Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dp việt hà

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dp việt hà

  Giới thiệu tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dp việt hà
  MỤC LỤC
  DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU
  DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
  LỜI NÓI ĐẦU
  PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

  I. Lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại.
  I.1. Khái niệm chung
  I. 1.1 Tiêu thụ hàng hoá
  I.1.2. Kết quả tiêu thụ trong đơn vị thương mại:
  I.2. Mối quan hệ giữa hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ:
  I.3. Vai trò của hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.
  I.4. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá:
  I.4.1. Phương thức bán buôn:
  I.4.1.1. Bán buôn qua kho:
  I.4.1.2. Bán buôn vận chuyển thẳng:
  I.4.2. Phương thức bán lẻ:
  I.4.2.1. Phương thức bán hàng thu tiền tập trung
  I.4.2.2. Bán lẻ thu tiền trực tiếp:
  I.4.3. Giao hàng đại lý:
  I.4.4. Bán hàng trả góp:
  I.4.5. Bán hàng xuất khẩu:
  I.4.5.1. Phương thức xuất khẩu trực tiếp
  I.4.5.2. Phương thức xuất khẩu uỷ thác.
  I.5. Các yếu tố cấu thành liên quan đến kết quả tiêu thụ:
  I.5.1. Tổng doanh thu bán hàng (đơn vị áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ).
  I.5.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
  I.5.3. Thuế
  I.5.4. Giá vốn hàng bán
  I.5.5. Chi phí bán hàng:
  I.5.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp:
  II. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.
  II.1. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.
  II.2. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ:
  II.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng trong tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ bao gồm:
  II.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng:
  II.2.3. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ: (Vì đơn vị thực tập áp dụng hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nên ở đây em chỉ nói riêng phần này).
  II.2.3.1 Kế toán nghiệp vụ bán buôn qua kho theo phương thức gửi bán
  II.2.3.2 Kế toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá:
  II.2.4. Kế toán nghiệp vụ giảm trừ doanh thu
  II.2.5.Kế toán chi phí bán hàng
  II.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
  II.2.7. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ.
  II.3.Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán trong hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ
  PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ
  I - Tổng quan về công ty 5
  I.1. Lịch sử hình thành và phát triển 5
  I.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 5
  I.2.1. Đặc điểm ngành nghề: 5
  I.2.2 Đặc điểm về sản phẩm hàng hoá: 6
  I.2.3 Đặc điểm thị trường kinh doanh: 7
  I.2.4.Đặc điểm về quy mô hoạt động: 8
  I.2.5 Đặc điểm kết quả hoạt động kinh doanh: 8
  I.3 Bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh: 9
  I.3.1 Chủ tịch hội đồng quản trị 10
  I.3.2 Giám Đốc 10
  I.3.3 Phòng Kinh doanh: 10
  I.3.4 Phòng Nhân sự: 10
  I.3.5 Phòng kế toán 11
  I.4 Phương thức tiêu thụ hàng ở Công ty Cổ phần DP Việt Hà 11
  I.4.1. Bán buôn 11
  I.4. 2. Bán lẻ 12
  I.4.3. Phương thức bán buôn qua đường bưu điện. 13
  I.5. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán Công ty Cổ phần DP Việt Hà 13
  I.5.1.Bộ máy kế toán: 13
  I.5.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần DP Việt Hà 16
  I.5.21. Chứng từ áp dụng. 16
  I.5.2.2 Hệ thống tài khoản kế toán của Công ty áp dụng : 16
  I.5.2.3 Hệ thống sổ sách. 16
  II. Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ . 19
  II.1. Tổ chức công tác kế toán bán hàng ở Công ty Cổ phần DP Việt Hà
  II.1.1 Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo phương thức bán buôn. 19
  II.1.2 Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo phương thức bán lẻ. 23
  II. 1.3 Tiêu thụ theo phương thức gửi qua đường bưu điện . 24
  II.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà 26
  II.2.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hoá: 26
  II.2.2. Kế toán giá vốn hàng hoá . 26
  II.2.3. Kế toán chi phí bán hàng: 28
  II.2.4. Kế toán chi phí quản lý. 29
  II.2.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 31
  PHẦN THỨ BA: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ
  I. đánh giá chung về hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Dược Phẩm Việt Hà. 34
  I.1. Nhận xét chung. 34
  I.2. Đánh giá công tác tổ chức kế toán hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty CP Dược phẩm Việt Hà. 34
  II Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ. 37
  II.1. Sử dụng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. 37
  II.2. Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng tiêu thụ để tính chính xác kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng. 39
  II.3. Lập dự phòng phải thu khó đòi: 40
  II.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 41
  II.5. Mở thêm các tài khoản cấp 2, cấp 3. 41
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dp việt hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần dp việt hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status