Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi ở công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển thủy lợi Mê Linh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi ở công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển thủy lợi Mê Linh

  MỤC LỤC
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ
  THUẬT TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 1
  1.1. Một số khái niệm 1
  1.1.1. Định mức lao động 2
  1.1.2. Định mức kinh tế - kỹ thuật . 5
  1.1.3. Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và bảo vệ CTTL . 7
  1.1.4. Nguyên tắc và yêu cầu xây dựng định mức quản lý công trình thủy lợi . 9
  1.1.5. Phương pháp xây dựng định mức . 11
  1.2. Vai trò, chức năng của định mức kinh tế - kỹ thuật trong doanh nghiệp 12
  1.2.1. Vai trò của dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong doanh nghiệp 12
  1.2.2. Chức năng của định mức kinh tế kỹ thuật 13
  1.2.3. Sự cần thiết của công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác
  quản lý khai thác công trình thuỷ lợi ở nước ta 14
  1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác xây dựng và áp dụng định mức trong
  doanh nghiệp 16
  1.3.1. Những nhân tố về tổ chức và phương pháp xây dựng định mức 16
  1.3.2. Những nhân tố về quá trình thực hiện khảo sát thu thập số liệu . 16
  1.3.3. Những nhân tố đặc trưng lĩnh vực sản xuất, của ngành 18
  1.4. Tình hình xây dựng và áp dụng định mức KTKT trong công tác quản lý khai thác công
  trình thuỷ lợi ở nước ta 19
  1.4.1. Vấn đề xây dựng định mức KTKT trong quản lý khai thác công trình thủy lợi ở
  nước ta . 19
  1.4.2. Tình hình áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình
  thủy lợi ở nước ta . 25
  Kết luận chương 1: 27 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC KINH
  TẾ - KỸ THUẬT Ở CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY LỢI PHÚC YÊN,
  TỈNH VĨNH PHÚC . 28
  2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Một thành viên thủy lợi Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh
  Phúc 28
  2.1.1. Công ty trước khi chuyển đổi 28
  2.1.2. Công ty sau khi chuyển đổi . 29
  2.2. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trước và sau chuyển đổi mô hình
  quản lý 39
  2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 39
  2.2.2. Về vốn và tài sản . 40
  2.2.3. Về kết quả hoạt động tưới tiêu . 41
  2.3. Tình hình xây dựng và áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý sản xuất kinh
  doanh của Công ty 43
  2.3.1. Kết quả xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty năm 2008 . 43
  2.3.2. Việc áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý sản xuất kinh doanh của
  Công ty 47
  2.4. Đánh giá chung về công tác xây dựng và áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật tại Công ty 48
  2.4.1. Những kết quả đạt được . 48  2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân . 48
  Kết luận chương 2 . 51
  Chương 3: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỊNH
  MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC CTTL Ở CÔNG TY
  TNHH MTV THỦY LỢI PHÚC YÊN 52
  3.1. Định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới . 52
  3.2. Hệ thống định mức Kinh tế – Kỹ thuật cần xây dựng . 53
  3.3. Phương pháp và kết quả xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật . 61
  3.3.1. Định mức lao động và đơn giá tiền lương 61
  3.3.2. Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định 66 3.3.3. Định mức sử dụng nước tưới mặt ruộng 69
  3.3.4. Định mức tiêu thụ điện năng cho tưới tại đầu mối các trạm bơm 75
  3.3.5. Định mức tiêu thụ điện năng cho tiêu thoát nước tại đầu mối các trạm bơm . 78
  3.3.6. Định mức vật tư, nguyên liệu cho công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị 81
  3.3.7. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp 85
  Kết luận chương 3 . 91
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 92
  DANH MỤC TÀI LIÊU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi ở công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển thủy lợi Mê Linh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi ở công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển thủy lợi Mê Linh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status