Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu các giải pháp marketing áp dụng vào công tác vận tải hành khách trên đường sắt

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu các giải pháp marketing áp dụng vào công tác vận tải hành khách trên đường sắt

  Luận án tiến sĩ năm 2014
  Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp marketing áp dụng vào công tác vận tải hành khách trên đường sắt
  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hình
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH . 8
  TRÊN ĐƯỜNG SẮT . 8
  1.1. Khái quát về tổng công ty đường sắt Việt Nam 8
  Mô hình tổ chức của Tổng công ty ĐSVN hiện nay như sau: . 9
  1.1.1 Mô hình tổ chức của Tổng công ty ĐSVN hiện nay . 9
  1.1.2 Mạng lưới ĐSVN và hiện trạng cơ sở vật chất kĩ thuật 10
  1.2. Công tác vận chuyển hành khách trên đường sắt 14
  1.2.1 Công tác vận chuyển hành khách 14
  1.2.2 Các loại tàu khách trên các tuyến . 15
  1.2.3 Đặc điểm của ngành đường sắt Việt Nam 21
  1.2.4 Đặc điểm của các loại luồng hành khách Việt Nam . 22
  1.3 Công tác marketing trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam . 22
  1.3.1 Hiện trạng công tác marketing của ngành vận tải đường sắt . 22
  1.3.2 Thị trường vận tải đường sắt 24
  1.3.3. Sản phẩm vận tải đường sắt 26
  1.3.4 Tình hình phân phối sản phẩm 26
  1.3.5. Môi trường vĩ mô 27
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN ÁP DỤNG MARKETING VÀO CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH TRÊN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM . 28
  2.1.Khái niệm chung về marketing, marketing vận tải . 28
  2.1.1. Khái niệm chung về marketing . 28
  2.1.2. Quan điểm của marketing dưới góc độ vận tải . 35
  2.1.3. Phân tích những biến động của môi trường SXKD vận tải . 37
  2.2. Nghiên cứu thị trường và các nhu cầu của người tiêu dùng dịch vụ vận tải hành khách 40
  2.2.1.Thị trường vận tải và các đặc điểm của thị trường . 40
  2.2.2. Nhu cầu vận tải trên thị trường . 46
  2.2.3. Thị phần vận tải hành khách 47
  2.2.4 Thị phần vận tải đường sắt . 49
  2.2.5. Khái quát về các ngành vận tải và sự cạnh tranh giữa các ngành vận tải. 55
  2.3 Quy trình đi lại của hành khách và nhu cầu của hành khách . 59
  2.3.1 Quy trình đi lại của hành khách 59
  2.3.2 Nhu cầu của hành khách trong công tác vận tải 61
  Nhu cầu của hành khách đi tàu . 62
  2.3.3. Khái quát hoạt động tâm lý đi tàu của hành khách . 64
  2.3.4. Phân loại hành khách . 69
  2.3.5. Điều tra ý kiến hành khách . 73
  2.3.6. Tổng hợp các ý kiến của hành khách 79
  2.4. Những đặc điểm của công tác nghiên cứu và ứng dụng Marketing trong ngành vận tải. 83
  2.5. Xác định khung chính sách marketing MIX cho vận chuyển hành khách đường sắt. 84
  2.6. Các nguyên tắc lựa chọn biện pháp Marketing ứng dụng vào ngành vận tải 88
  2.6. Mô hình bài toán lựa chọn hành trình của hành khách 90
  2.7 Xây dựng phương pháp hành vi người tiêu dùng dịch vụ vận tải hành khách 95
  2.8. Marketing với việc nghiên cứu sản phẩm mới của dịch vụ vận tải đường sắt 99
  2.8.1. Các giai đoạn của quá trình thiết kế sản phẩm mới . 99
  2.8.2. Các sản phẩm mới 103
  Chương 3: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP MARKETING VÀO CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH TRÊN ĐƯỜNG SẮT 105
  3.1. Marketing trong công tác kế hoạch . 105
  3.1.1. Điều tra về hành khách . 105
  3.1.2. Nghiên cứu kinh tế các vùng thu hút và dự báo nhu cầu vận chuyển. 110
  3.2. Tổ chức bộ máy làm công tác marketing tại Tổng công ty đường sắt . 112
  3.3. Xây dựng hệ thống thông tin marketing trong doanh nghiệp vận tải đường sắt 114
  3.3.1. Hệ thống thông tin marketing trong doanh nghiệp vận tải đường sắt. 114
  3.3.2. Trình tự xây dựng hệ thống thông tin trong doanh nghiệp vận tải đường sắt 116
  3.4. Thiết kế sản phẩm mới 119
  3.4.1. Tổ chức dịch vụ trọn gói cho hành khách liên tuyến . 119
  3.4.2. Tổ chức vận chuyển hành khách từ "cửa" đến "cửa" đáp ứng những đòi hỏi của thị trường . 122
  3.4.3. Ứng dụng marketing vào công tác nhà ga của ngành vận tải đường sắt 125
  3.4.4. Cung ứng chỗ nằm ngồi theo yêu cầu của hành khách . 129
  3.5. Chính sách giá và phân phối sản phẩm . 135
  3.5.1. Phân phối sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách 135
  3.5.2. Xây dựng chính sách giá vé hợp lý . 137
  3.6. Công tác marketing tiếp thị . 139  3.6.1. Công tác tiếp thị . 139
  3.6.2. Xây dựng thương hiệu và quảng cáo sản phẩm . 140
  3.7. Các biện pháp khác 142
  3.7.1. Ứng dụng công nghệ thông tin,truyền thông vào trong công tác Marketing 142
  3.7.2. Chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực . 143
  3.7.3 Chính sách an toàn cho vận chuyển hành khách 146
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 149
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1.Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

  Trong xã hội bất kỳ ngành sản xuất vật chất nào cũng cần có các yếu tố: con ng­­ười, công cụ lao động và đối t­­ượng lao động. Ngành vận tải có một vị trí rất quan trọng trong quá trình sản xuất của xã hội. Vận tải tốt sẽ kích thích sản xuất phát triển, sản xuất tốt sẽ đòi hỏi vận tải cao hơn và làm cho vận tải phát triển. Vận tải còn thúc đẩy quá trình lư­­u thông sản phẩm xã hội là phư­­ơng tiện vận tải phục vụ các nhu cầu văn hoá chính trị xã hội. Trong đó, vận tải hành khách luôn là cơ sở cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, an ninh, chính trị và quốc phòng của một quốc gia.
  Hiện nay, d­­ưới tác dụng của nền kinh tế thị trường, các ph­­ương tiện vận tải hành khách đang cạnh tranh với nhau gay gắt. Vì vậy, giữ vững và từng b­­ước nâng cao thị phần là vấn đề sống còn đối với bất kỳ loại phương tiện vận tải nào.
  Marketing ngày nay đã là môn khoa học quan trọng đ­­ược giảng dạy trong trường nh­­ưng việc nghiên cứu, ứng dụng Marketing vào thực tế ở nước ta và trên thế giới đã phát triển sâu rộng. Các tài liệu chủ yếu vẫn là sách dịch từ nư­­ớc ngoài, là những n­­ước có những điều kiện hoàn cảnh khác biệt nhiều so với Việt Nam.
  Ngành vận tải là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt: các sản phẩm đặc biệt (di chuyển hàng hóa, hành khách .). Lý luận về Marketing rất phong phú và việc vận dụng Marketing vào các điều kiện sản xuất kinh doanh cụ thể của các doanh nghiệp vận tải Việt Nam khá phức tạp nên áp dụng marketing vào công tác sản xuất kinh doanh vẫn còn xa lạ với các doanh nghiệp vận tải. Qua các kết quả nghiên cứu điều tra thì hầu hết các doanh nghiệp vận tải hiện nay tại Việt Nam thậm chí cả những doanh nghiệp lớn như Tổng công ty đường sắt, đ­­ường biển cũng chư­­a thực sự chú ý đến công tác marketing.
  Tình trạng trên đã ảnh h­­ưởng đến hiệu quả sản xuất cũng như­­ tương lai phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam. Trong khi các đối thủ cạnh tranh, những doanh nghiệp n­­ước ngoài đều có những tính toán tỷ mỉ cho từng bước tiến và có các chư­­ơng trình marketing rất rõ ràng thì nhiều doanh nghiệp vận tải Việt Nam vẫn còn mơ hồ về marketing và rõ ràng lợi thế cạnh tranh không thuộc về phía họ. Chính vì vậy nghiên cứu áp dụng marketing vào công tác sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải Việt Nam đặc biệt “Nghiên cứu các giải pháp marketing áp dụng vào công tác vận tải hành khách trên đ­ường sắt” là vấn đề có tính thời sự, cấp bách, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự phát triển của ngành vận tải đư­ờng sắt.
  2. Mục đích nghiên cứu của luận án.

  Luận án này nhằm hệ thống hoá những kiến thức cơ bản về marketing những kinh nghiệm và những bài học thực tế khi vận dụng marketing vào công tác sản xuất kinh doanh của ngành vận tải.
  Nghiên cứu những đặc điểm của công tác vận tải hành khách trên đường sắt dẫn đến sự chi phối tới việc sử dụng các giải pháp marketing khác với những ngành khác đó là sở hữu nhà nước về công cụ sản xuất,sản phẩm đặc biệt: vô hình và không thể dự trữ,hành vi của cả khách hàng và hành khách có những khác biệt.Từ đó bổ xung cơ sở lý luận và hoàn thiện những bài bản để áp dụng marketing vào trong ngành đường sắt.
  Nghiên cứu áp dụng cơ sở lý luận marketing và đưa ra các giải pháp Marketing để áp dụng vào công tác vận chuyển hành khách trên đường sắt Việt nam.
  3. Đối tượng nghiên cứu của luận án.

  Nghiên cứu các giải pháp marketing phục vụ cho sản xuất kinh doanh vận tải hành khách trên đ­ường sắt Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn.
  4. Phạm vi nghiên cứu của luận án.

  Vì quy mô hoạt động của ngành Vận tải đường sắt rất rộng lớn trên nhiều lĩnh vực nên tác giả chỉ tập trung vào nghiên cứu những nội dung chủ yếu của công tác marketting trong sản xuất kinh doanh vận tải hành khách đường sắt, các chủ trương chính sách của các cấp liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt và những đặc điểm của vận tải hành khách trên đ­ường sắt Việt Nam.

  Xem Thêm: Nghiên cứu các giải pháp marketing áp dụng vào công tác vận tải hành khách trên đường sắt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu các giải pháp marketing áp dụng vào công tác vận tải hành khách trên đường sắt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status