Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
  2. Mục đích nghiên cứu 1
  3. Câu hỏi nghiên cứu 2
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  5. Đóng góp mới của luận án 2
  6. Kết cấu luận án . 3
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
  1.1 Tổng quan 4
  1.1.1 Các tác giả và công trình khoa học của nước ngoài viết về hoạt động kinh
  doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam . 4
  1.1.2 Các tác giả, công trình khoa học ở trong nước liên quan đến đề tài luận án . 6
  1.2 Quy trình nghiên cứu . 10
  1.3 Phương pháp nghiên cứu với dữ liệu thứ cấp . 12
  1.4 Phương pháp nghiên cứu với dữ liệu sơ cấp . 15
  1.4.1 Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết 15
  1.4.2 Phát triển các thang đo nghiên cứu . 22
  1.4.3 Tổng thể và mẫu nghiên cứu 23
  1.4.4 Phương pháp thu thập dữ liệu . 24
  1.4.5 Phương pháp phân tích dữ liệu . 24
  1.5 Nghiên cứu định tính bằng phỏng vấn sâu đối tượng liên quan
  . 26
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM PHI NHÂN
  THỌ 29
  2.1. Khái quát về bảo hiểm phi nhân thọ
  . 29
  2.1.1. Khái niệm, đặc điểm bảo hiểm phi nhân thọ . 29
  2.1.2 Các loại hình bảo hiểm . 35
  2.1.3. Vai trò của bảo hiểm và bảo hiểm phi nhân thọ 41
  2.2 Doanh nghiệp bảo hiểm và hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ . 43
  2.2.1 Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ . 43
  2.2.2 Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ của doanh nghiệp bảo hiểm 45
  2.3. Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ 48
  2.3.1 Khái niệm phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ . 48
  2.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ . 49
  2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ 53
  2.4.1 Nhân tố chủ quan thuộc về doanh nghiệp bảo hiểm . 53
  2.4.2 Nhân tố khách quan 55
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM PHI
  NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM . 62
  3.1 Khái quát về hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam
  62
  3.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển và cơ sở pháp lý cơ bản của hoạt động bảo
  hiểm phi nhân thọ 62
  3.1.2 Các sản phẩm bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm Việt Nam . 65
  3.2. Thực trạng hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam 67
  3.2.1. Các kết quả đạt được . 67
  3.2.2 Hạn chế và nguyên nhân . 78
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM PHI
  NHÂN THỌ TẠI VIỆT NAM 115
  4.1 Định hướng và quan điểm phát triển bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam 115
  4.1.1 Định hướng phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam . 115
  4.1.2 Quan điểm phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ theo cơ chế thị
  trường . 116
  4.1.3 Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ theo hướng bền vững . 117 4.1.4 Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ theo hướng chuyên môn hóa,
  chuyên nghiệp hóa và tập trung hóa 119
  4.2 Giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam 120
  4.2.1 Dự báo thị trường báo hiểm phi nhân thọ Việt Nam tới năm 2020 . 120
  4.2.2 Hoàn thiện cơ cấu tài trợ của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 123
  4.2.3 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh của doanh
  nghiệp . 124
  4.2.4 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối và chính sách kênh phân phối . 125
  4.2.5 Phát triển đa dạng sản phẩm và mở rộng mạng lưới kinh doanh . 127
  4.2.6 Cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao sự hài lòng và tính trung thành của
  khách hàng . 129
  4.3 Điều kiện thực hiện giải pháp . 136
  KẾT LUẬN 138
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Bảo hiểm nói chung và bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng là hoạt động có ý
  nghĩa về mặt kinh tế - xã hội cao. Hoạt động này có vai trò quan trọng đối với nền
  kinh tế khi huy động được một lượng vốn lớn để tài trợ cho sản xuất, kinh doanh.
  Hơn nữa, hoạt động này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi chia sẻ rủi ro giữa các tổ
  chức và cá nhân tham gia bảo hiểm, góp phần ổn định sản xuất và đời sống. Về mặt
  xã hội, hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ cũng giúp tạo thêm công ăn việc làm cho
  người lao động và là chỗ dựa tinh thần cho mọi người, mọi tổ chức. Chính vì thế,
  phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ không chỉ là mối quan tâm của các nhà
  quản trị doanh nghiệp mà còn là sự quan tâm của các nhà quản lý, nhà hoạch định
  chính sách và nhà nghiên cứu.
  Hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam còn chưa phát triển, với các
  biểu hiện như quy mô hoạt động còn nhỏ, đối tượng, phạm vi bảo hiểm còn hạn hẹp,
  loại hình bảo hiểm còn đơn giản, đơn điệu, chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo
  hiểm phi nhân thọ còn chưa cao.
  Làm thế nào để phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ đang là nhu cầu
  bức xúc của thực tiễn hiện nay. Đề tài “Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân
  thọ tại Việt Nam” được lựa chọn nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu bức xúc đó của
  thực tiễn.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đề tài được nghiên cứu nhằm:
  Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ.
  Đề xuất phương pháp đánh giá mức độ phát triển và các nhân tố ảnh hưởng tới
  phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

  Xem Thêm: Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status