Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Giải pháp phát triển thị trường cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long.

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp phát triển thị trường cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long.

  i

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CẢM ƠN iv
  LỜI CAM ĐOAN v
  KÝ TỰ VIẾT TẮT vi
  TÓM TẮT vii
  SUMMARY x
  DANH SÁCH HÌNH xi
  DANH SÁCH BẢNG . xiii
  CHƯƠNG 1: Giới thiệu . 1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2 Mục tiêu của đề tài 2
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 2
  1.5 Những đóng góp mới của luận án 3
  1.6 Nội dung luận án 3
  CHƯƠNG 2: Tổng quan tài liệu . 5
  2.1 Độ phì nhiêu đất vườn trồng cây ăn trái . 5
  2.1.1 Độ pH của đất liếp vườn cây ăn trái 5
  2.1.2 Hàm lượng chất hữu cơ trong đất liếp vườn cây ăn trái . 6
  2.1.3 Hàm lượng đạm trong đất . 7
  2.1.4 Hàm lượng lân hữu dụng trong đất . 9
  2.1.5 Hàm lượng kali trao đổi trong đất 10
  2.1.6 Khả năng hấp phụ cation và cation trao đổi trong đất 12
  2.1.7 Hàm lượng Calcium trao đổi trong đất 13
  2.1.8 Hàm lượng magnesium trao đổi trong đất 14
  2.2 Đặc tính vật lý đất liếp vườn 14
  2.2.1 Độ nén dẽ của đất 14
  2.2.2 Dung trọng đất . 15
  2.2.3 Độ bền cấu trúc đất . 16
  2.3 Đặc tính sinh học đất liếp vườn cây ăn trái 17
  2.4 Hiệu quả cải thiện một số đặc tính đất và năng suất cây trồng . 18 ii

  2.5 Sự phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ sản xuất nông nghiệp 19
  2.5.1 Sự phát thải khí CO 2 từ sản xuất nông nghiệp 22
  2.5.2 Sự phát thải khí N 2 O từ sản xuất nông nghiệp . 23
  2.5.3 Sự phát thải khí CH 4 từ sản xuất nông nghiệp 26
  3. Tổng quan về hiện trạng canh tác cây chôm chôm tại khu vực nghiên
  cứu . 28
  CHƯƠNG 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu . 31
  3.1 Nội dung nghiên cứu 31
  3.2 Phương pháp nghiên cứu . 31
  3.3 Phương pháp xử lý số liệu . 41
  CHƯƠNG 4: Kết quả và thảo luận 42
  4.1 Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện một số đặc tính đất . 42
  4.1.1 Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện pH đất . 42
  4.1.2 Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện chất hữu cơ trong đất 43
  4.1.3 Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện đạm hữu dụng 44
  4.1.4 Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện đạm hữu cơ dễ phân
  hủy trong đất . 45
  4.1.5 Hiệu quả của phân hữu cơ trong tăng lân hữu dụng trong đất 47
  4.1.6 Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện kali trao đổi trong
  đất 48
  4.1.7 Hiệu quả của phân hữu cơ cải thiện khả năng trao đổi cation
  trong đất . 49
  4.1.8 Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện calcium trao đổi trong
  đất . 50
  4.1.9 Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện magnesium trao đổi
  trong đất vườn 51
  4.1.10 Phần trăm base bão hòa trong đất vườn chôm chôm 53
  4.1.11 Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện kẽm hữu dụng trong
  đất vườn 54
  4.1.12 Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện dung trọng đất 55
  4.1.13 Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện độ bền cấu trúc đất . 56
  4.1.14 Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện hô hấp đất . 57
  4.2 Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện sinh trưởng và năng suất
  trái chôm chôm . 59
  4.2.1 Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến thời gian ra chồi của cây . 59 4.2.2 Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến đường kính của chồi 60
  4.2.3 Hiệu quả của phân hữu cơ trong rút ngắn thời gian xử lý ra hoa. 61
  4.2.4 Hiệu quả của phân hữu cơ trong cải thiện năng suất trái chôm
  chôm 62
  4.2.5 Ảnh hưởng dài hạn của phân hữu cơ đến trọng lượng trái và
  năng suất trái 64
  4.2.6 Hiệu quả kinh tế trong phân hữu cơ 66
  4.3 Ảnh hưởng của ẩm độ và phân đạm vô cơ đến sự phát thải khí khí
  gây hiệu ứng nhà kính 67
  4.3.1 Ảnh hưởng của ẩm độ và phân đạm vô cơ đến sự phát thải khí
  CO 2 67
  4.3.2 Ảnh hưởng của ẩm độ và phân đạm vô cơ đến sự phát thải khí
  N 2 O 68
  4.3.3 Tổng hàm lượng khí CO 2 và N 2 O tương đương CO 2-eq 71
  4.4 Ảnh hưởng của phân bón đến sự phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính 72
  4.4.1 Ảnh hưởng của phân bón đến sự phát thải khí CO 2 từ đất theo
  thời gian 72
  4.4.2 Ảnh hưởng của phân bón đến sự phát thải khí N 2 O từ đất theo
  thời gian . 78
  4.4.3 Sự phát thải khí CH 4 từ đất quy ra CO 2-eq theo thời gian . 86
  4.4.4 Ảnh hưởng của phân bón đến tổng khí quy ra CO 2-eq theo thời
  gian 88
  CHƯƠNG 5: Kết luận và đề xuất 92
  5.1 Kết luận 92
  5.2 Đề xuất . 93
  Danh mục các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án . 94
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 95
  PHỤ LỤC A . 116
  PHỤ LỤC B . 118

  Xem Thêm: Giải pháp phát triển thị trường cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển thị trường cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status