Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công việc kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công việc kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)

  Giới thiệu tài liệu Công việc kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)
  Lời mở đầu 1
  Chương I: Cơ sở lý luận chung về kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 3

  1. Chu trình mua hàng và thanh toán trong quá trình sản xuất kinh doanh 3
  1.1. Đặc điểm, vị trí và nội dung của chu trình mua hàng và thanh toán trong quá trình sản xuất kinh doanh 3
  1.2. Chức năng của chu trình mua hàng và thah toán 4
  1.2.1. Xử lý các đơn đặt mua hàng hoá hay dịch vụ 4
  1.2.2. Nhận hàng hoá hay dịch vụ 6
  1.2.3. Ghi nhận các khoản nợ người bán 6
  1.2.4. Xử lý và ghi sổ các khoản thanh toán cho người bán 7
  1.3. Tổ chức công tác kế toán chu trình mua hàng và thanh toán 7
  1.3.1. Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong chu trình mua hàng và thanh toán 7
  1.3.2. Quy trình tổ chức chứng từ mua hàng và thanh toán 9
  1.4. Hệ thống mục tiêu kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán 11
  2. Chu trình mua hàng và thanh toán với công tác kiểm toán báo cáo tài chính 12
  2.1. Lập kế hoạch kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán 13
  2.1.1. Chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán 13
  2.1.2. Thu thập thông tin cơ sở về khách hàng 14
  2.1.3. Thu thập các thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng 16
  2.1.4. Thực hiện các thủ tục phân tích 16
  2.1.5. Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán 17
  2.1.5.1. Đánh giá tính trọng yếu 17
  2.1.5.2. Đánh giá rủi ro kiểm toán 18
  2.1.6. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB )và đánh giá rủi ro kiểm soát 19
  2.1.6.1. Tìm hiểu HTKSNB 19
  2.1.6.2. Đánh giá rủi ro kiểm soát 23
  2.1.7. Lập kế hoạch kiểm toán toàn diện và soạn thảo chương trình kiểm toán 24
  2.1.7.1. Thiết kế các thử nghiệm kiểm soát trong chu trình mua hàng và thanh toán 24
  2.1.7.2. Thiết kế các thử nghiệm cơ bản trong chu trình mua hàng và thanh toán. 25
  2.2. Thực hiện công việc kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán. 27
  2.2.1. Thử nghiệm kiểm soát đối với chu trình mua hàng và thanh tóan 27
  2.2.1.1. Thử nghiệm kiểm soát đối với nghiệp vụ mua hàng 27
  2.2.1.2. Thử nghiệm kiểm soát đối với nghiệp vụ thanh toán 28
  2.2.2. Thử nghiệm cơ bản đối với chu trình mua hàng và thanh toán 29
  2.2.2.1. Thực hiện thủ tục phân tích 29
  2.2.2.2. Kiểm tra chi tiết số dư tài khoản nợ phải trả trong chu trình mua hàng và thanh toán 29
  2.3. Kết thúc kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán 32
  2.3.1. Xem xét các khoản nợ ngoài dự kiến 32
  2.3.2. Đánh giá kết quả của kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán. 33
  2.3.3. Lập và phát hành Báo cáo Kiểm toán 33
  Chương II: Thực hành kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC ) 34
  A. tổng quan về hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC) 34
  I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 34
  1. Quá trình hình thành của Công ty 34
  2. Chuyên ngành hoạt động 35
  2.1. Dịch vụ kiểm toán 36
  2.2. Dịch vụ kế toán 37
  2.3. Dịch vụ tư vấn thuế và tài chính 37
  3. Quá trình phát triển 39
  3.1. Kết quả hoạt động 39
  4 . Tổ chức bộ máy quản lý 40
  Sơ đồ 6: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 40
  5. Khách hàng chủ yếu của công ty 41
  B. Thực tiễn kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán BCTC do công ty IFC thực hiện 42
  I. Chuẩn bị và Lập kế hoạch kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán 42
  1. Lập và thảo luận hợp đồng kiểm toán và cử KTV thực hiện kiểm toán 42
  2. Tìm hiểu về ngành nghề hoạt động kinh doanh của khách hàng 43
  2.1. Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh của khách hàng 43
  2.2. Tìm hiểu về hệ thống kế toán của khách hàng 44
  2.3. Thu thập thông tin cơ sở về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng 45
  3. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát 46
  4. Thực hiện các thủ tục phân tích 47
  5. Xác định mức độ rủi ro trọng yếu. 50
  6. Đánh giá rủi ro kiểm toán 51
  7. Lập và thiết kế chương trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán 52
  II. Thực hiện kế hoạch kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán. 57
  1. Thực hiện các bước kiểm tra và đánh giá kết quả (các thủ tục phân tích soát xét) 57
  2. Thực hiện các bước kiểm tra chi tiết. 58
  2.1. Tiến hành đối chiếu giữa Bảng kê chi tiết Tài khoản 331 với số liệu trên BCTC 58
  2.2. Kiểm tra chi tiết công nợ 60
  2.3. Kiểm tra tính đúng kì của việc ghi nhận công nợ 61
  2.3.1. Kiểm tra tính đúng kì của các hoá đơn mua hàng, 61
  2.3.2. Kiểm tra tính đúng kì của các chứng từ thanh toán 63
  2.4. Kiểm tra hàng mua trả lại. 64
  2.5. Kiểm tra các khoản phải trả có gốc ngoại tệ lớn 67
  III. Kết thúc kiểm toán 67
  1. Tổng hợp kết quả kiểm toán 68
  2. Lập báo cáo kiểm toán 69
  3. Công việc sau cuộc kiểm toán 69
  Chương III: Bài học kinh nghiệm và hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính của công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC) 70
  I. Nhận xét và bài học kinh nghiệm thực tiễn 70
  1. Giai đoạn tiếp cận và lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 72
  2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán 73
  3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán 75
  4. Sự linh hoạt, sáng tạo của KTV trong việc lựa chọn các thủ tục kiểm toán trong chương trình kiểm toán mẫu cho từng khoản mục 76
  II. Những đánh giá và đề xuất phương hướng hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính. 77
  1. Vấn đề tìm hiểu về HTKSNB của khách hàng 78
  2. Kiểm tra giá trị hàng mua một cách đúng mức 79
  3. Việc áp dụng công nghệ thông tin tại công ty IFC 79
  Kết luận 80


  Xem Thêm: Công việc kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công việc kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status