Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang và đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang và đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Chấn thương tầng giữa mặt chủ yếu do tai nạn giao thông đặc
  biệt là tai nạn xe máy. Khi chấn thương gãy xương tầng giữa mặt
  (XTGM) thường có tổn thương xương ổ mắt, đặc biệt là tổn thương
  thành trong và sàn ổ mắt (SOM), nơi có cấu trúc xương mỏng và
  yếu. Tổn thương SOM có triệu chứng lâm sàng đa dạng, phức tạp
  việc chẩn đoán nhiều khi gặp khó khăn.
  Các phương pháp điều trị tổn thương SOM trong chấn thương
  gãy XTGM rất đa dạng, ngoài việc điều trị gãy XTGM còn phải phục
  hồi SOM bằng các vật liệu khác nhau tùy theo mức độ tổn thương.
  Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về tổn thương SOM do
  chấn thương và các phương pháp điều trị. Với phương pháp điều trị
  phẫu thuật (PT) đã ứng dụng nhiều loại vật liệu khác nhau để phục
  hồi SOM. Các tác giả, đặc biệt là Carl Peter Cornelius, Yash J.
  Avashia đều thống nhất rằng với tổn khuyết SOM nhỏ thì sử dụng
  vật liệu tự tiêu. Tổn khuyết lớn thì sử dụng xương tự thân hoặc lưới
  titanium, 2 vật liệu này có hiệu quả điều trị tương đương nhau.
  Trong nước mặc dù đã có những công trình nghiên cứu về gãy
  XTGM, nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu về tổn khuyết lớn
  SOM, đặc biệt sử dụng xương tự thân hoặc lưới titanium để phục hồi
  lại SOM.
  Thời gian qua, Khoa phẫu thuật Hàm mặt và tạo hình Bệnh viện
  103 đã sử dụng xương tự thân hoặc lưới titanium để phục hồi những
  tổn khuyết lớn SOM trong chấn thương gãy XTGM cho kết quả rất
  khả quan. Với cùng chỉ định, hiệu quả điều trị tương đương nhau, khi
  PT có thể lựa chọn một trong 2 vật liệu, tùy theo hoàn cảnh và điều
  kiện của bệnh nhân. Từ thực tế trên, chúng tôi thực hiện đề tài:
  “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang và đánh giá kết
  quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương
  tầng giữa mặt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium„
  .
  Với mục tiêu:
  1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, X-quang tổn thương sàn ổ
  mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt.
  2. Đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt bằng
  ghép xương tự thân hoặc lưới titanium.2
  Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ ĐÓNG GÓP MỚI
  1. Đưa ra các tiêu chuẩn chẩn đoán tổn thương SOM trên lâm
  sàng và X- quang.
  2. Xác định mức độ tổn thương SOM qua chụp cắt lớp, đặc
  biệt đưa ra cách xác định và công thức tính diện tích tổn khuyết
  SOM trước phẫu thuật trong điều kiện chụp cắt lớp vi tính không có
  phần mềm ứng dụng.
  3. Luận án nghiên cứu sâu về kết quả điều trị tổn khuyết lớn
  SOM bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium, loại vật liệu sẵn
  có, tiện lợi cho hiệu quả cao với tỷ lệ biến chứng thấp.
  CẤU TRÚC LUẬN ÁN
  - Luận án được trình bày 125 trang bao gồm: đặt vấn đề 2
  trang, tổng quan 32 trang, đối tượng và phương pháp nghiên cứu 19
  trang, kết quả nghiên cứu 33 trang, bàn luận 35 trang, kết luận 3
  trang, kiến nghị 1 trang.
  - Luận án có 50 bảng, 4 biểu đồ, 30 hình, 127 tài liệu tham
  khảo trong đó có 13 tài liệu tiếng Việt, 113 tài liệu tiếng Anh và 1 tài
  liệu tiếng Pháp.
  Chương I. TỔNG QUAN
  1.1. Giải phẫu ổ mắt, xoang hàm trên và các cấu trúc liên quan
  1.2. Những nghiên cứu về tổn thương SOM trong gãy XTGM
  1.2.1. Cơ chế tổn thương SOM
  * Cơ chế tăng áp lực thủy tĩnh
  Khi có lực đủ mạnh tác động trực tiếp phía trước vùng ổ mắt
  nhãn cầu, sẽ đẩy nhãn cầu ra sau làm tăng áp lực bên trong ổ mắt.
  Khi áp lực tăng lên đáng kể và đột ngột gây vỡ bung những vị trí yếu
  của thành ổ mắt, trong đó có SOM.
  * Cơ chế truyền lực chấn thương theo thành xương
  Khi có lực chấn thương tác động trực tiếp vào vùng xương gò
  má, hàm trên và bờ dưới ổ mắt làm gãy xương gò má hàm trên và bờ
  dưới ổ mắt, lực tiếp tục được truyền ra sau gây gãy SOM.3
  1.2.2. Phân loại gãy SOM
  * Pasquale Piombino và cs căn cứ vào diện tích tổn khuyết SOM,
  chia gãy SOM thành 2 loại
  - Gãy lớn: khi diện tích tổn khuyết SOM lớn hơn 3 cm2
  - Gãy nhỏ: khi diện tích tổn khuyết SOM nhỏ hơn 3 cm2
  * Jea Hwan Kwon và cs căn cứ vị trí gãy SOM trên phim CT
  (Phim Sagittal), chia thành 3 loại
  - Gãy SOM phía trước
  - Gãy SOM phía sau
  - Gãy kết hợp cả trước và sau SOM
  * Jaquiéry và cs (1996) chia gãy xương ổ mắt thành 5 loại
  - Loại 1: Gãy sàn hoặc thành trong ổ mắt với diện tích tổn
  khuyết từ 1- 2 cm2 ở 2/3 trước ổ mắt.
  - Loại 2: Gãy sàn hoặc thành trong ổ mắt hoặc kết hợp cả hai với
  diện tích tổn khuyết > 2 cm2 ở 2/3 trước ổ mắt. Nhưng còn bờ xương
  rãnh dưới ổ mắt.
  - Loại 3: Như loại 2 nhưng gãy khuyết cả bờ xương rãnh dưới ổ mắt.
  - Loại 4: Gãy toàn bộ sàn và thành trong ổ mắt với diện tổn
  khuyết mở rộng ra cả 1/3 sau ổ mắt.
  - Loại 5: Như loại 4 kèm theo gãy cả trần ổ mắt.
  1.2.3. Triệu chứng tổn thương SOM trong gãy XTGM
  * Triệu chứng gãy XTGM
  - Đau sưng nề mi mắt, gò má, má bên tổn thương
  - Thấp bẹt biến dạng vùng gò má ổ mắt.
  - Điểm đau chói, gờ bậc thang quanh bờ ổ mắt, cung tiếp
  - Hạn chế há miệng, khớp cắn sai .
  * Triệu chứng tổn thương SOM
  - Xuất huyết kết mạc mắt.
  - Tê bì hoặc mất cảm giác vùng má mũi, môi trên cùng bên
  - Nhìn đôi, giảm hoặc mất thị lực 4
  - Hạn chế vận nhãn
  - Thấp nhãn cầu
  - Lõm mắt
  1.2.4. X- quang chẩn đoán tổn thương SOM trong gãy XTGM
  * X- quang qui ước (Phim thẳng mặt, Blondeau, Hirtz)
  Chủ yếu phát hiện các vị trí gãy nông như gốc mũi, xung quanh
  bờ ổ mắt, bờ khuyết lê, trụ gò má hàm trên, đánh giá di lệch khối
  xương gò má cung tiếp, hàm trên và hình ảnh mờ xoang hàm
  * Chụp cắt lớp vi tính (3 bình diện : Axial, Coronal, Sagittal có
  dựng hình không gian 3 chiều)
  Thấy rõ các vị trí gãy nông (như trên phim X quang qui ước) và
  các vị trí gãy sâu, đặc biệt vùng ổ mắt. Chụp cắt lớp còn xác định
  diện tích khuyết sàn, thể tích ổ mắt (TTOM), đánh giá khối thoát vị,
  nguyên nhân gây giảm hoặc mất thị lực, khối máu tụ hậu nhãn cầu,
  đo độ lồi mắt.
  1.2.5. Các phương pháp điều trị tổn thương SOM trong gãy XTGM
  1.2.5.1. Điều trị bảo tồn
  Chỉ định khi gãy SOM trong gãy XTGM không hoặc ít di lệch,
  không ảnh hưởng chức năng và thẩm mỹ .
  1.2.5.2. Điều trị phẫu thuật
  Chỉ định khi gãy SOM trong gãy XTGM có di lệch ảnh hưởng
  đến chức năng và thẩm mỹ.
  Phẫu thuật cần nắn chỉnh cố định các xương gãy và xử trí tổn
  thương SOM.
  * PT nắn chỉnh, cố định xương gò má, hàm trên
  - Nắn chỉnh gián tiếp
  Chỉ định khi gãy SOM trong gãy xương gò má ổ mắt khối lớn
  không phức tạp, đường gãy SOM gọn không tạo khuyết hổng, không
  hạn chế vận nhãn test cưỡng bức cơ (-).5
  Một số phương pháp phẫu thuật nắn chỉnh gián tiếp như nắn
  chỉnh qua đường thái dương của Gillies (1927), qua da bằng móc của
  Strohmeyer (1844), qua đầu ngoài cung mày của Schullz (1977) .
  Sau nắn chỉnh xương về vị trí đảm bảo cắm gắn xương vững, gò má
  2 bên cân, vận nhãn tốt. Chụp X quang kiểm tra sau nắn chỉnh.
  - Nắn chỉnh trực tiếp và cố định xương
  Chỉ định khi gãy SOM trong gãy XTGM phức tạp, lõm mắt >
  2mm, hạn chế vận nhãn test cưỡng bức cơ vận nhãn (+), nhìn đôi,
  tổn khuyết SOM > 1cm2
  .
  Thời điểm can thiệp thường vào ngày thứ 7- 14 sau chấn
  thương, bệnh nhân (BN) đã chuẩn bị tốt về mọi mặt, tại chỗ giảm nề.
  Phẫu thuật với đường mổ dưới bờ mi dưới hoặc đường mổ kết mạc
  mi dưới, có thể kết hợp với các đường mổ khác như: đường Coronal,
  Hemicoronal, đường đầu ngoài cung mày, đường Caldwell-luc để
  vào bộc lộ bờ dưới, SOM và các vị trí gãy xương khác. Đánh giá
  mức độ tổn thương và tính chất di lệch xương. Tiến hành nắn chỉnh,
  cố định xương bằng nẹp vít, vén trả lại ổ mắt phần tổ chức thoát vị.
  Đảm bảo khớp cắn đúng và cân đối của xương, tùy mức độ tổn
  khuyết SOM, lựa chọn vật liệu phục hồi phù hợp.
  * Xử trí tổn thương SOM
  - Tình hình xử trí tổn thương SOM trên thế giới
  Trường hợp gãy SOM đầu tiên được Mac Kenzie mô tả năm
  1844 tại Paris. Năm 1957 Smith và Regan đã mô tả hiện tượng
  kẹt cơ làm hạn chế vận nhãn trong gãy SOM và sử dụng thuật
  ngữ gãy ” Blow-out”.
  Trải qua nhiều thập kỷ cùng với sự phát triển của khoa học,
  đã có nhiều nghiên cứu về tổn thương SOM và ứng dụng các vật
  liệu khác nhau để phục hồi lại SOM. Năm 1963 Lipshurtz và
  Ardizone, người đầu tiên sử dụng tấm silicon để sửa chữa khuyết
  SOM. Những năm thập kỷ 90, lưới titanium được sử dụng sửa
  chữa những tổn khuyết lớn SOM. Kontio R. K (2006) dùng 6
  xương mào chậu . Nhìn chung các vật liệu được sử dụng phục hình
  SOM rất phong phú, được chia thành 2 nhóm: vật liệu tự thân
  (xương sụn) và vật liệu tổng hợp (vật liệu tiêu: PDS, vật liệu trơ: lưới
  titanium, thủy tinh sinh học, silicon .). mỗi loại vật liệu đều có
  những ưu nhược điểm riêng. Tùy thuộc kích thước tổn khuyết SOM
  mà sử dụng vật liệu cho phù hợp, với tổn khuyết nhỏ dùng vật liệu tự
  tiêu, tổn khuyết lớn thì sử dụng xương hoặc lưới titanium 2 vật liệu
  này có hiệu quả điều trị tương đương nhau, trong điều trị có thể lựa
  chọn một trong 2 vật liệu tùy theo hoàn cảnh và điều kiện BN. Tổn
  khuyết SOM được coi là khuyết lớn khi > 2,5 cm2 vì theo đa số các
  tác giả tổn khuyết lớn SOM khi diện khuyết > 50% diện tích SOM
  (nghiên cứu của Olive Ploder diện tích SOM # 5 cm2
  ).
  Với sự phát triển của phẫu thuật nội soi cũng được áp dụng
  để điều trị tổn thương SOM. Phẫu thuật nội soi được áp dụng chủ
  yếu như phương pháp hỗ trợ trong phẫu thuật mở, thường chỉ định ở
  những trường hợp gãy SOM kiểu Blow-out.
  - Tình hình xử trí tổn thương SOM ở Việt nam
  Trước đây đã có những nghiên cứu về gãy XTGM, nhưng
  chưa có nghiên cứu nào về tổn khuyết lớn SOM, đặc biệt sử dụng
  xương tự thân hoặc lưới titanium để phục hình lại SOM, loại vật liệu
  tốt, sẵn, phổ biến và tiện lợi. Những năm gần đây đã có một số
  nghiên cứu cho thấy quan tâm hơn đến tổn thương này. Tuy
  nhiên tổn thương này vẫn chưa được quan tâm một cách đầy đủ.
  Hoàng Gia Bảo nghiên cứu tổn thương xương ổ mắt. Trong
  điều trị sử dụng lưới titanium để phục hồi tổn khuyết xương ổ mắt.
  Trần Đình Lập và cộng sự nghiên cứu sử dụng chất liệu silicon
  phục hồi SOM trên 26 bệnh nhân (BN).
  Nguyễn Đức Thành và cộng sự nhận xét bước đầu về phẫu
  thuật điều trị vỡ SOM trên 12 trường hợp.
  Lê Minh Thông nghiên cứu điều trị gãy SOM kết hợp lót chỗ
  gãy bằng chế phẩm san hô lấy từ vùng biển Việt nam .

  Xem Thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang và đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang và đánh giá kết quả điều trị tổn thương sàn ổ mắt trong chấn thương gãy xương tầng giữa mặt bằng ghép xương tự thân hoặc lưới titanium sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status