iec has reported a post.

Reason:
Tôi tải tài liệu: "Mô hình SDMX và ứng dụng xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Việt Nam"
Nhưng nhận được tài liệu là một cái gì đó về Luật kinh tế. Tôi tải lần thứ 2 cũng vẫn được kết quả như vậy.
Mất toi 198 xu!
Đề nghị Ban quản trị Webtailieu gải thích giùm và khắc phục giúp tôi để tôi có tài liệu mhư đã mua.
Xin cám ơn

IEC
Post: Luận Văn Mô hình SDMX và ứng dụng xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Việt Nam
Forum: Công Nghệ Thông Tin
Assigned Moderators: N/A

Posted by: Kòi Xinh
Original Content:
Mô hình SDMX và ứng dụng xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Việt Nam Hiện nay, tại Bộ Kế hoạch phát triển đầu tư cũng như tại nhiều các cơ quan, tổ chức khác tại Việt Nam hay thế giới, tồn tại 1 bài toán: 1 tổ chức gồm nhiều đơn vị con, mỗi đơn vị có các dạng dữ liệu khác nhau, làm sao để quản lý, tổng hợp dữ liệu một cách nhất quán và chia sẻ dữ liệu giữa mọi đơn vị trong tổ chức.
Mục tiêu chính của đồ án tốt nghiệp này là nghiên cứu về mô hình SDMX nhằm giải quyết bài toán này.
nội dung gồm 3 phần chính:
Chương 1:Bài toán đặt ra: Đưa ra thực trạng dữ liệu ở Bộ Kế hoạch và phát triển đầu tư cũng như ở nhiều cơ quan ban ngành khác, nhu cầu đặt ra và phương hướng giải quyết.
Chương 2: Mô hình SDMX: Ở chương này, chúng ta sẽ được làm quen với những khái niệm cơ bản của mô hình SDMX cũng như những thành phần cấu thành mô hình SDMX như SDMX Registry, các định dạng dữ liệu.
Chương 3: Hệ thống ứng dụng SDMX. Chương này đưa ra yêu cầu của bài toán tại Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân và các mô hình trong hệ thống như mô hình luồng dữ liệu, mô hình nghiệp vụ, mô hình dữ liệu Cuối cùng, chúng ta tìm hiểu 1 số tool để hỗ trợ trong mô hình SDMX.


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi iec
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi iec sẽ giúp ích cho bạn.