Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng giai đoạn hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng giai đoạn hiện nay

  Đề tài: Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng giai đoạn hiện nay

  Chuyên ngành: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số: 62 31 23 01

  Nghiên cứu sinh: Bùi Anh Tuấn

  Người hướng dẫn khoa học: 1- PGS.TS. Ngô Huy Tiếp

  2- TS. Ngô Kim Ngân

  Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng là hoạt động nghiệp vụ khi tiến hành công tác kiểm tra của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chủ thể kiểm tra, được thực hiện thông qua một số cán bộ, nhằm tìm ra các bằng chứng, chứng cứ cụ thể, xác thực, qua đó thẩm định, phân tích để làm rõ sự thật, làm căn cứ để chủ thể kiểm tra nhận xét, đánh giá, kết luận và xử lý công minh, chính xác đối tượng kiểm tra.

  2. Một số hạn chế, khuyết điểm của hoạt động thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng hiện nay: (1) Sau khi có kế hoạch kiểm tra, chưa quan tâm đến việc lập kế hoạch thẩm tra, xác minh; kế hoạch không cụ thể, tỷ mỉ, chính xác, dẫn đến khó khăn khi thực hiện, hạn chế kết quả thẩm tra, xác minh; (2) Việc thu thập thông tin, tài liệu, bằng chứng còn lúng túng, chưa linh hoạt, nhiều trường hợp không đủ, không chính xác; (3) Việc nghiên cứu, phân tích, xử lý các văn bản, tài liệu, thông tin, bằng chứng không kỹ, không sâu dẫn đến nhiều cuộc kiểm tra bị kéo dài, kết luận nội dung và đối tượng kiểm tra không chính xác; (4) Chất lượng báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh chưa tốt, chưa chuyển tải hết các chứng cứ để phục vụ việc kết luận nội dung kiểm tra, làm hạn chế kết quả, chất lượng công tác kiểm tra.

  3. Luận án đề xuất phương hướng và sáu giải pháp cơ bản, trong đó có 2 giải pháp đặc thù, chủ yếu, khả thi nhằm thực hiện tốt hoạt động thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng thời gian tới: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra; sự chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát của thường trực cấp ủy và thường trực uỷ ban kiểm tra đối với hoạt động thẩm tra, xác minh; (2) Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và đổi mới phương pháp, quy trình, các quy định, hướng dẫn tiến hành thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng (trong đó, nhấn mạnh cần thực hiện tốt “3 chỗ dựa, 2 phối hợp, 5 khâu” trong khi tiến hành thẩm tra, xác minh và tổ chức phản biện kết quả thẩm tra, xác minh).

  BRIEF INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS

  Title: Inspection and verification in the Party’s investigation in the current period

  Field of Study: Vietnam Communist Party Building Studies Code: 62 31 23 01

  PhD Candidate: Bui Anh Tuan

  Supervisor: 1- Assoc. Prof. Dr. Ngo Huy Tiep

  2- Dr. Ngo Kim Ngan

  Training Institution: Ho Chi Minh National Academy of Politics  SUMMARY OF THE MAJOR CONCLUTIONS

  1. Inspection and verification of the Party's investigation is a professional activity in conducting the investigation of the Party, under the leadership, direction and administration of the investigator, which is performed via a number of officials, in order to find the concrete and appropriate evidence, so that they can be verified and analysed to clarify the truth, making fair conclusions and accurate statement about the case being investigated.

  2. Some limitations and shortcomings in the practice of inspection and verification in the Party’s investigation currently: (1) After having the plan for investigation, little concern was paid on making concrete plan for investigation; the plan, is there is any, is not clear enough, leading to difficulties in implementing the plan, limited and inaccurate results of investigation; (2) The gathering of information, documents, evidence was embarrassing, not flexible, creating incomplete or inaccurate results of many cases; (3) The research, analysis, processing of documents, materials, information, and evidence are not carefully done, leading to the long duration of investigation and wrong conclusions. (4) The quality of the investigation results report is not good, not transfer all the evidence to the assessment process, leading to limited results and bad quality of investigation.

  3. The thesis proposes directions and six basic solutions with two basic and specific measures for making better inspection and verification in the Party’s investigation in the coming time: (1) Strengthen the leadership of Party’s committees, party organizations, the commission of investigation and the supervision of the standing committees to the inspection and verification; (2) Continue to add, improve and innovate the methods, procedures, regulations, and guidelines for inspection and verification in the Party’s (which, focus on the need to perform well “3 prop, 2 coordination, and 5 stages” while conducting inspection and verification and organizing the critical review of the inspection and verification results).

  Xem Thêm: Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng giai đoạn hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra của Đảng giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status