Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmEXP1 liên quan đến sự phát triển bộ rễ của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmEXP1 liên quan đến sự phát triển bộ rễ của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill)

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Đặt vấn đề 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  3. Nội dung nghiên cứu 3
  4. Những đóng góp mới của luận án . 3
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án . 4
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
  1.1. VAI TRÒ CỦA BỘ RỄ THỰC VẬT VÀ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG ĐỐI
  VỚI TÁC ĐỘNG CỦA HẠN 5
  1.1.1. Cây đậu tương và tác động của hạn đối với cây đậu tương . 5
  1.1.2. Vai trò của bộ rễ ở cây trồng và ở cây đậu tương . 7
  1.2. GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ Ở THỰC VẬT 12
  1.2.1. Một số nghiên cứu về gen liên quan đến sự phát triển bộ rễ . 12
  1.2.2. Expansin và cơ chế kéo dài rễ 14
  1.3. CHUYỂN GEN LIÊN QUAN ĐẾN BỘ RỄ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG
  NHỜ A.TUMEFACIENS 25
  1.3.1. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chuyển gen ở cây đậu tương thông qua
  A.tumefaciens . 25
  1.3.2. Cải thiện khả năng chịu hạn ở cây đậu tương bằng chuyển gen liên quan
  đến bộ rễ . 33
  Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  2.1. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU . 38
  2.1.1. Vật liệu thực vật . 38
  2.1.2. Các chủng vi khuẩn và các loại vector 39
  2.1.3. Các loại mồi sử dụng trong nghiên cứu 39
  2.2. HOÁ CHẤT, THIẾT BỊ VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU . 39
  2.2.1. Hóa chất, thiết bị nghiên cứu 39
  2.2.2. Địa điểm nghiên cứu 40
  2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 40
  2.3.1. Phương pháp sinh lý đánh giá sự phát triển bộ rễ . 40
  2.3.2. Phương pháp phân lập, tách dòng và xác định trình tự gen 42
  2.3.3. Phương pháp phát triển vector chuyển gen GmEXP1 . 44
  2.3.4. Phương pháp tạo cây chuyển gen thông qua vi khuẩn A.tumefaciens . 46
  2.3.5. Nhóm các phương pháp phân tích cây chuyển gen . 51
  2.3.6. Các phương pháp phân tích, xử lý số liệu . 53
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 54
  3.1. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN BỘ RỄ CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU
  TƯƠNG NGHIÊN CỨU 54
  3.1.1. Sự kéo dài rễ chính của đậu tương trong điều kiện gây hạn nhân tạo . 54
  3.1.2. Thể tích bộ rễ đậu tương trong điều kiện gây hạn nhân tạo 54
  3.1.3. Khối lượng khô của bộ rễ đậu tương trong điều kiện gây hạn nhân tạo 57
  3.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA GEN GmEXP1 PHÂN LẬP TỪ MỘT SỐ GIỐNG
  ĐẬU TƯƠNG 59
  3.2.1. Đặc điểm của gen GmEXP1 (cDNA) phân lập từ một số giống đậu
  tương 59
  3.2.2. Sự đa dạng của trình tự vùng mã hoá gen EXP1 ở một số loài thực vật . 67
  3.3. PHÁT TRIỂN VECTOR CHUYỂN GEN MANG GEN GmEXP1 69
  3.3.1. Tạo cấu trúc chứa gen đích GmEXP1 . 70
  3.3.2. Gắn cấu trúc chứa gen GmEXP1 vào vector pCB301 tạo vector chuyển
  gen GmEXP1 72 3.4. KẾT QUẢ BIỂU HIỆN GEN GmEXP1 TRÊN CÂY THUỐC LÁ 76
  3.4.1. Chuyển cấu trúc mang gen GmEXP1 vào cây thuốc lá nhờ
  A.tumefaciens . 76
  3.4.2. Phân tích sự biểu hiện của gen chuyển GmEXP1 trên cây thuốc lá ở thế
  hệ T0 . 78
  3.4.3. Phân tích và đánh giá sự biểu hiện chức năng sinh học của gen chuyển
  GmEXP1 trên cây thuốc lá ở thế hệ T1 . 85
  3.5. KẾT QUẢ TẠO CÂY ĐẬU TƯƠNG MANG GEN CHUYỂN GmEXP1 . 95
  3.5.1. Chuyển cấu trúc mang gen GmEXP1 vào cây đậu tương nhờ
  A.tumefaciens . 95
  3.5.2. Phân tích các cây đậu tương chuyển gen ở thế hệ T0 97


  Chương 4. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 100
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 109
  CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN . 110
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 112
  PHỤ LỤC 128

  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề
  Đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) là loại cây trồng chiến lược ở nhiều
  quốc gia, giữ vị trí quan trọng thứ tư sau lúa, ngô và lúa mì. Hạt đậu tương có giá trị
  dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao. Hạt có hàm lượng protein từ 32% - 52%, chứa
  nhiều amino acid không thay thế (lysin, triptophan, metionin, leucin .) và các
  vitamin (B1, B2, C, D, E, K .) cần thiết cho cơ thể người và động vật. Hạt đậu
  tương được sử dụng trực tiếp làm thực phẩm cho con người, làm thức ăn cho gia
  súc, là nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và là mặt hàng xuất khẩu có giá
  trị cao trên thế giới. Đậu tương là cây trồng cải tạo đất. Thân lá để lại trong đất
  nhiều chất dinh dưỡng, rễ có nhiều nốt sần do vi khuẩn Rhizobium cộng sinh có khả
  năng cố định đạm giúp cải tạo độ phì và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đất.
  Tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn hán kéo dài, lượng mưa không đều ở
  các vùng vào các thời điểm trong năm là một khó khăn lớn cho sản xuất nông
  nghiệp ở nhiều nước châu Á, châu Phi, Nam Mỹ . Ngoài những tác động trực tiếp
  lên quá trình canh tác, biến đổi khí hậu còn làm thu hẹp diện tích sản suất nông
  nghiệp. Việt Nam có khoảng 75% diện tích là đồi núi, đất dốc nên thường xuyên
  khan hiếm về nguồn nước gây khó khăn cho canh tác đối với nhiều loại cây trồng,
  trong đó có đậu tương. Theo thống kê của FAO, năng suất đậu tương trên thế giới
  giảm khoảng 11,13% trong ba năm trở lại đây. Cây đậu tương có thời gian sinh  trưởng ngắn, khả năng thích ứng rộng, có thể bố trí phù hợp với nhiều cơ cấu cây
  trồng trong sản xuất, nhưng lại thuộc nhóm cây trồng chịu hạn kém. Khô hạn có ảnh
  hưởng trực tiếp đến sinh trưởng phát triển ở tất cả các giai đoạn của cây đậu tương.
  Thiếu nước ở giai đoạn trước khi hoa nở làm giảm tới 40% năng suất hạt đậu tương
  so với ảnh hưởng của hạn ở giai đoạn sau khi nở hoa. Chính vì vậy chọn tạo giống
  đậu tương có khả năng chịu hạn tốt là vấn đề cấp thiết và mang tính thời sự trên thế
  giới cũng như ở Việt Nam. Trong điều kiện khô hạn, sự điều chỉnh áp suất thẩm thấu trong tế bào và sự
  phát triển mạnh của bộ rễ sẽ giúp cây thu được nhiều nước từ các lớp đất sâu, đảm
  bảo quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của thực vật. Thực vật có bộ rễ
  phát triển kéo dài, khả năng đâm xuyên tốt, có thể vươn tới những lớp đất sâu sẽ có
  cơ hội thu nhận được nhiều nước hơn trong điều kiện khô hạn. Đồng thời, sự điều
  chỉnh thẩm thấu trong tế bào chóp rễ bằng những cơ chế tích luỹ chất khô, tăng
  cường các kênh vận chuyển tích cực, tăng cường hô hấp và trao đổi ion . cũng giúp
  thực vật dễ dàng lấy được lượng nước ít ỏi trong đất. Mặt khác, trong điều kiện hạn,
  thực vật còn có một loạt các phản ứng kết hợp để tăng cường khả năng chống chịu
  với điều kiện hạn như điều chỉnh đóng mở khí khổng, giảm thoát sự thoát hơi nước,
  tăng cường tích nước tế bào Trong một loạt những phản ứng nói trên ở thực vật
  dưới điều kiện khô hạn của môi trường thì việc nghiên cứu tác động vào sự phát
  triển kéo dài rễ, thay đổi cấu trúc và số lượng rễ bên . được xem là biện pháp hữu
  hiệu trong việc cải thiện khả năng chịu hạn của cây đậu tương.
  Cải thiện đặc tính di truyền thích nghi với khô hạn của cây trồng được xem là
  giải pháp quan trọng trong tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay. Hướng tiếp
  cận nghiên cứu cải thiện sự phát triển bộ rễ của cây đậu tương đã được quan tâm với
  việc sử dụng kỹ thuật chọn lọc quần thể, lai giống hữu tính, đột biến thực nghiệm và
  ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại, trong đó công nghệ gen được coi là biện pháp
  có hiệu quả trong nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương có khả năng chịu hạn cao.
  Từ những lý do trên chúng tôi thực hiện đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc
  điểm và chuyển gen GmEXP1 liên quan đến sự phát triển bộ rễ của cây đậu
  tương (Glycine max (L.) Merrill)”.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu tổng quát
  Tạo được dòng cây đậu tương chuyển gen mang cấu trúc gen GmEXP1 liên
  quan đến sự kéo dài rễ bằng kỹ thuật chuyển gen.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  (i) Xác định được sự khác biệt về sự phát triển của bộ rễ và sự sai khác về trình tự
  nucleotide của gen GmEXP1 liên quan đến sự kéo dài rễ của một số giống đậu
  tương địa phương.

  Xem Thêm: Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmEXP1 liên quan đến sự phát triển bộ rễ của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmEXP1 liên quan đến sự phát triển bộ rễ của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status