duc95v has reported a post.

Reason:
tải không thành công
Post: Tài liệu Hồ sơ bản vẽ thiết kế trường tiểu học Phú Hữu
Forum: Kiến Trúc - Xây Dựng
Assigned Moderators: N/A

Posted by: Kòi Xinh
Original Content:
File thiết kế: Hồ sơ bản vẽ thiết kế trường tiểu học Phú Hữu
Mô tả

Gồm đầy đủ tất cả các bản vẽ .

1. DANH SÁCH CÁC BẢN VẼ
Danh sách file thiết kế trường tiểu học Phú Hữu
Danh sách file thiết kế trường tiểu học Phú Hữu
Danh sách file thiết kế trường tiểu học Phú Hữu
2. CHI TIẾT CÁC BẢN VẼ
Mặt cắt A-A, B-B, C-C, Mặt đứng trục, mặt cắt nhà xe
Mặt đứng trục 21-1, 1-21
Mặt bằng mái tổng thể
Mặt bằng cắm mốc định vị tổng thể
Khối 1 - Mặt cắt A-A
Khối 1 - Mặt bằng trệt
Khối 1 - Mặt đứng trục 21-15
Khối 4 - Mặt bằng trệt, lầu 1, 2
Khối 4 - Mặt bằng mái, mặt đứng trục 5-18, 18-5
Khối 4 - Chi tiết trần wc, chi tiết cửa sổ mái


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi duc95v
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi duc95v sẽ giúp ích cho bạn.