Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu hiệu quả của ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh đa u tủy xương và u lymphô ác tính không Hodgk

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu hiệu quả của ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh đa u tủy xương và u lymphô ác tính không Hodgk

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC
  NĂM 2014
  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  Chương 1.TỔNG QUAN . 3
  1.1. GHÉP TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU TỰ THÂN 3
  1.1.1. Nguyên lý của phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu 3
  1.1.2. Nguồn tế bào gốc tạo máu sử dụng cho ghép 6
  1.1.3. Các phác đồ điều kiện hóa trước ghép 8
  1.1.4. Các biến chứng của ghép tế bào gốc tạo máu tự thân 9
  1.2. GHÉP TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU TỰ THÂN ĐIỀU TRỊ BỆNH
  ĐA U TỦY XƯƠNG . 12
  1.2.1. Sinh bệnh học đa u tủy xương 12
  1.2.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng . 14
  1.2.3. Chẩn đoán 16
  1.2.4. Điều trị . 16
  1.3. GHÉP TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU TỰ THÂN ĐIỀU TRỊ BỆNH U
  LYMPHÔ ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN (ULPKH). 26
  1.3.1. Bệnh U lympho ác tính không Hodgkin 26
  1.3.2. Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân điều trị ULPKH 34
  1.4. GHÉP TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU TỰ THÂN TẠI VIỆT NAM 40
  Chương 2.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42
  2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 42
  2.1.1. Nhóm bệnh nhân Đa u tủy xương . 42
  2.1.2. Nhóm bệnh nhân U lympho ác tính không Hodgkin . 42
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42
  2.2.1. Chẩn đoán: Bệnh nhân được nhập viện để chẩn đoán theo phác đồ
  chẩn đoán bệnh U lymphô ác tính và Đa u tủy xương của Viện
  Huyết học-Truyền máu TƯ. 42
  2.2.2. Điều trị tấn công trước ghép . 45
  2.2.3. Các bước tiến hành ghép tế bào gốc tự thân: 50
  2.2.4. Theo dõi sau ghép tế bào gốc tạo máu tự thân 50
  2.2.5. Đánh giá kết quả điều trịựa trên các tiêu chuẩn sau: . 52
  2.2.6. Đánh giá mọc mảnh ghép: 54
  2.2.7. Đánh giá mức độ các tác dụng phụ . 54
  2.3. XỬ LÝ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU . 55
  2.4. VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU 55
  Chương 3.KẾT QUẢ . 57
  3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG . 57
  3.2. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN . 57
  3.2.1. Nhóm bệnh nhân Đa u tủy xương . 57
  3.2.2. Nhóm bệnh nhân U lympho không Hodgkin 64
  3.3. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẤN CÔNG TRƯỚC GHÉP 66
  3.3.1. Kết quả điều trị tấn công trước ghép nhóm Đa u tủy xương 66
  3.3.2. Điều trị tấn công trước ghép nhóm bệnh nhân U lympho không
  Hodgkin 69
  3.4. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VÀ THU GOM TẾ BÀO GỐC . 70
  3.4.1. Kết quả huy động tế bào gốc máu ngoại vi . 70
  3.4.2. Kết quả gạn tách và thu gom tế bào gốc máu ngoại vi 74
  3.5. ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH ĐIỀU KIỆN HÓA VÀ GIAI ĐOẠN
  MỌC MẢNH GHÉP 79
  3.5.1. Đặc điểm của quá trình điều kiện hóa . 79
  3.5.2. Đặc điểm giai đoạn sau truyền tế bào gốc và mọc mảnh ghép 80
  3.6. KẾT QUẢ GHÉP TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU TỰ THÂN 84
  3.6.1. Tỷ lệ đáp ứng với ghép tế bào gốc tự thân 84
  3.6.2. Các kết quả về tỷ lệ tái phát, tử vong, thời gian sống thêm bệnh
  không tiến triển (PFS) và thời gian sống thêm toàn bộ (OS) . 88
  3.7. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ GHÉP TẾ BÀO
  GỐC TỰ THÂN ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐA U TỦY XƯƠNG . 91
  3.7.1. Yếu tố kết quả điều trị tấn công trước ghép 91
  3.7.2. Yếu tố kết quả ghép tế bào gốc tự thân . 93
  Chương 4.BÀN LUẬN 96
  4.1. HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP GHÉP TẾ BÀO GỐC TỰ
  THÂN ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐA U TỦY XƯƠNG VÀ U LYMPHO
  KHÔNG HODGKIN 96
  4.1.1. Bàn luận về các đặc điểm lâm sàng 96
  4.1.2. Bàn luận về một số đặc điểm cận lâm sàng . 99
  4.1.3. Bàn luận hiệu quả của các phác đồ điều trị tấn công trước ghép . 101
  4.1.4. Bàn luận về quá trình huy động và thu gom tế bào gốc CD 34+ máu
  ngoại vi . 108
  4.1.5. Bàn luận về phác đồ điều kiện hóa và quá trình theo dõi, điều trị sau
  truyền khối tế bào gốc 117
  4.1.6. Hiệu quả của ghép tế bào gốc tự thân . 125
  4.2. PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ
  CỦA PHƯƠNG PHÁP GHÉP TẾ BÀO GỐC TỰ THÂN . 135
  KẾT LUẬN . 139
  KIẾN NGHỊ . 141
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨULIÊN QUAN ĐẾN
  LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  DANH SÁCH BỆNH NHÂN
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (TCYTTG), hàng năm, toàn
  thế giới có khoảng 9 triệu người mắc bệnh ung thư và có khoảng 5 triệu người
  chết vì căn bệnh này. Ở Việt nam, theo tài liệu của Bệnh viện K Hà Nội, mỗi
  năm có khoảng 100.000 đến 150.000 bệnh nhân ung thư mới và khoảng
  50.000 đến 70.000 người tử vong vì căn bệnh này. Năm 2000, tại Mỹ có
  khoảng 54900 trường hợp U lymphô ác tính không Hodgkin mới và có tới
  26.100 bệnh nhân tử vong vì căn bệnh này. Cũng theo các số liệu thống kê
  của Mỹ, bệnh Đa u tủy xương chiếm khoảng 10% các bệnh máu ác tính với tỷ
  lệ mắc bệnh hàng năm là 4,3/100.000 dân.
  Trước khi phương pháp ghép tủy xương ra đời, khi đề cập đến điều trị



  bệnh máu ác tính tức là nói tới hoá trị liệu. Việc tăng liều lượng cũng như
  phối hợp nhiều loại hoá chất đã mang lại những kết quả khả quan về tỷ lệ lui
  bệnh hoàn toàn cũng như kéo dài thời gian sống thêm nhưng cũng tăng tỷ lệ
  tử vong do biến chứng nhiễm trùng và chảy máu. Sự ra đời của phương pháp
  ghép tủy xương hay ghép tế bào gốc tạo máu đã trở thành chỗ dựa vững chắc
  cho các phác đồ đa hoá trị liệu liều cao. Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân giúp
  cho tủy xương của bệnh nhân phục hồi nhanh hơn, rút ngắn một cách đáng kể
  thời gian “suy tủy” sau đa hoá trị liệu liều cao, giảm tỷ lệ tử vong do các biến
  chứng. Ghép tự thân hiệu quả thấp hơn so với ghép đồng loại nhưng ghép tự
  thân lại được ứng dụng rộng rãi hơn do phương pháp này không yêu cầu các
  tiêu chuẩn chặt chẽ như người cho tủy phù hợp HLA, giới hạn về tuổi Đồng
  thời, ghép tự thân không gây ra các biến chứng nặng nguy cơ tử vong như
  bệnh ghép chống chủ, kinh phí lại thấp phù hợp với điều kiện kinh tế của
  người Việt Nam.Trước đây, nguồn tế bào gốc tạo máu được sử dụng cho ghép
  tự thân thường là tuỷ xương của bệnh nhân. Trong những năm gần đây, với sự
  phát triển mạnh mẽ của các kỹ thuật ly tách tế bào, tế bào gốc máu ngoại vi đã
  nhanh chóng thay thế tuỷ xương và trở thành nguồn tế bào gốc tạo máu chủ
  yếu cho phương pháp ghép tự thân.
  Hiện nay, ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đã được ứng dụng rộng rãi
  trong điều trị rất nhiều các bệnh khác nhau thuộc rất nhiều chuyên khoa:
  - Các bệnh máu ác tính như đa u tủy xương, u lymphô ác tính .
  - Các ung thư dạng đặc như ung thư vú, ung thư thận .
  - Các bệnh tự miễn như viêm khớp dạng thấp, xuất huyết giảm tiểu
  cầu, lupus ban đỏ .
  Tại Việt Nam, ghép tế bào gốc tạo máu điều trị các bệnh máu ác tính đã
  được thực hiện thành công tại thành phố Hồ Chí Minh, Huế, bệnh viện Nhi
  Trung ương, bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện Bộ Công an và
  bệnh viện Bạch Mai. Tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, phương
  pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân đã được thực hiện thành công với chất
  lượng cao từ năm 2006.
  Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng hiệu quả nhất phương pháp
  ghép tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị một số bệnh máu ác tính, chúng
  tôi tiến hành đề tài nghiên cứu này nhằm mục tiêu:
  - Đánh giá kết quả của phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân
  điều trị bệnh Đa u tủy xương và U lymphô ác tính không Hodgkin.
  - Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của phương pháp
  ghép tế bào gốc tạo máu tự thân.

  Xem Thêm: Nghiên cứu hiệu quả của ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh đa u tủy xương và u lymphô ác tính không Hodgk
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hiệu quả của ghép tế bào gốc tự thân điều trị bệnh đa u tủy xương và u lymphô ác tính không Hodgk sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status