Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 99

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 99

  Giới thiệu tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 99
  Lời mở đầu 1
  Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

  A . Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp
  Chi phí sản xuất trong nền kinh tế thị trường
  I . Ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  II . Vai trò của kế toán trong việc tổ chức quản lý
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  B . Cơ sở lý luận của công tác kế toán tập hợp chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  I . Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.
  1 . Khái niệm chi phí sản xuất ( CPSX ).
  2 . Phân loại chi phí .
  2.1 . Phân loại chi phí theo nội dung , tính chất kinh
  kinh tế của CPSX.
  2.2 . Phân loại chi phí theo mục đích , công dụng chi
  phí ( theo khoản mục chi phí ).
  2.3 . Phân loại CPSX theo lĩnh vực hoạt động kinh
  doanh.
  2.4 . Phân loại CPSX theo mối quan hệ giữa CPSX với
  khối lượng sản phẩm, lao vụ sản xuất trong kỳ.
  2.5 . Phân loại CPSX theo mối quan hệ và khả năng
  quy nạp chi phí vào các đối tượng kế toán chi phí.
  3 . Phân biệt chi phí với chi tiêu.
  II . Giá thành và phân loại giá thành.
  1 . Khái niệm giá thành.
  2 . Phân loại giá thành.
  2.1 . Căn cứ vào thời điểm tính giá thành và nguồn
  số liệu để tính giá thành .
  2.2 . Phân loại giá thành theo phạm vi phát sinh
  chi phí.
  III . Đối tượng tập hợp CPSX và tính giá thành
  sản phẩm .
  1 . Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .
  2 . Đối tượng tính giá thành.
  3 . Sự giống và khác nhau .
  IV . Yêu cầu quản lý , nhiệm vụ và mối quan hệ
  chi phí và giá thành.
  1 . Yêu cầu quản lý và mối quan hệ giữa chi
  phí và giá thành.
  2 . Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và
  tính giá thành.
  C . Nội dung kế toán tập hợp CPSX và tính
  giá thành.
  I . Kế toán tập hợp CPSX .
  1 . Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT).
  1.1 . Trường hợp doanh nghiệp hạch toán theo
  phương pháp kê khai thường xuyên .
  1.2 . Trường hợp hạch toán theo phương pháp
  kiểm kê định kỳ .
  2 . Chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT) .
  3 . Chi phí sản xuất chung(CPSXC ).
  4 . Tập hợp chi phí sản xuất.
  4.1 . Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn
  kho theo phương pháp KKTX .
  4.2 . Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn
  kho theo phương pháp KKĐK .
  5 . Đánh giá sản phẩm dở dang (SPDD ).
  II . Tính giá thành .
  1 . Phương pháp tính giá thành giản đơn
  ( phương pháp tính trực tiếp ).
  2 . Phương pháp tính giá thành theo phương
  phân bước ( theo quy định công nghệ phức
  tạp kiểu liên tục) .
  3 . Phương pháp tính giá thành đối với doanh
  nghiệp sản xuất theo nhóm sản phẩm .
  3.1 . Phương pháp tính giá theo hệ số giá thành .
  3.2 . Phương pháp tính giá thành theo tỷlệ giá thành.
  4 . Phương pháp tính giá thành theo định mức .
  5 . Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng.
  Phần thứ hai: Thực trạng của tổ chức kế toán tập hợp chi phí
  và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 99 –
  công ty Thăng Long – Bộ Quốc Phòng .

  I . Đặc điểm tình hình chung của xí nghiệp .
  1 . Quá trình hình thành và phát triển .
  2 . Đặc điểm sản xuất và tổ chức quản lý ở xí
  nghiệp 99 .
  2.1 . Đặc điểm sản xuất .
  2.2 . Tổ chức quản lý sản xuất .
  2.3 . Quy trình sản xuất .
  3 . Tình hình chung của công tác kế toán .
  3.1 . Hình thức Nhật ký – Sổ cái và áp dụng phương
  pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp
  KKTX .
  3.2 . Tổ chức bộ máy kế toán .
  II . Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp CPSX và
  tính giá thành sản phẩm .
  1 . Đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá
  thành sản phẩm của doanh nghiệp .
  1.1 . Đối tượng tập hợp CPSX .
  1.2 . Đối tượng tính giá thành .
  2 . Phân loại CPSX và công tác quản lý CPSX của
  doanh nghiệp .
  3 . Kế toán tập hợp chi phí sản xuất .
  3.1 . Tài khoản sử dụng .
  3.2 . Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liêu trực tiếp.
  3.3 . Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp .
  3.4 . Kế toán chi phí sản xuất chung .
  a . Chi phí nhân viên phân xưởng .
  b . Chi phí vật liệu , CCDC dung chung cho phân
  xưởng .
  c . Chi phí khấu hao TSCĐ .
  d . Chi phí dịch vụ mua ngoài .
  e . Kế toán chi phí bằng tiền .
  3.5 . Tổng hợp CPSX của toàn doanh nghiệp .
  3.6 . Tính giá thành sản phẩm .
  Phần thứ ba: Một số đóng góp nhằm hoàn thiện công tác
  kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản
  phẩm tại xí nghiệp 99 – công ty Thăng Long –
  Bộ Quốc Phòng .

  I . Nhận xét chung .
  II . Những hạn chế trong công tác kế toán tập
  hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm ở xí
  nghiệp 99 .
  1 . Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .
  2 . Kế toán chi phí trực tiếp :
  2.1 . Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
  2.2 . Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .
  2.3 . Kế toán chi phí sản xuất chung .
  3 . Kế toán tính giá thành sản phẩm .
  III . Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế
  toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản
  phẩm ở xí nghiệp 99 .
  1 . Xác định lại đối tượng tập hợp CPSX .
  2 . Phương pháp tập hợp chi phí :
  2.1 . Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .
  2.2 . Chi phí nhân công trực tiếp .
  2.3 . Kế toán chi phí sản xuất chung .
  2.4 . Kế toán tính giá thành sản phẩm .
  Kết luận .


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 99
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp 99 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status