Kết quả 1 đến 1 của 1

  ĐỒ ÁN Thiết kế tổ chức thi công đập chính - Hồ chứa nước Đầm Hà Động

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thiết kế tổ chức thi công đập chính - Hồ chứa nước Đầm Hà Động

  đồ án tốt nghiệp: “ Thiết kế tổ chức thi công đập chính - Hồ chứa nước Đầm Hà Động” mà em đã hoàn thành. Trong thời gian 14 tuần làm đồ án tốt nghiệp, với sự hướng dẫn tận tình của TS Lê Văn Hùng và nỗ lực của bản thân em đã thực hiện được những nội dung sau:
  - Tìm hiểu chung về công trình Hồ chứa nước Đầm Hà Động.
  - Thiết kế dẫn dòng thi công.
  - Thiết kế tổ chức thi công đập đất chính.
  - Lập tiến độ thi công hạng mục đập chính.
  - Bố trí mặt bằng thi công đập chính.
  - Tính toán giá trị xây dựng hạng mục đập chính.
  Qua thời gian làm đồ án tốt nghiệp, em đã được làm quen với công việc của một kỹ sư trong việc thiết kế tổ chức thi công một công trình thuỷ lợi, nhờ đó em đã hệ thống lại được những kiến thức đã được học trong những năm tháng học tại trường đồng thời giúp em tiếp cận với kiến thức thực tế cho công việc sau này. Tuy nhiên, do trình độ bản thân có hạn, kinh nghiệm thực tế còn thiếu nên trong đồ án còn mắc nhiều sai sót. Em mong được sự chỉ bảo thêm của các thầy cô giáo để hoàn thiện thêm kiến thức cho bản thân.
  Em xin chân thành cảm ơn TS. Lê Văn Hùng đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt thời gian làm đồ án và hoàn thành đúng thời hạn .
  Qua đây em cũng xin cảm ơn các thầy cô giáo trong Trường Đại học Thuỷ lợi đã dạy bảo em những kiến thức chuyên môn cũng như thực tế trong suốt thời gian học tập tại trường.

  Chương 1 GiíI THIÖU CHUNG 1
  1.1. VỊ TRÍ VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TRÌNH 1
  1.1.1. Vị trí công trình 1
  1.1.2. Nhiệm vụ công trình 1
  1.2. QUY MÔ, KẾT CẤU CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 1
  1.2.1. Các thông số kỹ thuật chủ yếu của hồ chứa 1
  1.2.2. Quy mô, kết cấu các hạng mục của công trình 1
  1.2.3. Cấp công trình 4
  1.2.4. Tần suất thiết kế 4
  1.3. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 4
  1.3.1. Địa hình địa mạo 4
  1.3.2. Địa chất thủy văn 4
  1.3.3. Địa chất vùng công trình đầu mối 4
  1.3.4. Đặc điểm khí hậu, thủy văn 5
  1.4. VẬT LIỆU XÂY DỰNG 8
  1.4.1. Đất đắp 8
  1.4.2. Vật liệu khác 8
  1.5. ĐIỀU KIỆN DÂN SINH, KINH TẾ KHU VỰC 9
  1.6. ĐIỀU KIỆN GIAO THÔNG 9
  1.7. ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC 9
  1.7.1. Điện phục vụ thi công 9
  1.7.2. Cung cấp nước 9
  1.8. ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ 9
  1.9. THỜI GIAN THI CÔNG 9
  1.10. NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 9
  1.10.1. Tác động tiêu cực 9
  1.10.2. Tác động tích cực 9
  Chương 2 DÉn dßng thi c«ng 10
  2.1. NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA DẪN DÒNG THI CÔNG 10
  2.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC DẪN DÒNG THI CÔNG 10
  2.2.1. Thủy văn 10
  2.2.2. Địa chất 10
  2.2.3. Địa hình 10
  2.2.4. Điều kiện lợi dụng tổng hợp dòng chảy 10
  2.2.5. Cấu tạo và bố trí các hạng mục công trình 11
  2.2.6. Điều kiện và khả năng thi công 11
  2.2.7. Thời gian thi công 11
  2.3. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN DẪN DÒNG THI CÔNG 11
  2.3.1. Phương án dẫn dòng thứ nhất 11
  2.3.2. Phương án dẫn dòng thứ hai 12
  2.3.3. Phương án dẫn dòng thứ ba 12
  2.3.4. Phương án dẫn dòng thứ tư 13
  2.4. SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN DẪN DÒNG THI CÔNG 15
  2.4.1. Về mặt kỹ thuật 15
  2.4.2. Về mặt kinh tế 16
  2.4.3. Kết luận chọn phương án dẫn dòng 16
  2.5. CHỌN TẦN SUẤT VÀ LƯU LƯỢNG THIẾT KẾ DẪN DÒNG 16
  2.5.1. Tần suất lưu lượng thiết kế dẫn dòng 16
  2.5.2. Lưu lượng thiết kế dẫn dòng. 16
  2.6. TÍNH TOÁN THỦY LỰC DẪN DÒNG CHO PHƯƠNG ÁN CHỌN 17
  2.6.1. Năm thi công thứ nhất 17
  Chương 3 thiÕt kÕ thi c«ng ®Ëp chÝnh 37
  3.1. TIÊU NƯỚC HỐ MÓNG 37
  3.1.1. Mục đích 37
  3.1.2. Nhiệm vụ 37
  3.1.3. Đề xuất và chọn phương án tiêu nước hố móng 37
  3.1.3. Xác định lượng nước cần tiêu 38
  3.1.4. Lựa chọn thiết bị và bố trí hệ thống tiêu nước 41
  3.2. THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG ĐÀO MÓNG 32
  3.2.1. Xác định phạm vi đào móng 32
  3.2.2. Tính toán khối lượng đào móng 39
  3.2.3. Phân đợt đào móng 42
  3.2.4. Chọn phương án đào móng 43
  3.2.5. Tính toán xe máy cho phương án chọn 43
  3.3. THIÊT KẾ TỔ CHỨC ĐẮP ĐẬP 49
  3.3.1. Phân đợt đắp đập 49
  3.3.2. Tính toán khối lượng từng đợt đắp đập 49
  3.3.3. Tính toán cường độ đào đắp cho từng giai đoạn 52
  3.3.4. Quy hoạch và sử dụng bãi vật liệu 54
  3.3.5. Đề xuất và chọn phương án đào và vận chuyển đất đắp đập 56
  3.3.6. Tính toán xe máy cho phương án chọn 58
  3.3.7. Thiết kế tổ chức thi công trên mặt đập 66
  3.3.8. Kiểm tra đánh giá chất lượng thi công 69
  3.3.9. Đề xuất phương pháp thi công trong mùa mưa lũ. 69
  3.3.10. Thi công các chi tiết khác của đập chính 70
  Chương 4 TIÕN §é THI C¤NG 71
  4.1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG 71
  4.1.1. Mục đích lập tiến độ thi công 71
  4.1.2. Ý nghĩa lập tiến độ thi công 71
  4.2. CƠ SỞ LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG 71
  4.3. CHỌN PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG 71
  4.4. CHỌN PHƯƠNG PHÁP LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG 72
  4.5. LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHO HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐẬP CHÍNH 72
  Chương 5 mÆt b»ng thi c«ng ®Ëp chÝnh 73
  5.1.1. Mục đích bố trí mặt bằng thi công 73
  5.1.2. Nhiệm vụ bố trí mặt bằng thi công 73
  5.2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MẶT BẰNG THI CÔNG ĐẬP CHÍNH 73
  5.2.1. Các xí nghiệp phụ trợ và kho bãi trên công trường 73
  5.2.2. Quy hoạch, bố trí nhà ở trên công trường 75
  5.2.3. Cấp nước cho công trường 76
  5.2.4. Cung cấp điện cho công trường 79
  5.2.5. Đường thi công trên công trường 79
  Chương 6 dù to¸n c«ng tr×nh ®Ëp chÝnh 80
  6.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ DỰ TOẤN. 80
  6.1.1. Quy định chung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 80
  6.1.2. Tổng mức đầu tư của dự án và dự toán xây dựng công trình 80
  6.2. DỰ TOẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHO HẠNG MỤC ĐẬP CHÍNH. 80
  6.2.1.Các căn cứ để lập dự toán xây dựng công trình 80
  6.2.2. Xác định chi phí xây dựng của hạng mục công trình đập vai trái. 81
  Chương 7 kÕt luËn 83

  Xem Thêm: Thiết kế tổ chức thi công đập chính - Hồ chứa nước Đầm Hà Động
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thiết kế tổ chức thi công đập chính - Hồ chứa nước Đầm Hà Động sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status