Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu khuôn gốm trên cơ sở vật liệu trong nước

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu khuôn gốm trên cơ sở vật liệu trong nước

  Luận án tiến sĩ năm 2014
  Đề tài: Nghiên cứu khuôn gốm trên cơ sở vật liệu trong nước


  MỤC LỤC
  Trang
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ vi
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHưƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ KHUÔN GỐM 4
  1.1. Công nghệ khuôn gốm đúc chính xác 4
  1.1.1. Phân loại khuôn gốm . 4
  1.1.2. Công nghệ khuôn gốm vỏ mỏng 5
  1.1.3. Công nghệ khuôn khối . 6
  1.2. Thực trạng của công nghệ khuôn khối 9
  1.2.1. Tình hình công nghệ khuôn khối trên thế giới 9
  1.2.2. Tình hình công nghệ khuôn gốm ở Việt Nam . 15
  1.3. Triển vọng của công nghệ khuôn khối . 16
  1.4. Mục đích nghiên cứu . 17
  CHưƠNG 2: ĐẶC TÍNH CỦA VẬT LIỆU CHẾ TẠO KHUÔN GỐM . 18
  2.1. Chất dính thủy tinh lỏng dùng trong ngành đúc 18
  2.1.1. Tính chất hóa lý của thủy tinh lỏng . 18
  2.1.2. Cấu trúc của thủy tinh lỏng 19
  2.1.3. Giản đồ trạng thái của thủy tinh lỏng 20
  2.1.4. Quá trình polyme hóa của thủy tinh lỏng 22
  2.1.5. Ảnh hưởng của độ ẩm tới độ bền khuôn, ruột sử dụng chất dính thủy tinh lỏng 28
  2.2. Keo silic dùng trong ngành đúc . 29
  2.3. Thủy tinh lỏng mô đun cao và nguyên lý hòa trộn thủy tinh lỏng với keo silic, 31
  2.3.1. Thủy tinh lỏng mô đun cao 31
  2.3.2. Nguyên lý hòa trộn thủy tinh lỏng với keo silic 32
  2.3.3. Độ bền của khuôn, ruột sử dụng chất dính thủy tinh lỏng mô đun cao . 33
  2.4. Cơ chế hình thành độ bền của khuôn khối một lớp sử dụng chất dính thủy
  tinh lỏng mô đun cao . 33 ii  2.4.1. Cơ chế hình thành độ bền trước nung 34
  2.4.2. Cơ chế hình thành độ bền khi nung . 36
  2.5. Vật liệu chịu lửa và chất phụ 38
  2.5.1. Thạch anh 38
  2.5.2. Ziếc côn . 40
  2.5.3. Chất phụ . 42
  2.6. Thông số nhiệt lý và hệ số giãn nở nhiệt 43
  2.6.1. Hệ số khuếch tán nhiệt độ và độ dẫn nhiệt . 43
  2.6.2. Hệ số giãn nở nhiệt 44
  2.7. Kết luận và phạm vi nghiên cứu . 44
  CHưƠNG 3: ĐỐI TưỢNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 46
  3.1. Đối tượng nghiên cứu . 46
  3.1.1. Vật liệu chịu lửa . 46
  3.1.2. Chất dính và chất tạo gel 48
  3.2. Phương pháp nghiên cứu . 49
  3.2.1. Thiết bị nghiên cứu 49
  3.2.2. Phương pháp nghiên cứu . 50
  3.3. Mô hình thực nghiệm 53
  3.3.1. Chế tạo thủy tinh lỏng mô đun cao 53
  3.3.2. Chế tạo mẫu khuôn gốm 54
  3.3.3. Xác định hệ số khuếch tán nhiệt độ và độ dẫn nhiệt của khuôn gốm bằng mô
  phỏng và thực nghiệm . 58
  3.3.4. Xác định hệ số giãn nở nhiệt của khuôn gốm . 59
  3.3.5. Sự thay đổi kích thước của khuôn và đúc thử nghiệm 60
  3.4. Kết luận 60
  CHưƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 62
  4.1. Xác định cơ chế hình thành độ bền của chất dính thủy tinh lỏng mô đun cao
  bằng thực nghiệm 62
  4.1.1. Kết quả và thảo luận 62
  4.1.2. Nhận xét . 67
  4.2. Tính chất công nghệ của khuôn gốm . 68 iii  4.2.1. Tỷ trọng của khuôn gốm. 68
  4.2.2. Độ co của khuôn gốm 70
  4.2.3. Độ xốp của khuôn gốm 71
  4.3. Cơ tính của khuôn gốm 74
  4.4. Cấu trúc và tổ chức tế vi của mẫu khuôn gốm . 79
  4.4.1. Cấu trúc của mẫu khuôn gốm 79
  4.4.2. Tổ chức tế vi của mẫu khuôn gốm 80
  4.5. Tính chất nhiệt lý của khuôn gốm 90
  4.5.1. Hệ số khuếch tán nhiệt độ và độ dẫn nhiệt của khuôn gốm bằng mô phỏng và
  thực nghiệm . 90
  4.5.2. Hệ số giãn nở nhiệt của mẫu khuôn gốm 92
  4.6. Đúc thử nghiệm 96
  4.6.1. Độ co của khuôn đúc 96
  4.6.2. Sản phẩm đúc thử 97
  KẾT LUẬN CHUNG LUẬN ÁN . 99


  LỜI MỞ ĐẦU
  Lý do chọn đề tài: Khuôn gốm thường được dùng để đúc những vật đúc có hình dạng
  phức tạp, cần độ chính xác cao, giảm thiểu tối đa gia lượng công cơ tiếp theo. Trong lĩnh vực
  đúc, sản lượng đúc trong khuôn gốm chiếm tỷ trọng không cao chỉ khoảng 7%, tuy nhiên vì
  những ưu điểm nổi trội kể trên mà nó có vị trí đặc biệt trong ngành chế tạo. Trên thế giới,
  phương pháp đúc sử dụng khuôn gốm đã và đang được nghiên cứu với mục đích tạo ra các vật
  đúc có độ chính xác cao về hình dạng và kích thước nhằm tiết kiệm vật liệu, giảm gia công cơ
  khí, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
  Ở nước ta hiện nay, cùng với các ngành công nghiệp khác thì công nghiệp chế tạo cũng
  đang có những sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong công nghiệp đóng tàu, chế tạo xe máy,
  ô tô và cơ khí chế tạo . Đó là những ngành có nhu cầu về các sản phẩm đúc chính xác rất cao.
  Tuy nhiên số lượng nhà máy đúc sử dụng công nghệ đúc bằng khuôn gốm ở nước ta còn ít, có
  thể kể đến như: Công ty Máy kéo & Máy Nông Nghiệp Hà Tây, Công ty Z183 ở Yên Bái,
  Công ty Cơ khí Hà Nội, Công ty Cổ phần Công Nghiệp CIMC Việt Nam, Công ty Z125 . Các
  công ty này sử dụng chất dính là thủy tinh lỏng trong công nghệ khuôn gốm, dùng để đúc các
  chi tiết nhỏ có nhiệt độ nóng chảy thấp và đòi hỏi chất lượng bề mặt không cao. Thời gian gần
  đây, các công ty Z183 và Z125 đã chuyển sang sử dụng chất dính ethyl silicát để đáp ứng cho
  các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm đúc.
  Nhìn chung, công nghệ khuôn gốm đúc chính xác chưa nhận được nhiều sự quan tâm
  của các nhà khoa học trong nước cũng như các nhà máy sản xuất. Bởi vì nền công nghiệp chế
  tạo ô tô, hàng không vũ trụ, công nghiệp năng lượng . chưa được phát triển ở nước ta trước
  đây. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển chung trên thế giới, nền công nghiệp chế tạo ở Việt
  Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Các công ty sản xuất ô tô và xe máy hàng
  đầu thế giới đã có ở Việt Nam như: Toyota, Ford, Honda, Piagio, Yamaha có nhu cầu về các
  sản phẩm đúc chính xác ngày càng cao trong công nghiệp lẫn đời sống xã hội. Công nghệ
  khuôn gốm đúc đã được ứng dụng song chưa đáp ứng về chất lượng, nên vẫn chưa phát triển
  rộng rãi, cũng như chưa đáp ứng được đòi hỏi chất lượng sản phẩm của xã hội. Chính vì vậy
  việc nghiên cứu công nghệ đúc khuôn gốm sẽ có ý nghĩa không chỉ trong khoa học tạo vật liệu
  mới thay thế mà còn có ý nghĩa thực tiễn cao. Ở Việt Nam hiện nay, khuôn gốm chủ yếu là
  được làm theo công nghệ khuôn vỏ gốm còn công nghệ khuôn khối chưa được quan tâm
  nghiên cứu và ứng dụng nhiều ở nước ta. Khuôn vỏ gốm sử dụng vật liệu chịu lửa chủ yếu là
  bột thạch anh có kích thước hạt khoảng 100µm, chất dính là thủy tinh lỏng có mô đun lớn nhất
  bằng 3 và chất tạo gel là NH 4 Cl. Việc sử dụng hỗn hợp làm khuôn này có ưu điểm là rẻ tiền và
  sẵn có ở Việt Nam. Tuy nhiên khuôn vỏ gốm hay bị nứt sau nung, độ thông khí thấp, độ co
  lớn, vật liệu khuôn dễ cháy dính vào bề mặt vật đúc thép
  Mục đích của luận án: Từ những phân tích khoa học trên, đã chọn đề tài nghiên cứu
  là: “Nghiên cứu khuôn gốm trên cơ sở vật liệu trong nước”. Luận án đã tập trung vào việc
  nghiên cứu nâng cao chất lượng của khuôn gốm theo phương pháp khuôn khối một lớp (khuôn  shaw một lớp), với mục đích cụ thể là cải thiện độ xốp, độ bền cho khuôn gốm, giảm thiểu khả
  năng nứt khuôn sau khi thoát sáp và sau nung
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Luận án đã sử dụng chất dính thủy tinh lỏng có
  mô đun lớn hơn 3,3 nhằm giảm khả năng hút ẩm, tăng độ xốp và giảm thiểu khả năng nứt 2  Nguyên nhân khác nữa ảnh hưởng tới chất lượng khuôn gốm đúc trong nước là vật liệu
  chịu lửa. Việc sử dụng vật liệu chịu lửa có độ ổn định nhiệt thấp là thạch anh đã làm tăng khả
  năng nứt khuôn. Do vậy, luận án đã sử dụng kết hợp 2 loại bột chịu lửa là ziếc côn và thạch
  anh để tăng độ ổn định nhiệt cho vật liệu chịu lửa, giảm khả năng nứt khuôn do sự giãn nở
  nhiệt gây ra. Sự giãn nở nhiệt của khuôn gốm sử dụng chất dính thủy tinh lỏng trong quá trình
  nung khuôn cũng được nghiên cứu trong luận án, thông qua xác định hệ số giãn nở nhiệt của
  khuôn.
  Các chất dính phụ là polyme trong công nghệ khuôn gốm đang được nghiên cứu rất
  nhiều trên thế giới, tuy nhiên trong điều kiện nước ta là khá khó khăn do sẽ đẩy giá thành
  khuôn gốm lên cao. Do vậy, việc chọn lựa chất dính phụ phù hợp trong điều kiện nước ta là
  cần thiết. Nước mật mía, là sản phẩm của mía đường nên rất dễ kiếm và rẻ tiền ở nước ta.
  Nước mật mía đã được ứng dụng nhiều trong công nghệ khuôn dùng trong đúc, tuy nhiên
  trong công nghệ khuôn gốm thì việc ứng dụng nước mật mía như là một chất phụ nhằm cải
  thiện tính công nghệ của khuôn gốm là chưa có. Luận án sẽ sử dụng nước mật mía như một
  chất dính phụ để nhằm mục đích cải thiện tính chất của khuôn gốm.
  Tóm lại, luận án đã nghiên cứu chế tạo khuôn gốm đúc theo phương pháp khuôn khối
  một lớp dựa trên vật liệu bao gồm chất dính là thuỷ tinh lỏng mô đun cao từ 3,5 – 5,0 (sử dụng
  keo silic để nâng mô đun cho thủy tinh lỏng), nước mật mía làm chất dính phụ (chiếm từ 1 –
  9% khối lượng chất dính), bột chịu lửa là SiO 2 , ZrSiO 4 và chất tạo gel là NH 4 Cl.
  Phương pháp nghiên cứu: Để hoàn thành mục đích nghiên cứu, luận án đã sử dụng
  phương pháp tiếp cận truyền thống (khảo sát của từng yếu tố) và phương pháp quy hoạch thực
  nghiệm (khảo sát ảnh hưởng đồng thời của nhiều yếu tố tác động). Sử dụng các trang thiết bị
  phân tích kiểm định mẫu thí nghiệm hiện đại như: hiển vi điện tử quét, hiển vi quang học,
  nhiễu xạ rơn ghen, máy đo độ giãn nở nhiệt TMA, máy đo độ bền vạn năng MTS, đo trường
  nhiệt độ bằng máy ghi nhiệt tự động .
  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án: Bằng nghiên cứu thực nghiệm về sự thay
  đổi của mô đun thủy tinh lỏng (M t.t.l = 3 ư 5), nhiệt độ nung (T = 850 ư 1000 o C) đã xác định
  quy luật giảm độ bền uốn (σ u ), độ bền nén (σ n ), độ co (dΦ) và tỷ trọng của khuôn gốm (ρ k ),
  còn độ xốp của nó (γ k ) tăng tỷ lệ thuận với chiều tăng của M t.t.l và giảm khi nhiệt độ nung tăng.
  Độ bền, độ co, độ xốp và tỷ trọng của khuôn gốm tăng theo chiều tăng của hàm lượng bột
  ZrSiO 4 có trong hỗn hợp bột chịu lửa. Khi tỷ trọng của thủy tinh lỏng tăng thì độ xốp của
  khuôn gốm giảm, còn độ bền và độ co của nó tăng. Độ bền của khuôn gốm đạt giá trị cao nhất
  khi hàm lượng chất dính thủy tinh lỏng bằng 24 – 25% khối lượng bột chịu lửa và hàm lượng
  mật mía bằng 3% khối lượng chất dính. Nước mật mía đưa thêm vào không ảnh hưởng nhiều
  tới độ xốp (độ thông khí) của khuôn gốm. Hơn nữa, luận án đã xây dựng các mô hình toán học
  thực nghiệm với hàm mục tiêu đã chọn phụ thuộc vào các thông số khảo sát của luận án ở
  dạng mô hình tuyến tính.
  Luận án đã áp dụng kết quả nghiên cứu để đúc thử nghiệm một loại sản phẩm đúc điển
  hình theo bản vẽ thiết kế của công ty Monarch Industries Limited (USA) đạt yêu cầu kỹ thuật
  về kích thước hình học và độ nhám bề mặt đạt 2,54 – 3,05µm.
  Đóng góp mới của luận án: Luận án cũng đã nghiên cứu sự giãn nở nhiệt của khuôn
  gốm với tỷ lệ pha trộn bột chịu lửa ZrSiO 4 /SiO 2 = 0,3; 0,6 và 0,7; phụ thuộc vào nhiệt độ
  nung. Trong khoảng nhiệt độ nung có hai sự chuyển pha ở 117
  o
  C và 573
  o C, ở khoảng nhiệt độ
  có sự chuyển pha, tốc độ nâng nhiệt nên để bằng 0 trong một khoảng thời gian nhất định

  Xem Thêm: Nghiên cứu khuôn gốm trên cơ sở vật liệu trong nước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu khuôn gốm trên cơ sở vật liệu trong nước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status