Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp của công ty Cổ phần Sông Đà 19

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp của công ty Cổ phần Sông Đà 19

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2014


  cảm ơn các thầy cô giáo Trường Đại học Thủy lợi,
  nhất là các cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý, Phòng Đào tạo đại học và
  sau đại học đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn này. Đặc
  biệt tác giả xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn PGS.TS. Nguyễn Bá Uân đã
  hết lòng ủng hộ và hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn.
  Tác giả cũng xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Công ty Cổ phần Sông Đà 19
  và các phòng ban đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, giúp đỡ tác
  giả trong việc thu thập thông tin, tài liệu trong quá trình thực hiện luận văn.
  Cuối cùng, Tác giả xin chân thành cảm ơn gia đình, những người thân và bạn
  bè đã luôn động viên, quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ tác giả trong suốt quá trình học
  tập và nghiên cứu để hoàn thành luận văn này.
  Trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều
  nhưng do những hạn chế về kiến thức, thời gian, kinh nghiệm và tài liệu tham khảo
  nên luận văn vẫn còn nhiều thiếu sót và khuyết điểm. Tác giả rất mong nhận được
  sự góp ý, chỉ bảo của của các thầy cô và đồng nghiệp.
  Xin trân trọng cảm ơn!
  Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013
  Học viên cao học  Nguyễn Thị Thủy LỜI CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
  Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng
  được công bố ở các nghiên cứu khác.
  Tất cả các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.
  Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013
  Học viên cao học
  Nguyễn Thị Thủy

  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
  TT Tên hình vẽ Trang
  Hình 1.1
  Sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực đầu thầu
  xây lắp của doanh nghiệp
  7
  Hình 1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 37
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  TT Tên bảng biểu Trang
  Bảng 2.1 Các công trình trúng thầu của Công ty từ 2008 đến 2011 39
  Bảng 2.2 Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản dài hạn từ 2008 đến 2011 49
  Bảng 2.3 Cơ cấu vốn đầu tư vào tài sản ngắn hạn từ 2008 đến 2011 51
  Bảng 2.4
  Nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
  từ 2008 đến 2011
  53
  Bảng 2.5 Các tỉ suất tài trợ của Công ty từ năm 2008 đến 2011 55
  Bảng 2.6 Khả năng thanh toán của Công ty từ năm 2008 đến 2011 56
  Bảng 2.7 Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty từ năm 2008 đến 2011 57
  Bảng 2.8 Rủi ro về tài chính của Công ty từ năm 2008 đến 2011 58
  Bảng 2.9 Tổng số năm kinh nghiệm thi công 62
  Bảng 2.10 Xác suất trúng thầu của Công ty Cô phần Sông Đà 19 70
  Bảng 2.11 Bảng doanh thu và giá trị các công trình trúng thầu 70
  DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
  VLXDXL : Vật liệu xây dựng xây lắp
  NĐ- CP : Nghị định – Chính phủ
  CP : Chính phủ
  QĐ-BXD : Quyết định – Bộ xây dựng
  BOT : 42T Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển gia 42T o
  BT : 16T Hợp đồng xây dựng - chuyển giao
  BTO : 16T Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh
  EPC : Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng
  công trình
  TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
  ISO : Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa
  TSCĐ : Tài sản cố định
  TSDH : Tài sản dài hạn
  VNĐ : Việt Nam Đồng
  CHXHCN : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Hoạt động xây dựng trong nền kinh tế quốc dân ở nước ta đang phát triển
  mạnh mẽ và đóng góp rất to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trên
  thực tế, các công trình xây dựng là những công trình cơ sở hạ tầng có vai trò quan
  trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất , tinh thần cho nhân dân, góp phần tác
  động đến phát triển văn hoá, nghệ thuật, kiến trúc, môi trường sinh thái. Đối với
  nước ta, ngành xây dựng càng có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra một nền tảng
  cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu công nghiệp hoá,
  hiện đại hóa đất nước, tạo ra một nền tảng cơ sở vật chất, kỹ thuật, đủ mạnh vào
  năm 2020.
  Trong nền kinh tế thị trường, mọi hoạt động kinh tế đều tồn tại quy luật cạnh
  tranh gay gắt với nhau , vấn đề này cũng đúng cả với ngành xây dựng , các doanh
  nghiệp xây dựng trong nước (nhà thầu) cạnh tranh với nhau và cạnh tranh với các
  doanh nghiệp nước ngoài trong điều kiện nền kinh tế hội nhập . Đấu thầu chính là
  một hình thức của cạnh tranh công khai , minh bạch và bình đẳng cho m ọi nhà thầu .
  Với mỗi doanh nghiệp, khi tham gia đấu, thầu đều trang bị cho mình khả năng về
  nguồn lực, về trình độ năng lực, về kinh nghiệm uy tín , để đủ sức đo tài cùng các
  doanh nghiệp khác. Nếu không cố gắng hoàn thiện mình để bắt kịp với yêu cầu của
  sự phát triển và điều kiện cạnh tranh khốc liệt thì doanh nghiệp sẽ nhanh chóng bị
  đào thải ra khỏi thị trường xây dựng.
  Thị trường xây dựng ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện về Luật đấu thầu để
  tiến gần hơn đến công nghệ và sự phát triển của thế giới. Để chiếm lĩnh được thị
  trường thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải chấp hành nghiêm túc các điều khoản
  trong luật đấu thầu và phải đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản: tiêu chuẩn kỹ thuật, chất
  lượng; tiêu chuẩn về kinh nghiệm; tiêu chuẩn về tài chính, giá cả; tiêu chuẩn về tiến
  độ thi công. Bởi vậy, nhà thầu nào có khả năng bảo đảm tốt hơn các tiêu chuẩn trên,
  khả năng trúng thầu của nhà thầu đó sẽ cao hơn các nhà thầu khác. Ngành xây lắp là một ngành có tính chất đặc thù nên hoạt động đấu thầu
  trong lĩnh vực này có tính cạnh tranh giữa các nhà thầu rất cao. Thực tế cho thấy để
  đứng vững và chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, bất kỳ một Công ty xây dựng
  nào cũng phải vận dụng hết tất cả các khả năng mình có, luôn nắm bắt những cơ hội
  của môi trường kinh doanh. Tuy nhiên trong thời gian tới với môi trường cạnh tranh
  ngày càng gay gắt thì vấn đề nâng cao năng lực đấu thầu để nâng cao khả năng cạnh
  tranh của Công ty trong tham gia đấu thầu xây lắp phải được quan tâm thực hiện.
  Công ty Cổ phần Sông Đà 19, tiền thân là Xí nghiệp xây dựng trang trí nội
  thất thuộc Công ty xi măng VLXDXL Đà Nẵng, là một doanh nghiệp nhà nước
  được thành lập từ năm 1977 trực thuộc Tổng Công ty Xi Măng – Bộ Xây dựng.
  Tính đến nay, Công ty đã có bề dày truyền thống hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh
  vực xây lắp và xây dựng dân dụng. Từ khi thành lập, Công ty đã và đang tham gia
  thi công nhiều công trình trong lĩnh vực xây dựng. Phương thức đấu thầu là hoạt
  động chủ yếu được Công ty sử dụng, trong đó đấu thầu xây lắp là lĩnh vực chính mà
  Công ty đang tham gia. Trong giai đoạn hiện nay trên thị trường xây lắp cạnh tranh
  rất quyết liệt, do đó làm thế nào để nâng cao khả năng thắng thầu trên thị trường
  xây lắp nói chung và thị trường xây lắp dân dụng nói riêng đang là bài toán mà từng
  ngày, từng giờ ban lãnh đạo của Công ty đang tìm lời giải đáp. Với mong muốn góp
  phần rất nhỏ vào việc tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực đấu thầu của
  Công ty trên thị trường xây lắp trong thời gian tới, tác giả đã chọn đề tài: “Đề xuất
  một số giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp của Công ty Cổ phần Sông  Đà 19” để làm luận văn thạc sĩ của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu đề tài
  Dựa trên việc nghiên cứu hệ thống các cơ sở lý luận và thực tiễn , đề tài tiến
  hành đề xuất một số giải pháp cơ bản, có căn cứ khoa học và khả thi nhằm nâng cao
  năng lực đấu thầu xây lắp của Công ty Cổ phần Sông Đà 19, nhằm góp phần khẳng
  định vị thế của Công ty trên thị trường xây dựng trong điều kiện mở cửa và hội
  nhập của nền kinh tế.
  3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở các văn bản pháp luật, chính sách hiện hành về xây dựng và đấu
  thầu, phân tích tổng hợp dựa trên việc thu thập và sử dụng số liệu thứ cấp từ Công
  ty, các phương pháp được sử dụng trong quá trình nghiên cứu đề tài gồm: Phương
  pháp thu thập và xử lý thông tin; Phương pháp điều tra; Phương pháp chuyên gia;
  Phương pháp phân tích; Tổng hợp và so sánh đối chiếu; Phương pháp hệ thống hóa;
  Mô hình hoá và một số phương pháp hỗ trợ khác.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  a. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
  Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề hạn chế cũng như tăng cường năng
  lực cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu xây lắp của Công ty Cổ phần Sông Đà 19
  để từ đó tìm ra một số giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực của Công ty
  trong hoạt động đấu thầu xây lắp.
  b. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Luận văn nghiên cứu những vấn đề liên quan đến năng lực đấu thầu của
  Công ty Cổ phần Sông Đà 19 trong đấu thầu xây lắp từ năm 2008 đến nay, và định
  hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  a. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  Đề tài góp phần nghiên cứu hệ thống hóa những lý luận cơ bản về đấu thầu,
  năng lực và nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp của những doanh nghiệp xây dựng.
  Những nghiên cứu này là cơ sở khoa học để phân tích, đánh giá hoạt động đấu thầu
  nói chung và đấu thầu xây lắp nói riêng.
  b. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Những đề xuất, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp
  của luận văn có thể đóng góp một phần nào đó trong việc nâng cao năng lực đấu
  thầu xây lắp của các doanh nghiệp xây dựng nói chung và Công ty Cổ phần Sông
  Đà 19 nói riêng.
  6. Kết quả dự kiến đạt được
  Đề tài nghiên cứu dự kiến đạt được những kết quả như sau: - Hệ thống hóa những lý luận chung về đấu thầu và đấu thầu xây lắp, năng lực
  đấu thầu, các tiêu chí đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến năng lực đấu thầu xây
  lắp của doanh nghiệp.
  - Đánh giá thực trạng năng lực đấu thầu xây lắp của Công ty Cổ phần Sông Đà
  19. Qua đó rút ra những kết quả đạt được cần phát huy hơn nữa và những tồn
  tại, yếu kém c ần khắc phục đề nâng cao năng lực đấu thầu của doanh nghiệp.
  - Trên cơ sở phân tích, nghiên cứu hoạt động đấu thầu của Công ty đề xuất một
  số giải pháp cơ bản nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp của Công ty Cổ phần
  Sông Đà 19.
  7. Nội dung của luận văn:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn được cấu trúc từ 3
  chương nội dung chính:
  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về đấu thầu và năng lực đấu thầu của doanh
  nghiệp
  Chương 2: Phân tích đánh giá thực trạng năng lực đấu thầu của Công ty Cổ
  phần Sông Đà 19
  Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của Công ty
  Cổ phần Sông Đà 19

  Xem Thêm: Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp của công ty Cổ phần Sông Đà 19
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp của công ty Cổ phần Sông Đà 19 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status