Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của suy giảm cường độ do thấm gây ra tới trường ứng suất biến dạng trong đập đê bê tông đần lăn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của suy giảm cường độ do thấm gây ra tới trường ứng suất biến dạng trong đập đê bê tông đần lăn

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2014

  MỤC LỤC
  9T MỞ ĐẦU 9T 4
  9T CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH XÂY DỰNG ĐẬP BÊ TÔNG ỨNG
  DỤNG BÊ TÔNG ĐẦM LĂN TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 9T . 6
  9T 1.1. 9T 9T Tình hình xây dựng đập bê tông trên thế giới và ở Việt Nam 9T 6
  9T 1.1.1. 9T 9T Tình hình xây dựng đập bê tông trên thế giới 9T 6
  9T 1.1.2. 9T 9T Tình hình xây dựng đập bê tông ở nước ta 9T 7
  9T 1.2. 9T 9T Tình hình xây dựng đập bê tông đầm lăn (BTĐL) trên thế giới và ở Việt Nam. 9T . 8
  9T 1.2.1. 9T 9T Tình hình ứng dụng BTĐL trên thế giới 9T . 9
  9T 1.2.2. 9T 9T Việc áp dụng bê tông đầm lăn ở Việt Nam 9T . 13
  9T 1.3. 9T 9T Giới thiệu về công nghệ xây dựng đập bê tông đầm lăn. 9T . 17
  9T 1.4. 9T 9T Những tồn tại trong công nghệ xây dựng đập bê tông đầm lăn. 9T . 19
  9T 1.4.1. 9T 9T Về chất lượng bám dính giữa các lớp: 9T . 19
  9T 1.4.2. 9T 9T Về vấn đề thấm: 9T 19
  9T 1.4.3. 9T 9T Về chất lượng thi công: 9T 19
  9T 1.5. 9T 9T Kết luận chung 9T 20
  9T CHƯƠNG 2. TÁC HẠI CỦA DÒNG THẤM TRONG ĐẬP RCC VÀ PHƯƠNG
  PHÁP LUẬN DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU 9T 21
  9T 2.1. 9T 9T Quá trình phát triển cường độ của bê tông đầm lăn 9T 21
  9T 2.1.1. 9T 9T Cường độ kháng nén: 9T . 21
  9T 2.1.2. 9T 9T Cường độ kháng kéo: 9T . 23
  9T 2.1.3. 9T 9T Quan hệ giữa cường độ kháng nén và cường độ kháng kéo: 9T 24
  9T 2.2. 9T 9T Các nhân tố ảnh hưởng tới cường độ của bê tông đầm lăn 9T . 24
  9T 2.2.1. 9T 9T Cường độ kháng nén của BTĐL: 9T . 24
  9T 2.2.2. 9T 9T Cường độ kháng kéo của bê tông đầm lăn 9T 37
  9T 2.3. 9T 9T Ảnh hưởng của thấm tới quá trình phát triển cường độ của bê tông đầm lăn . 9T 42
  9T 2.3.1. 9T 9T Khả năng liên kết và chống thấm của bê tông đầm lăn 9T . 42
  9T 2.3.2.Hiên trạng thấm tại một số công trình BTĐL–nguyên nhân và cách khắc phục 9T 42
  9T 2.3.3. 9T 9T Ảnh hưởng của thấm tới quá trình phát triển cường độ RCC 9T . 43
  9T 2.4. 9T 9T Phương pháp luận dùng trong nghiên cứu. 9T . 48
  9T 2.4.1. 9T 9T Phương pháp phân tích ứng suất biến dạng trong đập RCC. 9T 48
  9T 2.4.2. 9T 9T Những vấn đề còn tồn tại trong các phương pháp tính. 9T . 52
  9T 2.4.3. 9T 9T Đề xuất và lựa chọn bài toán dùng trong nghiên cứu. 9T . 53
  9T CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SUY GIẢM CƯỜNG ĐỘ DO
  THẤM GÂY RA TỚI TRƯỜNG ỨNG SUẤT BIẾN DẠNG TRONG ĐẬP RCC 9T 54
  9T 3.1. 9T 9T Nghiên cứu suy giảm cường độ RCC do dòng thấm gây ra. 9T 54 3


  9T 3.2. 9T 9T Nghiên cứu trường ứng suất biến dạng trong toàn bộ đập RCC do quá trình suy
  giảm cường độ dưới tác dụng của dòng thấm cho các đập có chiều cao khác nhau. Từ
  đó tìm ra được sự thay đổi về ứng suất biến dạng trong từng vùng (thân đập) khi suy
  giảm cường độ. 9T 54
  9T 3.2.1. 9T 9T Phạm vi tính toán 9T 54
  9T 3.2.2. 9T 9T Trường hợp tính toán 9T 55
  9T 3.2.3. 9T 9T Các đặc tính vật liệu và nền đá 9T 55
  9T 3.2.4. 9T 9T Mô hình tính toán 9T . 55
  9T 3.2.5. 9T 9T Tổng hợp kết quả tính toán 9T 56
  9T 3.3. 9T 9T Phân tích và nhận xét kết quả tính toán. 9T . 58
  9T 3.4. 9T 9T Kết luận chương 9T 66
  9T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 9T 68
  9T TÀI LIỆU THAM KHẢO 9T 70  4


  MỞ ĐẦU


  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Đối với Việt Nam, công nghệ bê tông đầm lăn (RCC) là một công nghệ mới.
  Hiện nay xây dựng đập bê tông dùng công nghệ RCC tương đối phổ biến:
  Pleikrông, Sơn La, Bản Chát, Định Bình . Trong nhiều nghiên cứu và thực tế đã
  chứng minh được công nghệ RCC có rất nhiều ưu điểm.
  Tuy nhiên, một nhược điểm cơ bản cần được quan tâm là sự hình thành phân
  tách lớp giữa các lớp đổ dẫn tới sự suy giảm khả năng chống trượt cũng như khả
  năng chống thấm của đập. Đặc biệt khi đã hình thành phân tách lớp, tác động của áp
  lực thấm lại là một nhân tố thúc đẩy sự phân tách lớp phát triển càng mạnh mẽ.
  Không những thế trong thời gian phát triển cường độ của bê tông RCC, áp lực thấm
  phát sinh trong thân đập có ảnh hưởng mạnh mẽ tới sức chịu tải của vật liệu. Nói
  cách khác, áp lực thấm và sự phân tách lớp cũng như quá trình phát triển của cường
  độ bê tông RCC có sự liên quan mật thiết đến nhau.
  Xuất phát từ những luận điểm như vậy, luận văn tập trung đi sâu nghiên cứu
  quá trình suy giảm cường độ của RCC dưới tác dụng của dòng thấm. Từ đó tiến
  hành phân tích ứng suất biến dạng trong toàn bộ thân đập để có thể đưa ra được kết
  quả ban đầu về những ứng xử của công trình dưới tác dụng của dòng thấm trong
  đập RCC.
  2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài:
  Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến
  cường độ RCC, đặc biệt là ảnh hưởng của áp lực thấm tới sự phát triển cường độ
  RCC, thông qua đó nghiên cứu sự thay đổi phân bố ứng suất biến dạng trong toàn
  bộ thân đập RCC để có biện pháp ứng xử vật liệu cũng như những giải pháp công
  trình nhằm nâng cao tính an toàn cho đập RCC.
  5


  3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu:
  - Đối tượng nghiên cứu: Đập bê tông dùng công nghệ RCC.
  - Phạm vi nghiên cứu: Các đập RCC có chiều cao từ 30mư100m
  - Phương pháp nghiên cứu:
  + Tổng hợp các nghiên cứu khoa học, các số liệu thí nghiệm, lựa chọn
  phương pháp tính toán.
  + Sử dụng các phần mềm trong phân tích ổn định, ứng suất trong đập
  RCC.
  4. Kết quả dự kiến đạt được:
  - Thấy rõ sự quy luật thay đổi của trường ứng suất chính trong thân đập. Để
  từ đó có những ứng xử công trình cần thiết trong vấn đề chống thấm cho đập bê
  tông đầm lăn RCC
  - Qua kết quả tính toán đề xuất và lựa chọn bài toán dùng trong nghiên cứu.

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của suy giảm cường độ do thấm gây ra tới trường ứng suất biến dạng trong đập đê bê tông đần lăn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của suy giảm cường độ do thấm gây ra tới trường ứng suất biến dạng trong đập đê bê tông đần lăn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status