thanhelena has reported a post.

Reason:
bài báo cáo gì mà có 3 trang. treo đầu dê bán thịt chó à.
Post: Tài liệu Xây dựng danh mục và xác định thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu hình thành phổ biến ở Sở Nội vụ
Forum: Hành Chính
Assigned Moderators: N/A

Posted by: Kòi Xinh
Original Content:
Thông tin luậnvăn “Xâydựng danhmục và xác định thờihạnbảo quảnhồsơ tài liệu hình
thành phổ biến ởSởNộivụ qua khảo sátmộtsốtỉnh”của HVCH Hoàng Tùng Phong,
chuyên ngànhLưu trữhọc.
1. Họ và tênhọc viên: Hoàng Tùng Phong
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 19/9/1982
4. Nơisinh: HàTĩnh.
5. Quyết định công nhậnhọc viênsố: 1355/2008/QĐ/XHNV-SĐH ngày 24/10/2008của Hiệu
trưởngTrường Đạihọc Khoahọc Xãhội và Nhânvăn, Đạihọc Quốc gia HàNội.
6. Các thay đổi trong quá trình đàotạo: Không
7. Tên đề tài luậnvăn: Xâydựng danhmục và xác định thờihạnbảo quảnhồsơ tài liệu hình
thành phổ biến ởSởNộivụ qua khảo sátmộtsốtỉnh.
8. Chuyên ngành:Lưu trữ; Mãsố: 60 32 24.
9. Cánbộhướngdẫn khoahọc: TS. Nguyễn LiênHương – Phó Chủ nhiệm Khoa – KhoaLưu
trữhọc và Quản trịvăn phòng – Trường Đạihọc Khoahọc xãhội và nhânvăn HàNội
10. Tómtắt cáckết quảcủa luậnvăn:
Kết quả nghiêncứucụ thể làbản danhmụchồsơ tài liệumẫu hình thành trong hoạt độngcủa
SởNộivụ. Làcơsở khoahọc để cánbộlưu trữ ở cácSởNộivụ, cáccơ quan tham khảo, xây
dựng Danhmụchồsơ, tài liệu chocơ quan, đơnvị mình.
Sản phẩmtạo ra làmột công trình nghiêncứu khoahọc nhằm ứngdụng hiệu quả vào thực
tiễn công táclậphồsơ và xác định thờihạnbảo quảnhồsơ, tài liệu hình thành phổ biến ởSở
Nộivụ.


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi thanhelena
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi thanhelena sẽ giúp ích cho bạn.