Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá kết quả điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng Nimotuzumab-Hóa xạ trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn tại vùng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá kết quả điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng Nimotuzumab-Hóa xạ trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn tại vùng

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. Giải phẫu vùng đầu cổ 3
  1.1.1. Khoang miệng 3
  1.1.2. Hầu 3
  1.1.3. Thanh quản . 4
  1.2. Yếu tố nguy cơ 5
  1.3. Dịch tễ . 5
  1.4. Tiến triển tự nhiên của bệnh . 7
  1.5. Chẩn đoán xác định 8
  1.5.1. Chẩn đoán lâm sàng . 8
  1.5.2. Cận lâm sàng 10
  1.6. Chẩn đoán giai đoạn . 14
  1.7. Điều trị 19
  1.7.1. Phẫu thuật . 19
  1.7.2. Xạ trị . 21
  1.7.3. Điều trị hóa chất . 23
  1.7.4. Điều trị đích 25
  1.7.5. Chỉ định điều trị theo từng vị trí u nguyên phát . 33
  1.7.6. Chỉ định điều trị theo giai đoạn bệnh . 36
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 37
  2.1. Đối tượng nghiên cứu . 37
  2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn . 37
  2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ . 37
  2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 38
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 38
  2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 38
  2.3.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu 39
  2.3.3. Các bước tiến hành . 40
  2.3.4. Các biến số và chỉ số nghiên cứu . 48
  2.3.5. Kỹ thuật và công cụ thu thập thông tin 52
  2.4. Xử lý số liệu 53
  2.5. Hạn chế sai số trong nghiên cứu . 53
  2.6. Đạo đức nghiên cứu 53
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . . 56
  3.1. Đặc điểm chung 56
  3.1.1. Đặc điểm về tuổi, giới tính . 56
  3.1.2. Tiền sử bệnh tật, hút thuốc, uống rượu 57
  3.1.3. Thời gian phát hiện bệnh 58
  3.1.4. Triệu chứng cơ năng . 59
  3.1.5. Đặc điểm khối u . 60
  1.3.6. Đặc điểm di căn hạch . 61
  1.3.7. TNM, chẩn đoán giai đoạn, mô bệnh học, đánh giá toàn trạng . 62
  3.2. Đánh giá kết quả điều trị . 64
  3.2.1. Đánh giá đáp ứng . 64
  3.2.2. Đánh giá về tái phát tại chỗ, tại vùng . 69
  3.2.3. Đánh giá về di căn 70
  3.2.4. Đánh giá kết quả sống còn toàn bộ 70
  3.2.5. Đánh giá thời gian sống không tiến triển . 77
  3.2.6. Phân tích đa biến về thời gian sống toàn bộ . 83
  3.3. Đánh giá các tác dụng không mong muốn sớm 84
  3.3.1. Phản ứng do truyền kháng thể đơn dòng 84
  3.3.2. Độc tính trên hệ tạo huyết 85
  3.3.3. Độc tính ngoài hệ tạo huyết . 86
  3.3.4. Ảnh hưởng lên quá trình điều trị của tác dụng không mong muốn 87
  Chương 4: BÀN LUẬN . 88
  4.1. Đặc điểm chung 88
  4.2. Phương pháp điều trị . 92
  4.3. Kết quả điều trị . 94
  4.3.1. Đáp ứng điều trị 94
  4.3.2. Tỷ lệ tái phát và di căn . 98
  4.3.3. Tỷ lệ sống còn 99
  4.3.4. Tác dụng không mong muốn 106
  4.4. Phương pháp nghiên cứu 114
  4.5. Điểm mới và khả năng áp dụng thực tế của luận án . 118
  KẾT LUẬN 120
  KIẾN NGHỊ . 122
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Ung thư đầu cổ (UTĐC) là một nhóm bệnh ung thư (UT) xuất phát từ
  những vị trí khác nhau ở đường hô hấp và tiêu hoá trên. Những UT này có
  nhiều điểm chung về sinh bệnh học, dịch tễ, lâm sàng và điều trị. Bệnh chiếm
  10% trong tổng số các loại UT. Tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 41.000 trường
  hợp bệnh mới mắc và 12.000 ca chết vì bệnh [1]. Tại Việt Nam UT vòm mũi
  họng là bệnh hay gặp nhất trong các UTĐC và là một trong mười loại bệnh
  hay gặp ở nam, còn UT khoang miệng là một trong mười loại UT hay gặp ở
  nữ [2].
  Hầu hết các khối u ác tính vùng đầu cổ xuất phát từ biểu mô bề mặt
  nên có tới hơn 90% số trường hợp là ung thư biểu mô (UTBM) tế bào vảy
  hoặc các biến thể của nó như u biểu mô dạng lymphô, UTBM tế bào hình
  thoi, UTBM dạng mụn cơm, UTBM không biệt hoá. Trên toàn thế giới, nguy
  cơ mắc UTBM tế bào vảy ở đầu cổ là khoảng 50.000 trường hợp mỗi năm.
  Bệnh thường gặp ở độ tuổi trên 50, với tỷ lệ nam/nữ khoảng 2,5/1. Hút thuốc,
  uống rượu, nhiễm virus HPV, EBV là những yếu tố nguy cơ thường gặp.
  Với đặc điểm giải phẫu phức tạp, UTĐC rất khó được chẩn đoán sớm
  do các triệu chứng thường không đặc hiệu, bệnh nhân (BN) có khi phải điều
  trị kháng sinh một thời gian dài với chẩn đoán là viêm tai, viêm họng, đến
  khi phát hiện ra bệnh thì thường đã ở giai đoạn muộn, rất khó khăn cho điều
  trị do khối u xâm lấn rộng và thể trạng suy yếu.
  Điều trị (ĐT) UTĐC phải tuỳ thuộc vào vị trí giải phẫu và giai đoạn
  bệnh. Phẫu thuật (PT) và xạ trị (XT) được xem là phương thức điều trị hiệu
  quả cho giai đoạn I và II ở nhiều vị trí. Đối với những trường hợp tổn thương
  lan tràn tại vùng, điều trị đa phương thức thường được chỉ định. Những thử
  nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có áp dụng hoá xạ trị (HXT) đồng thời cho
  UTĐC loại tế bào vảy giai đoạn lan rộng tại vùng đều chỉ ra một sự khác biệt
  có ý nghĩa về sống thêm so với XT đơn thuần [3],[4],[5]. Từ lợi ích được
  chứng minh, HXT có Cisplatin đã trở thành phương pháp điều trị phổ biến đối
  với giai đoạn không mổ được.
  Hơn 90% UTBM tế bào vảy của đầu cổ có bộc lộ thụ thể yếu tố phát
  triển biểu bì (epidermal growth factor receptor - EGFR) [6]. Sự bộc lộ thụ thể
  này thường liên quan với một kết quả điều trị và sống thêm kém [7],[8]. Các
  tác nhân chặn EGFR làm tăng nhạy cảm của khối u với XT và tăng hiệu quả
  của hoá trị (HT) trên các nghiên cứu tiền lâm sàng [9]. Theo một thử nghiệm
  lâm sàng phase III, Cetuximab kết hợp với XT đã cải thiện một cách có ý
  nghĩa tỷ lệ kiểm soát tại vùng và thời gian sống thêm [10].
  Với cơ chế tác dụng tương tự Cetuximab, kháng thể đơn dòng
  Nimotuzumab là một IgG1 ở thể khảm người-chuột nên có những nghiên cứu
  cho thấy giảm đáng kể tác dụng không mong muốn trên da so với Cetuximab
  [11]. Vai trò của Nimotuzumab trong UTBM tế bào vảy vùng đầu cổ đã được
  chứng minh qua các thử nghiệm lâm sàng [12],[13],[14]. Qua đó cho thấy
  Nimotuzumab được dung nạp tốt và cho hiệu quả điều trị cao khi phối hợp
  với XT hoặc HXT.
  Tại Việt Nam, Nimotuzumab đã được bắt đầu áp dụng điều trị từ 2009
  và đã thu được những kết quả bước đầu. Vì là một thuốc mới nên cho tới nay
  chưa có một nghiên cứu trong nước nào đề cập đến hiệu quả và tính an toàn
  của thuốc đối với UTĐC. Để có thêm những đánh giá cụ thể hơn về vai trò
  điều trị của Nimotuzumab, chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm mục tiêu:
  1. Đánh giá kết quả điều trị của phác đồ Nimotuzumab - hoá xạ trị đối
  với ung thư biểu mô tế bào vảy vùng đầu cổ giai đoạn III, IVA, IVB
  tại Bệnh viện K từ 6/2010 đến 6/2013.
  2. Đánh giá tác dụng không mong muốn của phác đồ điều trị trên.


  Xem Thêm: Đánh giá kết quả điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng Nimotuzumab-Hóa xạ trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn tại vùng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá kết quả điều trị kết hợp kháng thể đơn dòng Nimotuzumab-Hóa xạ trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn lan tràn tại vùng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status