Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nâng cao y đức người bác sĩ ở phân đội quân y trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao y đức người bác sĩ ở phân đội quân y trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2014
  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU1
  Chương 1:TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN 5
  1.1.Những công trình khoa học bàn về y đức và y đức người thầy
  thuốc quân đội5
  1.2.Những công trình khoa học bàn về thực trạng và giải pháp cơ
  bản nâng cao y đức người thầy thuốc quân đội nói chung, bác
  sĩ ở phân đội quân y nói riêng
  Chương 2:
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NÂNG CAO Y
  ĐỨC NGƯỜI BÁC SĨ Ở PHÂN ĐỘI QUÂN Y TRONG QUÂN
  ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY
  2.1.Nâng cao y đức và vai trò của nó đối với người bác sĩ ở phân
  đội quân y trong Quân đội nhân dân Việt Nam 24
  2.2.Đặc điểm người bác sĩ ở phân đội quân y trong Quân đội nhân
  dân Việt Nam hiện nay và những yêu cầu cơ bản của việc
  nâng cao y đức cho họ
  Chương 3:
  NÂNG CAO Y ĐỨC NGƯỜI BÁC SĨ Ở PHÂN ĐỘI QUÂN Y
  TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY -
  NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG
  3.1.Những yếu tố tác động đến việc nâng cao y đức người bác sĩ ở
  phân đội quân y trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay 66
  3.2.Thực trạng của việc nâng cao y đức người bác sĩ ở phân đội
  quân y trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay78
  Chương 4:
  MỘT SỐ NHÓM GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐẢM BẢO
  CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CỦA VIỆC NÂNG CAO Y ĐỨC
  NGƯỜI BÁC SĨ Ở PHÂN ĐỘI QUÂN Y TRONG QUÂN ĐỘI
  NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY
  4.1.
  Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục và tự giáo dục y đức
  của người bác sĩ ở phân đội quân y 106
  4.2.Xây dựng môi trường y đức trong sạch, lành mạnh và đấu tranh 122
  4.3.Làm tốt công tác cán bộ và đảm bảo điều kiện vật chất cần
  chống mọi biểu hiện tiêu cực về y đức ở các phân đội quân y
  thiết cho việc nâng cao y đức người bác sĩ ở phân đội quân y 137
  KẾT LUẬN1 49
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ
  CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
  Sự nghiệp xây dựng QĐND (quân đội nhân dân) cách mạng, chính quy,
  tinh nhuệ, từng bước hiện đại đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi phải
  xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội nói chung và đội ngũ bác sĩ ở PĐQY (phân
  đội quân y) nói riêng không chỉ đủ về số lượng mà phải có đủ phẩm chất,
  năng lực chuyên môn cần thiết. Để đạt được mục tiêu trên, vấn đề nâng cao y
  đức cho đội ngũ bác sĩ ở PĐQY luôn đóng vai trò quan trọng. Bởi lẽ, có nâng
  cao y đức mới tạo cơ sở, nền tảng để tiếp tục bồi dưỡng và củng cố những tri
  thức y đức, bản lĩnh và lý tưởng nghề nghiệp cho họ. Trên cơ sở đó, góp phần
  hình thành ở họ các quan hệ y đức và hành vi y đức đúng đắn, tạo nền tảng
  vững chắc cho sự phát triển toàn diện người CBQY (cán bộ quân y).
  Bác sĩ ở PĐQY trong QĐND Việt Nam có môi trường làm việc rất đặc
  thù - môi trường hoạt động quân sự và trực tiếp ở tuyến cơ sở trong quân đội.
  Họ có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và
  nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân. Hơn nữa, trong chiến tranh họ là
  những bác sĩ - chiến sĩ, vừa cứu chữa thương bệnh binh, bảo đảm quân y cho
  đơn vị; vừa trực tiếp tham gia chiến đấu. Song, để thực hiện tốt trọng trách
  của mình, trong hoạt động thực tiễn họ phải đối mặt với nhiều khó khăn thử
  thách như tính chất nghề nghiệp phức tạp; dịch bệnh và ô nhiễm môi trường
  có nhiều diễn biến bất thường; nhiệm vụ bảo đảm quân y để đáp ứng yêu cầu
  của chiến tranh hiện đại ngày càng đòi hỏi cao hơn; điều kiện sinh hoạt còn
  nhiều thiếu thốn, v.v Các vấn đề đó là những thách thức lớn đặt ra trong việc
  giải quyết mâu thuẫn giữa cống hiến và hưởng thụ; giữa lý tưởng nghề nghiệp
  và hiện thực cuộc sống đang diễn ra ở họ. Do vậy, để giải quyết đúng đắn  những mâu thuẫn trên thì việc nâng cao y đức người bác sĩ ở PĐQY hiện nay
  là vấn đề mang tính cấp bách. Y đức không tự nhiên có được, nó phải trải qua quá trình giáo dục, rèn
  luyện bền bỉ mà thành. Do nhận thức được điều này nên trong thời gian qua,
  các cấp ủy Đảng, hệ thống chỉ huy và bản thân mỗi bác sĩ ở PĐQY đã có
  nhiều cố gắng trong việc chăm lo bồi dưỡng, nâng cao y đức để góp phần phát
  triển toàn diện phẩm chất và năng lực của họ. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã
  đạt được, việc nâng cao y đức của người bác sĩ ở PĐQY còn bộc lộ những
  hạn chế, bất cập như việc kết hợp giữa nội dung, hình thức và phương pháp
  nâng cao y đức còn thiếu nhịp nhàng, đôi khi chưa thực sự phù hợp; xây dựng
  các chuẩn mực y đức cho người bác sĩ ở PĐQY còn chậm hoặc không hoàn
  chỉnh; lãnh đạo, chỉ huy ở một số đơn vị cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến
  công tác CBQY, cũng như việc bảo đảm điều kiện vật chất, tinh thần thiết yếu
  cho họ, v.v Thêm vào đó, cùng với sự tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế
  thị trường và hội nhập quốc tế đã làm cho một số bác sĩ ở PĐQY có biểu hiện
  của lối sống cơ hội, thực dụng; thiếu ý thức trách nhiệm với người bệnh, với
  đơn vị; vi phạm những quy định về y đức; không yên tâm công tác, nặng về
  toan tính cá nhân dẫn đến thoái thác nhiệm vụ, v.v Những biểu hiện tiêu cực
  trên, nếu chậm được khắc phục sẽ không chỉ làm xói mòn truyền thống tốt
  đẹp của quân đội, của ngành Quân y, làm phai mờ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
  trong nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, mà còn trực tiếp cản trở
  đến sự phát triển nhân cách, nâng cao y đức ở họ.
  Tình hình trên đây đặt ra sự cần thiết phải nghiên cứu vấn đề “Nâng cao
  y đức người bác sĩ ở phân đội quân y trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện
  nay” một cách toàn diện cả về lý luận và thực tiễn.
  2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
  Trên cơ sở phân tích một số vấn đề lý luận chung về
  nâng cao y đức người bác sĩ ở PĐQY trong QĐND Việt Nam hiện nay cũng như
  thực trạng của việc nâng cao đó, chúng tôi đề xuất một số nhóm giải pháp cơ bản
  đảm bảo chất lượng, hiệu quả của việc nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ này.

  Xem Thêm: Nâng cao y đức người bác sĩ ở phân đội quân y trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao y đức người bác sĩ ở phân đội quân y trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status