Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nâng cao chất lượng nhân lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng nhân lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

  Đề tài: Nâng cao chất lượng nhân lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
  TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Nhân lực luôn luôn đóng vai trò quan trọng trong mỗi tổ chức hay doanh nghiệp. Chất lượng nhân lực được thể hiện trên cả 3 mặt: trí lực, tâm lực và thể lực. Về mặt lý luận, luận án đã xây dựng khung lý thuyết đánh giá chất lượng nhân lực của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam với các nhóm chỉ tiêu cơ bản trí lực, tâm lực và thể lựctrong bối cảnh ngành dầu khí đang trong quá trình hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Đồng thời, luận án cũng đặt vấn đề nâng cao chất lượng nhân lực trong quá trình quản lý nhân lực.2. Về thực tiễn, luận án đã phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng nhân lực ở PVN sát thực và được kiểm chứng bằng kết quả điều tra xã hội học và phương pháp lượng hoá. Kết quả cho thấy chất lượng nhân lực Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam được đánh giá cao về trí lực (trình độ chuyên môn được đào tạo); tâm lực (sự tâm huyết gắn với với công việc và tổ chức) nhưng còn hạn chế về thể lực do mặt bằng chung của thể lực người Việt Nam và môi trường làm việc khắc nghiệt của ngành Dầu khí.3. Thông qua phân tích chiến lược và kế hoạch phát triển của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, xu thế tái cơ cấu, áp lực cạnh tranh đối và các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng nhân lực của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Luận án đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực theo các nhóm: (i) Nhóm giải pháp nâng cao trí lực chú trọng vào việc nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo nhằm chuyên môn hóa sâu các ngành đào tạo và nâng tầm trình độ của nhân lực của Tập đoàn ngang tầm với các nước trong khu vực; (ii) Nhóm giải pháp nâng cao tâm lực nhằm cải thiện chế độ đãi ngộ và sử dụng nhân lực hợp lý giúp họ yên tâm gắn bó với Tập đoàn; (iii) Nhóm giải pháp nâng cao thể lực với mục đích cải thiện sức khỏe để đáp ứng yêu cầu công việc.
  BRIEF INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS
  Title: Improving the Quality of Vietnam National Oil and Gas Group Human Resource
  SUMMARY OF THE MAJOR CONCLUTIONS

  1. Human resource has always played an important role in every organization or business. Workforce quality is reflected on three aspects: intellectual, loyal, and physical strength. This thesis has developed a theoretical framework that assess the workforce quality of the PetroVietnam Corporation with the basic criteria group (intellectual, loyalty, and physical strength) in the context of the Vietnam petroleum industry in the integration process into the world economy. Simultaneously, the thesis raised the question of how toimprove the quality of human resource in the human resource management.
  2. In practice, the thesis analyzed and assessed the situation of workforce quality inVietnam and provided the results of sociological research with quantitative method. The results showed that human resource in PetroVietnam is highly evaluated in intellectual (well professional trained), loyalty (the enthusiastic to engage with the job and organization); but remaining limited in physical strength due to common physical level of the Vietnamese and the harsh working environment in the petroleum industry.
  3. Through analysis of the strategies and development plans of PetroVietnam, as well as the restructuring trends, the competitive pressures and other factors affecting the enhancement of the quality of PetroVietnam’s human resource, the thesis suggested several groups of solution for improving the quality of human resources: (i) To enhance the intellectual capacity, focusing on improving the quality of training systems in order to specialize the trainings and to improve the quality of Group’s human resourse to that level of other countries in the region; (ii) To enhance the loyalty of staff by improving employer’s compensation and having appropriate policies to use human resource to make themengage closely to the Group; (iii) To enhance physical strength of human resource with the purpose of improving the employer health to meet the job requirements.


  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng nhân lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng nhân lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status