Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu cơ sở khoa học để tuyển chọn Thông nhựa ( pinus merkusil Jungh. et de Vrises) kháng Sâu róm thông ( Dendrolimus Punctatus Walker) và có sản lượng nhựa cao

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu cơ sở khoa học để tuyển chọn Thông nhựa ( pinus merkusil Jungh. et de Vrises) kháng Sâu róm thông ( Dendrolimus Punctatus Walker) và có sản lượng nhựa cao

  ỤC LỤC

  N i ung Trang
  L I C ĐO N . i
  L I CẢ N ii
  ỤC LỤC . iii
  D NH ỤC CÁC HIỆ VÀ VI T T T . viii
  D NH ỤC BẢNG BI . x
  D NH ỤC H NH . xii
  Đ 1
  1.1. Tính cấp thiết của lu n án . 1
  2 tiêu nghiên u 3
  . 3
  3
  Đối t ng à hạ i nghiên u 4
  . 4
  4
  ngh ho h à th ti n ủ lu n n . 4
  . 4
  . 4
  1.5. Nh ng đ ng g i ủ lu n n 5
  Ch ng T NG Q N V N Đ NGHI N C . 6
  T nh h nh nghiên u trên thế gi i 6
  6
  1.1.2. Biện pháp phòng trừ SRT . 8
  1.1.3. Nghiên c u về tính kháng sâu h i 9
  1.1.4. Nghiên c u về V VN ă ờng tính kháng sâu h i 13
  2 T nh h nh nghiên u trong n 16 iv

  16
  1.2.2. Biện pháp phòng trừ SRT . 17
  1.2.3. Nghiên c u về tính kháng sâu h i 20
  1.2.4. Nghiên c u về V VN ă ờng tính kháng sâu h i 22
  N . 23
  Ch ng 2 Đ ĐI - TH I GI N - NỘI D NG VÀ PHƯ NG PHÁP
  NGHI N C . 24
  2 Đ đi nghiên u 24
  2.1.1. K m t nhiên c a huyệ - 24
  K m t nhiên c a huyệ - N ệ 25
  K m t nhiên c a huyệ - 26
  2 2 Th i gi n nghiên u . 28
  2 N i ung nghiên u 28
  2.3.1. Ch n các cá th Thông nh a kháng SRT và s ng nh a cao . 28
  2.3.2. Nghiên c u tính kháng SRT c 29
  í dò , ì ở ờn v t liệu và
  khu kh o nghiệm h u thế . 29
  2 Ph ng h nghiên u 29
  2.4.1. ơ p p n cá th Thông nh a kháng SRT và s ng
  nh a cao 29
  ủ 29
  n cá thể Thông nh a kháng SRT và s ng
  nh a cao . 31
  ơ p p nghiên c u tính kháng SRT c . 32
  khác bi t v ặ ểm giữ
  m n c m . 32
  ánh giá tính kháng SRT của các cá thể Thông nh a
  32 v

  2.4.2.3. ánh giá ph n ứng củ i v i các cá thể
  . 33
  m u lá của các cá thể Thông
  nh a kháng và m n c m v i SRT . 33
  5 nh thành ph n VSVNS 36
  6 ởng củ n t p tính của sâu
  ởng thành và sâu non m i nở 38
  2.4.2.7. m nh VSVNS b sinh h c phân
  t 39
  2.4.2.8. ng di truy n ngu n gen các cá thể
  m n c m . 40
  ơ p p í dò , ì ở
  ờn v t liệu và khu kh o nghiệm h u thế 46
  ơ p p ử lý và phân tích s liệu nghiên c u . 47
  Ch ng T Q Ả NGHI N C VÀ THẢO L N . 48
  3.1. Ch n các cá th Thông nh a kháng SRT và sản l ng nh a cao 48
  ề , ì ì . 48
  3.1.2. Ch n các cá th Thông nh a kháng SRT và s ng nh a cao . 49
  3.2. Nghiên c u tính kháng SRT củ Th ng nh 58
  3.2.1. S khác biệt về m giữa a kháng và mẫn c
  SRT . 58
  3 ặ ểm hình thái cây . 58
  3 ặ ểm hình thái lá 60
  3 3 ặ ểm c u t o lá 61
  p n ng c i v i các cá th
  SRT . 64
  3.2.2.1. Tính kháng SRT của các cá thể Thông nh a 64
  3.2.2.2. T p tính củ ởng thành 65
  3.2.2.3. T p tính của sâu non m i nở . 65 vi

  3.2.3. Phân tích sinh hóa các mẫu lá c a các cá th Thông nh a kháng và
  mẫn c m v i SRT 66
  3 3 C ) . 66
  3 3 ủ m
  ý . 68
  3.2.4. Thành phần VSVNS cây Thông nh a kháng và mẫn c m v i SRT 73
  3.2.4.1. Thành ph m i sinh 73
  3.2.4.2. Thành ph ẩ i sinh . 78
  3 3 ởng củ n t p tính củ ởng thành
  và sâu non m i nở 83
  3.2.4.4. m nh VSVNS b sinh h c phân t 85
  í d ng di truyền nguồn gen các cá th Thông nh a kháng
  và mẫn c m v i SRT 87
  3.2.5.1. K t qu tách chi t ADN t ng s 87
  3.2.5.2. K t qu phân tích RAPD . 91
  3.2.5.3. K t qu phân tích SSR . 95
  3.2.5.4. K t qu nh h s PIC, s allen và allen hi m trên các ch th
  nghiên cứu 96
  3.2.5.5. K t qu ng di truy n . 100
  Đ nh gi tính h ng T ủ òng, gi đ nh ở n v t liệu và khu
  khảo nghiệm h u thế . 102
  3.3.1. Xây d ờn v t liệu . 102
  3.3.2. Xây d ng khu kh o nghiệm h u thế 102
  3.3.3. ởng c a các dòng, ì a . 103
  í dò , ì . 106
  3.3.4.1. Phân c p mứ b h i củ a 106
  3.3.4.2. T p tính củ ởng thành 107
  3.3.4.3. T p tính của sâu non m i nở . 107
  Ch ng T L N - T N TẠI VÀ I N NGH 111 vii

  ết lu n . 111
  4.2. Tồn tại . 113
  4.3. iến ngh . 113
  D NH ỤC CÁC CÔNG T NH NGHI N C C TÁC GIẢ LI N
  Q N Đ N L N ÁN 114
  TÀI LIỆ TH HẢO 115
  Tài liệu th hảo tiếng Việt 115
  2 Tài liệu th hảo tiếng nh . 120
  1.3. Tài liệu tham khảo từ các trang web . 130
  PHỤ LỤC . 131

  Xem Thêm: Nghiên cứu cơ sở khoa học để tuyển chọn Thông nhựa ( pinus merkusil Jungh. et de Vrises) kháng Sâu róm thông ( Dendrolimus Punctatus Walker) và có sản lượng nhựa cao
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu cơ sở khoa học để tuyển chọn Thông nhựa ( pinus merkusil Jungh. et de Vrises) kháng Sâu róm thông ( Dendrolimus Punctatus Walker) và có sản lượng nhựa cao sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status