nh m ng ph c v xuất 57
  3.2.4. Bảng nh d nh (N me Prefix T ble) 59
  3.2.5. Bảng nh tuyến (Routing T ble) . 60
  3.2.6. Phát hành NDO (NDO Publication) . 64
  3.2.7. T m ng (Routing) . 64
  3.2.8. M h nh h quá tr nh ến c các NDO trong m ng ph c v
  h ng thông tin 66
  3.2.9. Đánh giá th nghiệm 68
  Kết luận Ch ng 3 . 75
  vi

  KẾT LUẬN 76
  DANH MỤC CÁC C NG TRÌNH KHOA H C Đ C NG BỐ 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79

  Xem Thêm: Một số bài toán tối ưu trong lý thuyết xếp hàng và ứng dụng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số bài toán tối ưu trong lý thuyết xếp hàng và ứng dụng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status