Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC

  ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ LỰA CHỌN HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
  3.1.Đánh giá, nhận xét chung hoạt động tài chính tại Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC
  3.1.1.Cơ hội của Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC
  Hiện nay nhà nước đang hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật trong các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng để nâng cao năng lực quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành, quản lý và nâng cao chất lượng công trình xây dựng, quản lý phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản, tập trung cải cách hành chính và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
  -Nền kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi.
  -Công tác thị trường đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại.
  3.1.2.Thách thức của Tổng công ty xây dựng hàng không ACC
  -Thị trường xây dựng cơ bản vẫn cạnh tranh quyết liệt. Đấu thầu cạnh tranh làm giảm hiệu quả SXKD.
  -Các doanh nghiệp ngành Xây dựng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển.
  -Tình hình thế giới diễn biến phức tạp,kinh tế phục hồi chậm khó tìm được những hợp đồng đầu tư nước ngoài với số vốn lớn.
  -Môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả của nền kinh tế còn thấp, chất lượng, hiệu quả, năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh của ngành và của một số sản phẩm chủ yếu còn hạn chế.

  3.1.3.Ưu điểm của Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC
  -Trong giai đoạn 2012-2014, Tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, tổng tài sản đều có xu hướng tăng dần ,Tổng công ty đang mở rộng quy mô
  -Tình hình thanh toán công nợ phải thu và phải trả trong năm tuy có nhiều biến động song không có khoản tranh chấp, quá hạn cũng như mất khả năng thanh toán, trong năm công ty cũng đã thanh toán bớt nợ cho ngân sách nhà nước, các khoản nợ phải trả ngắn hạn khác,
  -Công tác kế hoạch tài chính đã được thực hiện linh hoạt, chủ động, sát với thực tế. Kế hoạch hàng tháng, quý, năm đều được rà soát và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận
  -Nguồn vốn vẫn ở mức hợp lý đảm bảo an toàn về mặt tài chính
  3.1.4.Nhược điểm và những hạn chế của Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC.
  -Tình hình tài trợ của Công ty: Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tỷ lệ rất lớn cuối năm 2014 mà chủ yếu là nợ ngắn hạn.
  - hệ số nợ cao dẫn đến rủi ro tài chính cũng tăng lên, áp lực đến khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn
  - trang bị TSCĐ của công ty hiện tại là không tốt, phần lớn TSCĐ của công ty đã cũ và gần khấu hao hết, ngoài ra những tài sản này còn bị hao mòn vô hình, điều này làm hạn chế năng lực SXKD của công ty.
  3.2 Hướng đề tài tốt nghiệp và đề cương sơ bộ của đề tài tốt nghiệp
  3.2.1 Xác đinh hứng đề tài tốt nghiệp
  Những năm gần đây, tình hình kinh tế trong nước cũng như khu vực và thế giới có nhiều bất ổn. Đầu năm 2013, tình hình kinh tế thế giới có nhiều chuyển biến phức tạp: lạm phát tăng, giá dầu thô, giá nguyên vật liệu cơ bản đầu vào của sản xuất, giá lương thực, thực phẩm và giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục có xu hướng tăng cao đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế trong nước. Bước sang năm 2014, kinh tế - tài chính của Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới, do khủng hoảng tài chính và nợ công ở Châu Âu chưa được giải quyết. Những bất lợi từ sự sụt giảm của kinh tế thế giới đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư trong nước.
  Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC là một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cũng gặp phải những khó khăn nhất định trong bối cảnh kinh tế đó. Với đặc thù là một doanh nghiệp thuộc loại hình kinh tế kết hợp với Quốc phòng, Tổng công ty vừa hoạt động như các doanh nghiệp cùng loại vừa chịu sự phân công giao nhiệm vụ trực tiếp của cơ quan chủ quản. Tình hình kinh tế thế giới và trong nước khó khăn, lạm phát tăng cao nên Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ – CP về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, trong đó thắt chặt đầu tư công và cắt giảm chi thường xuyên, các dự án đầu tư bị ngưng trệ, do vậy việc đấu thầu của công ty cũng gặp khó khăn theo.

  Một trong những đặc điểm của công ty là phải thi công đồng loạt nhiều công trình lớn dẫn đến nhu cầu về vốn cao, đặc biệt là vốn lưu động dẫn đến tình trạng thiếu vốn, trong khi đó, lãi suất huy động vốn cao, thủ tục vay phức tạp, có nhiều công trình bị ứ đọng vốn do chủ đầu tư chưa phê duyệt quyết toán và chưa phê duyệt điều chỉnh giá, đây là một trong những khó khăn lớn nhất của công ty.
  Việc nâng cao năng lực tài chính giúp đảm bảo yêu cầu tối đa hóa giá trị cho chủ sở hữu và mục tiêu tăng tưởng của doanh nghiệp, tăng cường khả năng đối phó với những biến động của nền kinh tế, cũng như giúp công ty nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường, đáp ứng được yêu cầu hội nhập tài chính quốc tế, đặc biệt khi nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới, những biến động của nền kinh tế thế giới đã ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế trong nước.
  Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp, với những thông tin thu thập được sau thời gian thực tập, cùng những kiến thức được tích lũy khi học tại trường, em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC” làm đề tài khóa luận của mình.
  3.2.2 Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
  3.2.2.1Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý thuyết về năng lực tài chính doanh nghiệp, khóa luận áp dụng vào thực tiễn tại Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC. Từ đó, thấy được tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực tài chính cho doanh nghiệp, đánh giá thực trạng năng lực tài chính của công ty, tìm ra nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp để nâng cao năng lực tài chính của công ty.
  3.2.2.2 Đối tượng nghiên cứu
  Khóa luận có đối tượng nghiên cứu là năng lực tài chính nội tại của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC cũng như xem xét các yếu tố bên ngoài công ty tác động đến năng lực tài chính của công ty.
  3.2.2.3 Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài là thực trạng năng lực tài chính tại Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC từ năm 2011 đến năm 2013.
  3.2.2 Đề cương sơ bộ của đề tài tốt nghiệp
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  1.1. Khái quát về doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp
  1.1.1. Doanh nghiệp
  1.1.2. Tài chính doanh nghiệp
  1.2. Năng lực tài chính của doanh nghiệp
  1.2.1. Khái niệm “Năng lực tài chính”
  1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp
  1.3. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp
  1.3.1. Nguồn vốn và khả năng huy động vốn đảm bảo cho hoạt động SXKD.
  1.3.1.1. Quy mô, cơ cấu nguồn vốn.
  1.3.1.2. Nguồn vốn chủ sở hữu.
  1.3.1.3. Nguồn vốn nợ phải trả.
  1.3.3. Tính thanh khoản.
  1.3.3.1. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát.
  1.3.3.2. Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (khả năng thanh toán hiện thời)
  1.3.3.3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh.
  1.3.3.4. Hệ số khả năng thanh toán tức thời.
  1.3.3.5. Tỷ số khả năng trả lãi tiền vay.
  1.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn.
  1.3.3.1. Quy mô, cơ cấu, chất lượng tài sản.
  1.3.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
  1.3.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn dài hạn khác.
  1.3.4. Khả năng sinh lời.
  1.3.4.1. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời.
  1.3.4.2. Phương pháp phân tích Dupont.
  1.4.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp.
  1.4.1.1. Hình thức pháp lý của doanh nghiệp
  1.4.1.2. Đặc điểm kinh tế - kĩ thuật của ngành kinh doanh
  1.4.1.3. Trình độ tổ chức quản lý
  1.4.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp.
  1.4.2.1. Điều kiện tự nhiên - Cơ sở hạ tầng
  1.4.2.2. Các yếu tố kinh tế
  1.4.2.3. Kỹ thuật - Công nghệ
  1.4.2.4. Văn hóa - Xã hội
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC
  2.1. Tổng quan về Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC
  2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển.
  2.1.1.1.Quá trình thành lập, hoạt động.
  2.1.1.2.Thông tin chung về Tổng công ty ACC
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC.
  2.1.3. Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC
  2.1.3.1. Lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC
  2.1.3.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC trong 3 năm qua
  2.2. Thực trạng năng lực tài chính của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC
  2.2.1. Nguồn vốn và khả năng huy động vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC
  2.2.1.1. Quy mô, cơ cấu nguồn vốn
  2.2.1.2. Nguồn vốn chủ sở hữu
  2.2.1.3. Nguồn vốn nợ phải trả
  2.2.2. Khả năng thanh toán của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC.
  2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC
  2.2.4. Khả năng sinh lời của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC.
  2.3. Đánh giá về năng lực tài chính của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC
  2.3.1. Những kết quả đạt được.
  2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân.  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG ACC
  3.1. Định hướng phát triển của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC.
  3.1.1. Đặc điểm tình hình
  3.2. Các giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC.

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status